Kyltorn

Har du en verksamhet med kyltorn? Då ska du anmäla det till miljöavdelningen. Syftet är att förebygga utbrott av legionella.

Vad är ett kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess genom att det tillförs vatten till ett luftflöde på ett sätt som gör att aerosoler bildas. De används bland annat vid olika industriella processer samt till luftkonditionering.

Risk för legionella

Kylvattnet i kyltornet håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler (fin vattendimma) i processen finns det risk att bakterier sprids långa sträckor. Det finns fall där utbrott av legionella har kunnat knytas till kyltorn.

Kyltorn är anmälningspliktiga

Sedan den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller använda kyltorn. Befintliga kyltorn behöver också anmälas. Kyltorn som redan är anmälda behöver inte anmälas igen. Detsamma gäller kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen.

Verksamhetsutövare som anmäler ett nytt kyltorn får inte uppföra eller använda det förrän tidigast sex veckor efter att en komplett anmälan skickats in till miljö- och byggnämnden.

Verksamhetsutövare som påbörjat uppförande eller användning av kyltorn före den 1 februari 2024 ska anmäla kyltornet senast den 31 december 2024. För verksamhetsutövare som påbörjat uppförandet eller användningen av ett kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.

Om du inte anmäler kan du få betala en sanktionsavgift

Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det. Från den 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Här anmäler du ditt kyltorn

Anmälan av kyltorn(pdf)

Hur handlägger vi din anmälan

Efter att du skickat din anmälan till oss tilldelas ärendet en handläggare. Handläggaren kommer ta kontakt med dig om ärendet behöver kompletteras med mer information. Därefter kommer ärendet avslutas med att du får ett beslut med försiktighetsmått som du behöver följa i din verksamhet eller en underrättelse som innebär att du kan driva din verksamhet enligt inskickade handlingar i ärendet.

En skriftlig egenkontroll krävs

Alla verksamheter som använder kyltorn är anmälningspliktiga och omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska innehålla rutiner för kontroll, skötsel, ansvarsfördelning, riskbedömning, kemikalieförteckning samt att driftstörningar anmäls.

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 5 juli 2024, senast ändrad den 5 juli 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?