Vilda djur

Foto: Suss Wilén

Hittar du en djurunge i naturen, låt den vara ifred. Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet men så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig. Ungen ska hos många vilda djur ligga blick stilla, även som upptäckt, bland annat för att inte väcka rovdjurets jaktlust.

Viltrehabilitering

Skadade fåglar och skadade mindre däggdjur med chans att återställas kan ibland tas omhand av Djurskyddet. De har nära kontakt med viltrehabiliterare.

Djurskyddet

Fladdermöss och hackspettar

Fladdermöss eller hackspettar kan sätta bo eller söka föda i eller på din bostad, finner du detta olämpligt och vill ha råd, kan du kontakta länsstyrelsen. Tänk på att fladdermöss är ”gäster” som inte får avhysas utan samråd.

Skabbräv

Räv som angripits av skabb utgör en risk för spridning, framförallt till hund. Eftersom skabbangreppet försvagar räven, söker sig många av dem till bebyggelse där de kan finna enkel mat i till exempel komposter. Skabben ger rävarna en lång och plågsam tid tills de svälter ihjäl av svaghet. Ser du en skabbräv kontakta markägaren eller jakträttshavaren, detta omgående efter att du sett den och berätta var du såg den.

Annat skadat vilt

När du stöter på andra skadade vilda djur ute i skog och mark, är det fastighetsägaren eller dennes jakträttsinnehavare som ansvarar och tar beslut utifrån jaktlagen om vilken hantering man ska använda sig av.


Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 4 januari 2019, senast ändrad den 22 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?