Enkät fritidsverksamhet 2020

Årligen genomförs en attitydundersökningarna på grundskolan och gymnasiet. Detta är en del i sektor lärandes systematiska kvalitetsarbete. Barn/elever som deltar i fritidshemsverksamheten kommer att svara på en motsvarande enkät. Undersökningen ska ge en bild av målgruppernas uppfattning av vår verksamhet. Resultaten analyseras och är underlag till förbättringsinsatser.

Pojke som bygger

Enkäten är öppen till och med den 7 februari 2020. Enkäten genomföras via webblänken nedan, denna fungerar på alla elevdatorer eller Ipads och kräver inte någon extra inloggning.

Besvara enkäten

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 januari 2019, senast ändrad den 16 december 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?