Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan.

hissknapp

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Besiktning

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.

Gör din anmälan

För att vi ska kunna handlägga ärendet så snabbt som möjligt behöver du skicka in nedanstående handlingar till oss:

  • Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
  • Typspecifikation över vilken hiss som ska installeras
  • Förslag till enkel kontrollplan för hiss

Exempel på ansökningshandlingar.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 13 augusti 2019, senast ändrad den 17 september 2019 av Emma Magnusson

E-tjänster relaterade till Bygglov och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?