Anmälan om trängsel på en plats, restaurang/café

Lämna ett klagomål till kommunen om du har besökt en restaurang eller café där du upplevt trängsel eller att verksamheten på annat sätt inte lever upp till de rådande krav på åtgärder.

Du gör det helt anonymt. Det sänds till miljöenheten som utför kontinuerliga besök på kommunens restauranger och caféer.

Åtgärder som serveringsställen ska vidta för att säkerställa hygien och undvika trängsel.

Du kan också meddela oss dina observationer m du har besökt en plats som inte är ett serveringsställe (exempelvis livsmedelsbutik eller andra platser) där människor samlas och upplevt att riktlinjerna inte följs. Kommunen rapporterar vidare till Länsstyrelsen.

Exempel på riktlinjer som ska efterlevas är att hålla avstånd, verksamheten har uppsatt information, verksamheten erbjuder möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit.

Klagomålsanmälan

Publicerat av Lea Greim den 8 juli 2020, senast ändrad den 9 november 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?