Algblomning

Algblomning kan till exempel uppstå i våra sjöar. Alger kan vara giftiga och orsaka kliande utslag, magbesvär, ögonbesvär med mera. Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning.

Bild på en strandkant med stenar, sjön är grönskimrande som visar på algblomning

Bada vid algblomning

Ofta kan blomningarna vara kraftiga lokalt i skyddade vikar om strömmar och vind samlar ihop algerna. Du kan söka dig till andra delar av sjön eller andra sjöar för att bada, då förhållandena kan vara annorlunda där.  Är vattnet klart så är det ingen fara att bada. Förändras väderläget kan algansamlingarna blåsa ut till sjöss och spädas ut i vattnet, det kan gå ganska snabbt och därför är provtagning av alger sällan relevant.

Några råd vid algblomning

  • Släpp inte barn eller husdjur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning.
  • Både barn och husdjur/tamboskap (som till exempel hundar, får, kor och hästar) är högriskgrupper.
  • Använd inte vattnet till matlagning. Kokning förstör inte gifterna.
  • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar tydliga sjukdomssymptom efter bad/kontakt med blommande vatten.
  • Meddela kommunens miljöenhet eller länsstyrelsens miljövårdsenhet när du upptäcker blomningar.

Vad algblomning är

Algblomning är växtplankton av olika arter som massförökas. Vissa plankton, till exempel blågrönalger (cyanobakterier), kan vara giftiga i olika grad.

Vad orsakar algblomning?

Algblomningen, som i sig är helt naturligt, förstärks av gödande utsläpp av kväve och fosfor från bilavgaser, avlopp och gödsling.

Hur algblomning ser ut

Vattnet täcks av en hinna eller klumpar som kan ha olika gröna eller brunaktiga nyanser. Vattnet kan också vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn (syns om man fyller en genomskinlig flaska) och siktdjupet kan vara mindre än en meter. Vattenmassan färgas gulbrun eller grön.

Allt grumligt är inte blomning

Losslitna alger och ansamling av pollen kan likna algblomning men är helt ofarligt.

Hur vi kan minska algblomning

  • Avgaser från bilar, gräsklippare och motorbåtar (utombordare) göder algblomningen. Låt bilen stå om det är möjligt och tanka gräsklipparen och utombordaren med den renare akylatbensinen.
  • Använd tvättmedel och diskmedel som inte innehåller fosfat. Välj miljömärkta hushållskemikalier.
  • Gödsla varsamt och enbart under odlingssäsong.
  • Har du båt med latrintank, se till att tömma den på avsedd plats.
  • Har du fritidshus, se till att du har ett bra avlopp.

Algblomning är växtplankton av olika arter som massförökas. Vissa plankton, till exempel blågrönalger (cyanobakterier), kan vara giftiga i olika grad.

Vad orsakar algblomning?

Algblomningen, som i sig är helt naturligt, förstärks av gödande utsläpp av kväve och fosfor från bilavgaser, avlopp och gödsling.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 januari 2015, senast ändrad den 19 oktober 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?