Döda djur och slaktbiprodukter

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt.

Det är förbjudet att gräva ner större djur som självdött eller avlivats. Det är inte tillåtet varken ute i naturen eller på din egen tomt. Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Du måste också se till att transporten till slutdestinationen görs på rätt sätt.

Produktionsdjur (kor, grisar, får etc.)

Det finns företag som hämtar döda djur. De döda djuren körs då till godkända anläggningar och går slutligen till förbränning. För lantbrukets djur är Svensk lantbrukstjänst det enda företag som har riksomfattande insamling av kadaver. På företagets webbplats kan du hitta en lokal entreprenör.

svensklantbrukstjanst.se

Du kan även kontakta din veterinär eller länsstyrelsen för att få information om lokala entreprenörer.

Nedgrävning av häst

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur. Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom.

Ta kontakt med miljöenheten för du bestämmer plats

Du måste kontakta miljöenheten innan du gräver ner djuret för att diskutera en lämplig plats. Du behöver inte ha tillstånd från länsstyrelsen (tidigare behövdes detta, men sedan 1  februari 2015 gäller inte det längre)

Gräva ner död häst – så går du tillväga (pdf)

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att gräva ner enstaka sällskapsdjur så som katt, hund eller kanin under förutsättning att det inte finns någon misstanke om smittsam sjukdom och att nedgrävningen kan ske utan risk för olägenhet för människor, djur eller miljön.

Fastighetsägaren måste ha accepterat nedgrävningsplatsen. Kroppen ska grävas ner så att rovdjur inte kan gräva upp kroppen. Tänk även på att minigris och dvärgget räknas som sällskapsdjur.

Kremering

För information om möjlighet till kremering av sällskapsdjur kontakta djursjukhus eller veterinär. Möjligheten till destruktion via godkända transportörer för produktionsdjur finns också.

Återvinning och avfall

Vilda djur

Normalt får vilda döda djur lämnas kvar ute i naturen. Om du misstänker att djuret har en smittsam sjukdom som kan överföras till människor eller djur så måste det dock skickas till destruktion. Kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), avdelningen för vilt, fisk och miljö för att få reda på vad som måste göras.

Information om vilt, fisk och miljö på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Slaktavfall från vilda djur

Jakt av vilda djur för egen konsumtion och som fritidssyssla anses vara en del av boendet. Avfall från sådan slakt betecknas som hushållsavfall.

Det är bra att ta en kontakt med återvinningscentralen före du tänker lämna ditt avfall. Denna möjlighet att lämna materialet som hushållsavfall gäller inte jakt i kommersiellt syfte.

Återvinningscentralen Övreskog

Avfall och biprodukter från jakt, information på jordbruksverkets webbplats

Skadade vilda djur

Ibland finns något du kan göra när du finner skadade fåglar eller andra skadade vilda djur. I vissa situationer är du även skyldig att rapportera när du träffar på ett skadat eller avlidet vilt djur.

Det finns företag som hämtar döda djur. De döda djuren körs då till godkända anläggningar och går slutligen till förbränning. För lantbrukets djur är Svensk lantbrukstjänst det enda företag som har riksomfattande insamling av kadaver. På företagets webbplats kan du hitta en lokal entreprenör.

svensklantbrukstjanst.se

Du kan även kontakta din veterinär eller länsstyrelsen för att få information om lokala entreprenörer.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 oktober 2015, senast ändrad den 13 maj 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?