Examensarbete & praktik

Vi vill ha kontakt med dig som studerar. Din kunskap, dina tankar och ditt ifrågasättande håller oss ajour och vi får samtidigt möjlighet att visa upp vår verksamhet och de yrken vi har att erbjuda.

Datoranvändare.

Samarbetet med dig som går i skolan ser olika ut beroende på skolform, ålder och utbildning. Kanske börjar kontakten i grundskolan med studiebesök för att sedan via projektarbeten och/eller praktik leda fram till examensarbeten och uppsatser på högskolenivå.

Examensarbete & uppsats

Vi vill gärna att du skriver din uppsats eller gör ditt examensarbetet hos oss! För dig som studerar innebär samverkan en möjlighet att utreda ett faktiskt problem där resultatet kan komma till nytta. Det innebär också en möjlighet att ”få in en fot” hos en tänkbar framtida arbetsgivare.

För oss som arbetsgivare innebär examensarbetet en möjlighet till värdefull ny kunskap och insikt genom dina ögon. Samtidigt får vi en möjlighet att marknadsföra vår verksamhet och de tjänster vi har att erbjuda.

Kontakta ansvarig inom respektive verksamhet

Är du intresserad av ett område som inte omnämns nedan? Kontakta kommunens växel så lotsas du vidare till rätt person. E-post: kommun@ulricehamn.se eller via telefon: 0321 -59 50 00

Byggenheten

Kontakt
Patrik Mårtensson, enhetschef bygg
telefon: 0321-59 52 89
e-post: patrik.martensson@ulricehamn.se

Miljöenheten

Kontakt
Gunilla Kock Hansson, enhetschef miljö
telefon: 0321-59 52 84
e-post: gunilla.kockhansson@ulricehamn.se

Planenheten

Kontakt
Pär Norgren, vik. enhetschef planenheten
telefon: 0321-59 52 53
e-post: par.norgren@ulricehamn.se

Exploateringsenheten

Kontakt
Andreas Ekman, enhetschef exploateringschef
telefon: 0321-59 50 32
e-post: andreas.ekman@ulricehamn.se

Kostenheten -för studenter som läser kostekonomi eller liknande

Aktuella ämnen för examensarbete:
– matsvinn
– arbetsmiljö

Kontakt
Anna-Lena Johansson, verksamhetschef kost
telefon: 0321-59 52 04,  0766-43 52 04
e-post: annalena.johansson12@ulricehamn.se

Kultur och fritid

Kontakt
Lena Moritz, verksamhetschef
telefon: 0321-59 51 70, 0766-43 51 70
e-post: lena.moritz@ulricehamn.se

 IT-enheten

Kontakt
Lena Schoultz, enhetschef it
telefon: 0321-59 50 00
e-post: lena.schoultz@ulricehamn.se

Fastighet

Kontakt
Crister Dahlgren, verksamhetschef fastighet
telefon: 0321-59 52 14
e-post: crister.dahlgren@ulricehamn.se

Kommunservice (examensarbete inom, bemanning, reception, skogs- och parkvård )

Kontakt
Ulf Meijer, verksamhetschef kommunservice
telefon: 0321-59 50 77
e-post: ulf.meijer@ulricehamn.se

Personalfunktionen – för studerande inom personaladministration och HR

Vi ser mycket positivt att du som studerar personal/HR genomför undersökningar eller examensarbeten av både kvalitativ eller kvantitativ metod, där vi kopplar samman dig med chefer eller medarbetare i vår organisation. Vi vill gärna ta del av resultatet och hoppas kunna utveckla vår verksamhet från ett HR-perspektiv med hjälp av det.

Kontakt
Niklas Anemo, tf personalchef
e-post: niklas.anemo@ulricehamn.se

Frågeställningar/ämnen som vi inom personalfunktionen är nyfikna på att får undersökt:

 • Effekter av chefs- och ledarutveckling
 • Rekryteringen – två år senare, hur blev det?
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Schema – hot eller möjlighet?
 • Kris- och konflikthantering ur ett chefsperspektiv
 • Avgångssamtalet som metodik

Kommunikationsfunktionen – för studerande inom kommunikationsvetenskap eller liknande

Som praktikant hos oss har du möjlighet att få prova på lite av varje inom kommunikatörens verktygslåda. Praktikuppgifterna kan bestå av ett större eget projekt eller löpande uppgifter, stort som smått. Mycket beror på din egen kompetens och önskan att utveckla.

Kontakt:
Katrin Högborn, kommunikationschef
telefon: 0321-59 51 71
e-post: katrin.hogborn@ulricehamn.se

 

 

Praktik

Att under sin studietid ha kontakt med arbetslivet är både en inspiration till framtida val och ett sätt att pröva sin kunskap i verkligheten. Under åren i grundskolan ges ofta möjlighet till någon slags kontakt med arbetslivet: studiebesök, kortare praktik, mässor eller dylikt. Oavsett om det handlar om att vi kommer till skolan eller ni/du till oss är det viktigt att höra av sig i god tid.

När det gäller praktik som en del av gymnasie- eller högskolestudier krävs ännu längre framförhållning. God planering är en förutsättning för att dina, skolans och arbetsplatsens förväntningar ska infrias. Samma sak gäller om du av eget intresse söker en praktik för att bredda dina erfarenheter.

Verksamheter som vill ha praktikanter

Byggenheten välkomnar praktikanter inom dessa utbildningar:

 • Administrationsprogrammet (eller liknande)
 • Byggingenjörsprogrammet
 • Yrkeshögskola bygglovshandläggare/inspektör
 • Yrkeshögskola bygglovshandläggare/inspektör

Kontaktperson
Patrik Mårtensson, enhetschef bygg
telefon: 0321-59 52 89
e-post: patrik.martensson@ulricehamn.se

Miljöenheten välkomnar praktikanter inom följande utbildningar:

 • Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
 • Utbildning med livsmedelsinriktning

Kontaktperson
Gunilla Kock Hansson, enhetschef miljö
telefon: 0321-59 52 84
e-post: gunilla.kockhansson@ulricehamn.se

Planenheten välkomnar praktikanter inom dessa utbildningar:

 • Administrationsprogrammet
 • GIS-ingenjörsutbildning
 • Mätingenjörsutbildning
 • Mät- och kartteknikprogrammet
 • Yrkeshögskola kart- och mätningstekniker
 • Arkitektutbildning
 • Fysisk planerare
 • Övriga utbildningar som är likvärdiga

Kontaktperson
Pär Norgren, vik. enhetschef för planenheten
telefon: 0321-59 52 53
e-post: par.norgren@ulricehamn.se

Exploateringsenheten välkomnar praktikanter inom dessa utbildningar:

 • Administrationsprogrammet
 • Ingenjör gatu/väg
 • Trafikingenjörsutbildning
 • Lantmäteriingenjör

Kontaktperson
Andreas Ekman, enhetschef exploateringsenheten
telefon: 0321-59 50 32
e-post: andreas.ekman@ulricehamn.se

Personalfunktionen

Under praktikperioden hos oss som oftast görs i samband med dina högskole- eller universitetsstudier får du möjligheten att blicka in i en ”personalares” yrkesvardag i allt från administration, chefsrekryteringar, utredningar, arbetsrätt, förhandlingar och personalrelaterade analyser. Du får också möjligheten att se de olika yrkesrollerna, från assistent till specialist eller controller. Ofta får du möjlighet att genomföra digitala undersökningar som utbildningsutvärdering eller kompetensinventeringar under praktikperioden för att testa dina HR-teoretiska grunder till praktiskt personalarbete med strategisk eller operativ nytta.

Kontaktperson
Niklas Anemo, tf personalchef
e-post: niklas.anemo@ulricehamn.se

Kansliet

Kontaktperson:
Lena brännmar, kanslichef
telefon: 0321-59 50 12
e-post: lena.brannmar@ulricehamn.se

Kommunikation

Kontaktperson
Katrin Högborn
telefon: 0321-59 51 71
e-post:  katrin.hogborn@ulricehamn.se

Vi vill gärna att du skriver din uppsats eller gör ditt examensarbetet hos oss! För dig som studerar innebär samverkan en möjlighet att utreda ett faktiskt problem där resultatet kan komma till nytta. Det innebär också en möjlighet att ”få in en fot” hos en tänkbar framtida arbetsgivare.

För oss som arbetsgivare innebär examensarbetet en möjlighet till värdefull ny kunskap och insikt genom dina ögon. Samtidigt får vi en möjlighet att marknadsföra vår verksamhet och de tjänster vi har att erbjuda.

Kontakta ansvarig inom respektive verksamhet

Är du intresserad av ett område som inte omnämns nedan? Kontakta kommunens växel så lotsas du vidare till rätt person. E-post: kommun@ulricehamn.se eller via telefon: 0321 -59 50 00

Byggenheten

Kontakt
Patrik Mårtensson, enhetschef bygg
telefon: 0321-59 52 89
e-post: patrik.martensson@ulricehamn.se

Miljöenheten

Kontakt
Gunilla Kock Hansson, enhetschef miljö
telefon: 0321-59 52 84
e-post: gunilla.kockhansson@ulricehamn.se

Planenheten

Kontakt
Pär Norgren, vik. enhetschef planenheten
telefon: 0321-59 52 53
e-post: par.norgren@ulricehamn.se

Exploateringsenheten

Kontakt
Andreas Ekman, enhetschef exploateringschef
telefon: 0321-59 50 32
e-post: andreas.ekman@ulricehamn.se

Kostenheten -för studenter som läser kostekonomi eller liknande

Aktuella ämnen för examensarbete:
– matsvinn
– arbetsmiljö

Kontakt
Anna-Lena Johansson, verksamhetschef kost
telefon: 0321-59 52 04,  0766-43 52 04
e-post: annalena.johansson12@ulricehamn.se

Kultur och fritid

Kontakt
Lena Moritz, verksamhetschef
telefon: 0321-59 51 70, 0766-43 51 70
e-post: lena.moritz@ulricehamn.se

 IT-enheten

Kontakt
Lena Schoultz, enhetschef it
telefon: 0321-59 50 00
e-post: lena.schoultz@ulricehamn.se

Fastighet

Kontakt
Crister Dahlgren, verksamhetschef fastighet
telefon: 0321-59 52 14
e-post: crister.dahlgren@ulricehamn.se

Kommunservice (examensarbete inom, bemanning, reception, skogs- och parkvård )

Kontakt
Ulf Meijer, verksamhetschef kommunservice
telefon: 0321-59 50 77
e-post: ulf.meijer@ulricehamn.se

Personalfunktionen – för studerande inom personaladministration och HR

Vi ser mycket positivt att du som studerar personal/HR genomför undersökningar eller examensarbeten av både kvalitativ eller kvantitativ metod, där vi kopplar samman dig med chefer eller medarbetare i vår organisation. Vi vill gärna ta del av resultatet och hoppas kunna utveckla vår verksamhet från ett HR-perspektiv med hjälp av det.

Kontakt
Niklas Anemo, tf personalchef
e-post: niklas.anemo@ulricehamn.se

Frågeställningar/ämnen som vi inom personalfunktionen är nyfikna på att får undersökt:

 • Effekter av chefs- och ledarutveckling
 • Rekryteringen – två år senare, hur blev det?
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Schema – hot eller möjlighet?
 • Kris- och konflikthantering ur ett chefsperspektiv
 • Avgångssamtalet som metodik

Kommunikationsfunktionen – för studerande inom kommunikationsvetenskap eller liknande

Som praktikant hos oss har du möjlighet att få prova på lite av varje inom kommunikatörens verktygslåda. Praktikuppgifterna kan bestå av ett större eget projekt eller löpande uppgifter, stort som smått. Mycket beror på din egen kompetens och önskan att utveckla.

Kontakt:
Katrin Högborn, kommunikationschef
telefon: 0321-59 51 71
e-post: katrin.hogborn@ulricehamn.se

 

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 juni 2016, senast ändrad den 5 november 2018 av Katrin Högborn

Hjälpte informationen på denna sida dig?