Trafik och gata

Här hittar du information om allt från snöröjning, sopning av gator, parkeringar inom kommunen, alternativa drivmedel, kollektivtrafiken inom kommunen till information om uteserveringar och grävtillstånd.

 

Pågående och kommande större arbeten på gator och vägar

Här samlar vi information om pågående och kommande större arbeten på gator och vägar i kommunen. https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/trafikochgata/pagaende-och-kommande-storre-arbeten-pa-gator-och-vagar/vag-1571715-marback-ombyggnad-av-korsning/   https://www.ulricehamn.se/2017/04/trafikverket-bygger-rondell-vid-ubbarp-pa-vag-46/   https://www.ulricehamn.se/2017/02/borasvageninfo/ https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/trafikochgata/pagaende-och-kommande-storre-arbeten-pa-gator-och-vagar/vag-1704-gamla-vag-40-anpassas-till-lokalvag/  

Gångtrafikanter och bilväg. Foto: Jan Töve

Trafik och säkerhet

Ulricehamns kommun samarbetar med polisen och Trafikverket för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafikmiljö. Vi utför trafikmätningar och planerar för gång- och cykelvägar samt gångpassager. Dessutom planerar vi för hastighetsdämpande åtgärder. Tänk på att trafiksäkerhet angår alla. Genom att följa regler och visa medtrafikanter respekt kan vi tillsammans göra vägarna säkrare. Fordonsgas och el-laddning I…

Ulricehamn, parkering och torget vid rådhuset. Foto: Charbel Sader

Parkering och parkeringstillstånd

I Ulricehamns kommun finns tidsreglerad parkering. Där ingen tid anges gäller 24 timmars parkering. All parkering inom kommunen är gratis. Parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper: Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår. Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra. Undvika onödiga böter Du får aldrig parkera på en huvudled.…

Buss 200 vid Ulricehamns busstation. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Kollektivtrafik i Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun finns kollektivtrafik i form av bussar i linjetrafik och närtrafik. Kollektivtrafiken i Ulricehamn och i hela Västra Götalands län sköts av Västtrafik AB. Tågtrafik Det finns inget stopp för tåg i Ulricehamns kommun. Tågstopp i Ulricehamns kommuns närområde finns i Borås, Falköping, Mullsjö, Jönköping och Limmared. Information om tider, biljetter med mera…

Snöröjning i Ulricehamn

Vägunderhåll och snöröjning

Snöröjningen i Ulricehamns kommun går efter en prioriteringslista. Det är Ulricehamns Energi AB (UEAB) som underhåller och ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar. Vem som sköter din väg beror på vart du bor. Läs mer i våra frågor och svar nedan. Felanmälan Var du ska vända dig med din felanmälan beror på vilken typ av…

Stora torget i Ulricehamn. Foto: Ulricehamns kommun

Torghandel och offentlig plats

Torghandel och gatuhandel är ett trivsamt inslag i levande handel i Ulricehamns kommun. För att kunna behålla denna miljö tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst så måste vissa regler följas. Läs mer i flikarna nedan. Om du vill anordna en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller använda offentlig plats behöver du tillstånd hos polisen. Boka…

vägarbete

Arbete på vägar och gator

För arbeten inom kommunens vägområden, krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut. Innefattar arbetet schaktning krävs också ett grävtillstånd. Det ansöks om i samma blankett som Trafikanordningsplanen. Notera: Ett vägarbete får inte påbörjas innan det finns en godkänd TA-plan/grävtillstånd. Varför trafikanordningsplan och grävtillstånd…

Tankning av biogas

Tanka fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Ulricehamns kommun har i dagsläget en station för biogas. På gasbilen.se hittar du alla Sveriges tankställen för fordonsgas. Adress för tankstation: Strandgatan 37, Ulricehamn Det är Ulricehamns Energi som producerar biogas och ansvarar för anläggningen. Biogas framställs ur avloppsslammet, det som bildas av det som ulricehamnare  spolar ner i…

Väg. Foto: Jan Töve

Kommunalt bidrag för vägunderhåll

Det finns tre typer av kommunala bidrag för underhåll av enskilda vägar i Ulricehamns kommun. Hur och när bidraget betalas ut beror på vilken typ av väg som bidraget avser. Nedan finner du information kring de olika bidragen och hur processen för respektive bidrag fungerar.