Här hittar du som är elev eller har barn i förskola och skola, övergripande information med anledning av covid-19. Specifik information för enskilda klasser eller förskolor/skolor ges via rektor/lärare i aktuell skolplattform som infomentor eller google classroom.

För dig med barn i förskolan

 • Friska och symptomfria barn kan vara på förskolan, även om någon i hushållet är sjuk.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19.

Gå tillbaka till förskolan efter sjukdom

Barnet kan gå tillbaka till förskolan när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Liksom tidigare gäller att barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte behöver provtas vid symptom.

Att ha barnet på förskolan när du är ledig är inte tillåtet just nu

Vi tar bort möjligheten för vårdnadshavare att ha barnet på förskolan när man samtidigt tagit ut ledighet. Detta beslut gäller fram till terminsstart hösten 2022.

Gör tillfällig schemaändring i Edlevo-appen vid längre frånvaro

Du som vet att ditt barn ska vara frånvarande (på grund av karantän eller annat) längre än två dagar, ska anmäla barnet som ledigt den tiden. Ni behöver alltså gå in och göra en tillfällig schemaändring. Se instruktion som också bifogas utskicket. På detta sätt hjälper du förskolan att få en bättre överblick av personalbehovet i detta ansträngda läge.

Information om när du ska stanna hemma vid covid-19 hos 1177

Fortsätt hålla avstånd

Vi rekommenderar att fortsatt hålla avstånd vid lämning/hämtning. Det kan med fördel ske utomhus.

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten.

Appen Tieto Edu – schema förskola och fritids

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov.

Uppdatera kontaktuppgifter

För dig med barn i förskoleklass till årskurs 9

Detta gäller för alla elever i Ulricehamns skolor:

 • Friska elever kan vara i skolan, även om det finns personer med bekräftad eller misstänkt covid-19 i hushållet.
 • Elever med symtom som kan vara covid-19, ska vara hemma, oavsett eventuella provsvar. Man är välkommen tillbaka till skolan då man varit frisk under minst ett dygn. Det finns inte längre bestämt antal dagar man ska vara hemma.
 • Elever uppmanas inte längre att testa sig.
 • Skolan kommer inte längre att kartlägga och informera i klassen eller på skolan även om de får kännedom om covid-smitta.

Till dig som är permitterad och har barn på fritids

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du inte rätt till fritidshemsplats, utan eleven ska vara hemma. Då ska du avsluta placeringen omgående, via e-tjänst eller blankett. Om du missar detta kommer kommunen tyvärr fortsätta att debitera fritidshemsavgiften. Om du får ett nytt eller tillfälligt arbete så lämnar du in ett nytt schema och eleven återgår till fritidshemmet utifrån nya tider. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten på ulricehamn.se. Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på fritidshemmet under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in.

Avsluta placering på fritids
Avsluta placering på fritids (pdf)

Frågor om barnomsorg?
Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att skolan kan nå eleven snabbt vid behov.
Uppdatera kontaktuppgifter

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen

Detta gäller för alla elever i Ulricehamns skolor:

 • Friska elever kan vara i skolan, även om det finns personer med bekräftad eller misstänkt covid-19 i hushållet.
 • Elever med symtom som kan vara covid-19, ska vara hemma, oavsett eventuella provsvar. Man är välkommen tillbaka till skolan då man varit frisk under minst ett dygn. Det finns inte längre bestämt antal dagar man ska vara hemma.
 • Elever uppmanas inte längre att testa sig.
 • Skolan kommer inte längre att kartlägga och informera i klassen eller på skolan även om de får kännedom om covid-smitta.

Om någon i hushållet har covid-19 eller provtas

Den som är frisk är välkommen till skolan om någon annan i hushållet är sjuk, förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Vid bekräftad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Det gäller även personer som inte har några symtom.
Eleven är välkommen till skolan igen när det gått fem dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet insjuknade.
Den som är vaccinerad med tre doser (och symtomfri) behöver inte stanna hemma. Inte heller den som haft bekräftad covid-19 de senaste tre månaderna.

Information om när du ska stanna hemma vid covid-19 hos 1177

 • Friska och symptomfria barn kan vara på förskolan, även om någon i hushållet är sjuk.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19.

Gå tillbaka till förskolan efter sjukdom

Barnet kan gå tillbaka till förskolan när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Liksom tidigare gäller att barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte behöver provtas vid symptom.

Att ha barnet på förskolan när du är ledig är inte tillåtet just nu

Vi tar bort möjligheten för vårdnadshavare att ha barnet på förskolan när man samtidigt tagit ut ledighet. Detta beslut gäller fram till terminsstart hösten 2022.

Gör tillfällig schemaändring i Edlevo-appen vid längre frånvaro

Du som vet att ditt barn ska vara frånvarande (på grund av karantän eller annat) längre än två dagar, ska anmäla barnet som ledigt den tiden. Ni behöver alltså gå in och göra en tillfällig schemaändring. Se instruktion som också bifogas utskicket. På detta sätt hjälper du förskolan att få en bättre överblick av personalbehovet i detta ansträngda läge.

Information om när du ska stanna hemma vid covid-19 hos 1177

Fortsätt hålla avstånd

Vi rekommenderar att fortsatt hålla avstånd vid lämning/hämtning. Det kan med fördel ske utomhus.

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten.

Appen Tieto Edu – schema förskola och fritids

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov.

Uppdatera kontaktuppgifter

Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 maj 2020, senast ändrad den 21 februari 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?