Vilda djur

Hittar du en djurunge i naturen, låt den vara ifred. Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet men så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig. Ungen ska hos många vilda djur ligga blickstilla, även som upptäckt, bland annat för att inte väcka rovdjurets jaktlust.

En orange fjäril som sitter på en gul blommaFoto: Suss Wilén

Viltrehabilitering

Skadade fåglar och skadade mindre däggdjur har ibland chans att återställas. Du kan läsa mer om hur du kan agera när du hittar skadade vilda djur på naturvårdverkets hemsida.

Fladdermöss och hackspettar

Fladdermöss eller hackspettar kan sätta bo eller söka föda i eller på din bostad, finner du detta olämpligt och vill ha råd, kan du kontakta länsstyrelsen. Tänk på att fladdermöss är ”gäster” som inte får avhysas utan samråd.

Skabbräv

Räv som angripits av skabb utgör en risk för spridning, framförallt till hund. Eftersom skabbangreppet försvagar räven, söker sig många av dem till bebyggelse där de kan finna enkel mat i till exempel komposter. Skabben ger rävarna en lång och plågsam tid tills de svälter ihjäl av svaghet. Ser du en skabbräv kontakta markägaren eller jakträttshavaren, detta omgående efter att du sett den och berätta var du såg den.

Annat skadat vilt

När du stöter på andra skadade vilda djur ute i skog och mark, är det fastighetsägaren eller dennes jakträttsinnehavare som ansvarar och tar beslut utifrån jaktlagstiftningen med flera om vilken hantering man ska använda sig av. Läs mer om skadade vilda djur på naturvårdsverkets hemsida.

Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 4 januari 2019, senast ändrad den 5 november 2020 av Oscar Andersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?