Uteservering

Gatorna i Ulricehamns innerstad utgör offentlig mark och ska vara tillgänglig för alla och vara anpassade med tanke på framkomlighet för fotgängare och trafik.

Uteserveringar är främst tänkt att användas sommartid mellan 1 april och 30 september. Tillstånd måste sökas och regler ska följas vad gäller utformning, material och placering.

OBS! Från och med 1 juli är det förbjudet att röka på uteserveringar. För mer information kontakta miljo@ulricehamn.se

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om rökfria miljöer här: Rökfria miljöer.

Allmänt om uteservering i Ulricehamns stadskärna

Bygglov, tillstånd hos polisen och markupplåtelse

Tillstånd från polisen om användandet av offentlig plats krävs alltid och ska sökas i god tid. Polisens tillståndsansökan

På Storgatan i Ulricehamn får verksamheten disponera 1,5 meter ut från fasaden vid verksamheten utan kostnad för markupplåtelse. Vid bredare än 1,5 meter krävs markupplåtelse från markägaren (kommunen).

Vid tillståndsansökan hos polisen om användande av offentlig plats kontaktas kommunen av polisen. Kommunen bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna där hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö och framkomlighet tas. Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna tillstånd. Kommunen tar ut avgift för markupplåtelse enligt taxa.

Om uteserveringen ska ha ett golv krävs bygglov. Var ute i god tid då bygglovshandläggningen beräknas till tio veckor. Ta gärna kontakt med en byggenheten före du ansöker om du känner dig tveksam. Ansök digitalt via mittbygge.se eller via blankett för  bygglovsansökan.

 

Placering och storlek

Uteserveringen ska alltid placeras utmed lokalens fasad och max vara lika lång som byggnaden.

 

Staket och inhägnad

 • Hur uteserveringen behöver avgränsas beror på platsens förutsättningar och avgörs från fall till fall.
 • En uteservering ska normalt vara inhägnad på alla sidor och bara ha en ingång. Ingången måste vara minst 90 cm bred.
 • Staketet ska vara säkert och funktionellt och 80-100 cm högt. Det bör vara av smide eller liknande.
 • För en mindre uteservering utmed fasad kan det vara tillräckligt med staket endast på gavlarna.

Möblering och tillgänglighet

 • Uteserveringens möbler ska passa omgivningen och alla vara i samma utförande.
 • Möbler av metallmaterial är att föredra. Vita plastmöbler får inte förekomma.
 • Möbleringen ska vara luftig och flexibel.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla. Den ska vara möblerad så att den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Hänsyn måste tas till rör och ledningar under mark som måste vara åtkomliga.

Servering av alkohol

Tak/markis

 • Taket ska i utseende passa till fasaden.
 • Taket ska vara en markis som ska kunna fällas in och ut.
 • Markisen får inte vara lägre än 2,3 meter.
 • En servering får max ha en typ av markis.
 • Markisen ska vara ljus och ge ett luftigt intryck samt vara hel och funktionell.

Skyltning

 • All skyltning ska rymmas inom området för uteserveringen.
 • Restaurangen eller caféets namn får skyltas på staketet och markisen, men inte dominera.
 • Varumärkesnamn får inte förekomma. Skyltning av varumärken kräver bygglov för skyltning.

Tillstånd från polisen om användandet av offentlig plats krävs alltid och ska sökas i god tid. Polisens tillståndsansökan

På Storgatan i Ulricehamn får verksamheten disponera 1,5 meter ut från fasaden vid verksamheten utan kostnad för markupplåtelse. Vid bredare än 1,5 meter krävs markupplåtelse från markägaren (kommunen).

Vid tillståndsansökan hos polisen om användande av offentlig plats kontaktas kommunen av polisen. Kommunen bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna där hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö och framkomlighet tas. Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna tillstånd. Kommunen tar ut avgift för markupplåtelse enligt taxa.

Om uteserveringen ska ha ett golv krävs bygglov. Var ute i god tid då bygglovshandläggningen beräknas till tio veckor. Ta gärna kontakt med en byggenheten före du ansöker om du känner dig tveksam. Ansök digitalt via mittbygge.se eller via blankett för  bygglovsansökan.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 25 april 2017, senast ändrad den 7 juni 2019 av Gabriela Velasquez