Flerbostadshus

Ett flerbostadshus är hus som innehåller fler än två lägenheter.

Grupp- och gemensamhetsboende

Ett gemensamhetsboende är ett boende med enskilda bostäder som har vissa gemensamma bostadsfunktioner. Ett gruppboende kan delas in efter två nedanstående kategorier: Boende med gemensamma utrymmen som till exempel studentbostäder. Boende med gemensamma utrymmen där de boende behöver passning med personal, exempel på detta är boende för ensamkommande flyktingbarn, vissa äldreboende och liknande. Byggnaden Byggnaden…

E-tjänster relaterade till Bygglov och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?