Föräldraenkät 2020

Som ett led i lärandeverksamhetens kvalitetsarbete genomförs årligen en föräldraenkät. Enkäten riktar sig till dig som har barn i förskolan, grundskolan eller år 1 på gymnasiet. Syftet med enkäten är att föräldrars uppfattningar om förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska utgöra ett av flera underlag i verksamheternas förbättringsarbete.

Dina svar är viktiga för oss och för att resultaten ska bli tillförlitliga hoppas vi att du tar dig tid att besvara enkäten. Du fyller i en enkät för varje barn.

Enkäten är helt anonym och ingen som deltar i undersökningen kan identifieras.

Resultaten från enkäten kommer att redovisas och bearbetas på respektive förskola/skola samt i en kvalitetsrapporten och kommer att publiceras på ulricehamn.se.

Enkäten är öppen till och med den 7 februari 2020.

Besvara enkäten


Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 januari 2019, senast ändrad den 10 januari 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?