Större djurhållande verksamheter

Beroende på hur många djur du har, anmäler du antingen djurhållningen till kommunen (100-400 djurenheter, C-anläggning)  eller ansöker om tillstånd för djurhållning hos länsstyrelsen (över 400 djurenheter, B-anläggning). Du måste göra anmälan senast 6 veckor innan verksamheten utökas eller påbörjas.

Anmälan för C-anläggningar (100-400 djurenheter)

Tillstånd för B-anläggningar (över 400 djurenheter)

Har du stadigvarande en djurhållning med mer än 400 djurenheter behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Du behöver ha tillstånd även för stora anläggningar med fjäderfä och svin, se vidare i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vad är en djurenhet?

Enligt miljöbalken är en djurenhet exempelvis en mjölkko eller sex kalvar.

Egenkontroll och kemikalieförteckning

Enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska det finnas:

  • Dokumenterad ansvarsfördelning
  • En dokumenterad egenkontroll
  • Dokumenterad kemikalieförteckning, se Kemikalieförteckning

Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket behöver verksamheter över 100 djurenheter ha en gödsellagringskapaciteten som klarar minst 8 respektive 10 månaders gödselproduktion beroende på djurslag.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?