Enkät fritidsverksamhet 2019

Årligen genomförs en attitydundersökningarna på grundskolan och gymnasiet. Detta är en del i sektor lärandes systematiska kvalitetsarbete. Barn/elever som deltar i fritidshemsverksamheten kommer att svara på en motsvarande enkät. Undersökningen ska ge en bild av målgruppernas uppfattning av vår verksamhet. Resultaten analyseras och är underlag till förbättringsinsatser.

Pojke som bygger

Enkäten är öppen mellan den 14-27 januari. Enkäten genomföras via webblänken nedan, denna fungerar på alla elevdatorer eller Ipads och kräver inte någon extra inloggning.

Besvara enkäten

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 januari 2019, senast ändrad den 4 oktober 2019 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?