Lösenordsskyddad: Tillståndsguide

Kaffemaskin med personer i bakgrunden

Café, hotell och restaurang

Byggnader och lokaler Bygglov och anmälan, när du ska bygga nytt eller göra en förändring av verksamhetens lokal Detaljplaner -  reglerar användning av kommunens mark och vatten Kartor och mätning Ändring av byggnad Ändring av mark Rivning Hiss Brandskydd (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) Omgivning Uteservering Skyltar och vepor, torghandel och trottoarpratare Värmepumpar, köldmedier och luftkonditionering Dryck Alkoholservering Servering av…

Fyrverkerier

Butik och försäljning

Byggnader och lokaler Bygglov och anmälan, när du ska bygga nytt eller göra en förändring av verksamhetens lokal Detaljplaner -  reglerar användning av kommunens mark och vatten Kartor och mätning Ändring av byggnad Ändring av mark Rivning Hiss Värmepumpar, köldmedier och luftkonditionering Brandskydd (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) Omgivning Uteservering Skyltar och vepor, torghandel och trottoarpratare Försäljning…

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Byggnader och lokaler Bygglov och anmälan, när du ska bygga nytt eller göra en förändring av verksamhetens lokal Detaljplaner -  reglerar användning av kommunens mark och vatten Kartor och mätning Ändring av byggnad Ändring av mark Rivning Hiss Brandskydd (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) Omgivning Strandskydd Inomhusmiljön Inomhusmiljö Obligatorisk ventilationskontroll Sotning och brandskyddskontroll Flerbostadshus Flerbostadshus Lägenhetsregistret Ditt ansvar…

Blommor

Skönhetssalong, frisör och spa

Byggnader och lokaler Bygglov och anmälan, när du ska bygga nytt eller göra en förändring av verksamhetens lokal Detaljplaner -  reglerar användning av kommunens mark och vatten Kartor och mätning Ändring av byggnad Ändring av mark Rivning Hiss Brandskydd (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) Omgivning Skyltar och vepor, torghandel och trottoarpratare Värmepumpar, köldmedier och luftkonditionering Hygienisk verksamhet Hälsoskydd i offentliga…

Åker och jordbruk. Foto: Jan Töve

Jordbruk, industrier, verkstäder

Byggnader och lokaler Bygglov och anmälan, när du ska bygga nytt eller göra en förändring av verksamhetens lokal Detaljplaner -  reglerar användning av kommunens mark och vatten Kartor och mätning Ändring av byggnad Ändring av mark Rivning Hiss Värmepumpar, köldmedier och luftkonditionering Brandskydd (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) Jordbruk och djur Jordbruk och djur Gödselhantering Döda djur…

Barn som räcker upp handen i ett klassrum

Skola

Byggnader och lokaler Bygglov och anmälan, när du ska bygga nytt eller göra en förändring av verksamhetens lokal Detaljplaner -  reglerar användning av kommunens mark och vatten Kartor och mätning Ändring av byggnad Ändring av mark Rivning Hiss Brandskydd (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund)

E-tjänster relaterade till Tillstånd och regler

Hjälpte informationen på denna sida dig?