Budget, årsredovisning och ekonomiskt resultat

Förberedande av måltider. IllustrationFoto: Sören Håkanlind

Varje år tar politikerna i kommunfullmäktige beslut om kommunens budget. Kommunen redovisar också varje år hur det ekonomiska resultatet ser ut. Det gör vi i vår årsredovisning.

Resultat 2015

Starkt ekonomiskt resultat 2015

Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat för 2015 uppgick till 48,4 miljoner kronor. Det planerade resultatet för året var satt till 28,4 miljoner. Det betyder att utfallet är 20 miljoner starkare än budgeterat.

Verksamheternas totala budget 2015 var 1 164 miljoner. Samtliga av kommunens sektorer redovisar överskott i sin budget.

Se ekonomichefens sammanfattning av årsredovisning:

Hela årsredovisningen 2015 (pdf)

Läs kommunstyrelsens ordförandes text om resultatet 2015 (pdf)

Läs kommunchefens text om resultatet 2015 (pdf)

Se våra mål för god ekonomisk hushållning 2015 (pdf)

Kommunens kvalitet i korthet (kkik) 2015 (pdf)

Större investeringar – utan nya lån

Kommunen har under 2015 gjort större investeringar än någonsin tidigare, totalt 102 miljoner kronor. De två största investeringarna – som också svarar för cirka hälften av beloppet – är ombyggnationen av Bogesundsskolan (cirka 23 miljoner) och nybyggnationen av förskolan Totus (cirka 30 miljoner).

– Ett starkt resultat är viktigt för att vi ska kunna investera. Under 2015 har vi kunnat finansiera 96 av de 102 miljoner vi investerat med egna pengar. Därför har kommunen inte behövt ta nya lån för att investera, säger kommunchef Håkan Sandahl.

Samtliga bolag inom kommunkoncernen har gjort positiva ekonomiska resultat under förra året.

– Att kommunens bolag har en ekonomi i balans är viktigt eftersom det skapar utrymme för de satsningar i infrastruktur och bostäder som behövs när kommunen växer, säger ekonomichef Niklas Anemo.

En stark tillväxt i kommunen

Kommunens invånarantal har stigit 14 år i rad. 2015 sattes rekord i befolkningstillväxt då kommunen fick 250 fler invånare. Vid årets slut fanns 23 494 invånare.

– Det finns många framgångsrika företag i kommunen, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande. Det, tillsammans med kommunens arbete för arbetslösa, gör att vi har en lägre arbetslöshet än resten av Sverige. Kommunen har dessutom under året ingått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att pressa ner ungdomsarbetslösheten ytterligare.

Kommunens budget

Budget

Kommunens budget reglerar vilka ekonomiska resurser som ska läggas på verksamheterna i kommunen. Det ekonomiska resultatet i slutet av året ska visa att  intäkterna är större än utgifterna.

Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019

Jämför Ulricehamn och Sjuhärad

Nedan är ett urval av jämförelser 2015. Se fler jämförelser i vår årsredovisning.

Skattesats 2015 (procent)

Tranemo: 21,00
Ulricehamn: 21,05
Borås: 21,06
Vårgårda: 21,21
Mark: 21,21
Bollebygd: 21,59
Herrljunga: 21,94
Svenljunga: 22,15
Riksgenomsnitt: 20,70

Källa: SCB

Skattekraft 2015 (procent av riksgenomsnitt)

Bollebygd: 102
Borås: 94
Tranemo: 92
Ulricehamn: 92
Mark: 91
Herrljunga: 89
Vårgårda: 89
Svenljunga: 86

Källa: SCB

Arbetslöshet, december 2015 (procent)

Bollebygd: 2,2
Mark: 2,5
Herrljunga: 2,6
Vårgårda: 2,6
Ulricehamn: 3,1
Svenljunga: 3,2
Tranemo: 3,4
Borås: 4,4
Riksgenomsnitt: 4,2

Källa: AMS

Svenskt Näringslivs kommunranking 2015

Vårgårda: 11
Herrljunga: 37
Borås: 47
Tranemo: 67
Ulricehamn: 68
Bollebygd: 187
Mark: 191
Svenljunga: 229

Källa: Svenskt Näringsliv

Tidigare årsredovisningar och resultat

Ulricehamns kommuns årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagens resultat finns med i årsredovisningen.

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Uppföljningar

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2015 (pdf)

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2015 (pdf)

Starkt ekonomiskt resultat 2015

Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat för 2015 uppgick till 48,4 miljoner kronor. Det planerade resultatet för året var satt till 28,4 miljoner. Det betyder att utfallet är 20 miljoner starkare än budgeterat.

Verksamheternas totala budget 2015 var 1 164 miljoner. Samtliga av kommunens sektorer redovisar överskott i sin budget.

Se ekonomichefens sammanfattning av årsredovisning:

Hela årsredovisningen 2015 (pdf)

Läs kommunstyrelsens ordförandes text om resultatet 2015 (pdf)

Läs kommunchefens text om resultatet 2015 (pdf)

Se våra mål för god ekonomisk hushållning 2015 (pdf)

Kommunens kvalitet i korthet (kkik) 2015 (pdf)

Större investeringar – utan nya lån

Kommunen har under 2015 gjort större investeringar än någonsin tidigare, totalt 102 miljoner kronor. De två största investeringarna – som också svarar för cirka hälften av beloppet – är ombyggnationen av Bogesundsskolan (cirka 23 miljoner) och nybyggnationen av förskolan Totus (cirka 30 miljoner).

– Ett starkt resultat är viktigt för att vi ska kunna investera. Under 2015 har vi kunnat finansiera 96 av de 102 miljoner vi investerat med egna pengar. Därför har kommunen inte behövt ta nya lån för att investera, säger kommunchef Håkan Sandahl.

Samtliga bolag inom kommunkoncernen har gjort positiva ekonomiska resultat under förra året.

– Att kommunens bolag har en ekonomi i balans är viktigt eftersom det skapar utrymme för de satsningar i infrastruktur och bostäder som behövs när kommunen växer, säger ekonomichef Niklas Anemo.

En stark tillväxt i kommunen

Kommunens invånarantal har stigit 14 år i rad. 2015 sattes rekord i befolkningstillväxt då kommunen fick 250 fler invånare. Vid årets slut fanns 23 494 invånare.

– Det finns många framgångsrika företag i kommunen, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande. Det, tillsammans med kommunens arbete för arbetslösa, gör att vi har en lägre arbetslöshet än resten av Sverige. Kommunen har dessutom under året ingått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att pressa ner ungdomsarbetslösheten ytterligare.


Publicerat av Charbel Sader den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2017 av Elin Johansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?