Förskolor och skolor med anledning av covid-19

Här hittar du som är elev eller har barn i förskola och skola, övergripande information med anledning av covid-19. Specifik information för enskilda klasser eller förskolor/skolor ges via rektor/lärare i aktuell skolplattform som infomentor eller google classroom.

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

För dig med barn i förskolan

Förskolorna är öppna som vanligt

Kommunens förskolor är öppna som vanligt. Friska barn går till förskolan som vanligt. Sjuka barn som är förkylda, har feber, hosta, andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet ska stanna hemma så länge hen har symtom och två dagar efter tillfrisknande eller, vid kvarstående milda symtom, när det har gått sju dagar efter insjuknandet – förutsatt att barnet känt sig friskt i minst två dygn.

Stanna hemma eller gå till förskolan (pdf)

För dig som har smitta hemma, men friska barn

Friska förskolebarn har fram tills 27 november kunnat gå till förskolan i Ulricehamns kommun som vanligt, även om det funnits någon i familjen med konstaterad covid-19. Nu rekommenderas istället att barn hålls hemma så långt det är möjligt. Det rådet kommer att gälla i Ulricehamns kommun från och med 30 november.

Det gäller alltså familjer där det finns någon med bekräftad covid-19 som rekommenderas att hålla sina förskolebarn hemma. Smittskydd Västra Götalands rekommendation säger att barnen ska hållas hemma så långt det är möjligt under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Barnen är välkomna igen när alla i hushållet är smittfria.

Om barnet inte kan vara hemma är vårdnadshavare ansvarig för att se till att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt för att undvika smittspridning. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren har symtom eller inte. Förskoleverksamheter i Ulricehamnskommun har rutiner har ett ansvar för att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Det innebär att ett avstånd om minst två meter ska hållas mellan personal och den som lämnar och hämtar, och att det sker utomhus.

Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.

Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i samma hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge de håller avstånd till andra personer.

Från kommunens sida följer vi noggrant utvecklingen och uppdaterar så fort Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya rutiner, rekommendationer eller råd.

Läs mer information om när du och dina familjemedlemmar bör stanna hemma och hur länge:
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (folkhalsomyndigheten.se)​

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på ulricehamn.se/e-tjanster-och-blanketter

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov. Uppdatera kontaktuppgifter (logga in med BankID)

För dig med barn i förskoleklass till årskurs 9

Kommunens skolor för årskurs F-9 är öppna och bedriver undervisning på skolan som vanligt.

Stanna hemma eller gå till skolan

Friska elever går till skolan som vanligt. Sjuka elever som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Se nedan vägledning för när ditt barn ska stanna hemma och när hen kan komma till skolan.

Stanna hemma eller gå till grundskolan (pdf)

Även friska elever stannar hemma vid covid-19 i hushållet

Sedan 1 december rekommenderar Folkhälsomyndigheten även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Rekommendationen att stanna hemma vid bekräftad covid-19 i hushållet gäller nu samtliga utbildningsgrupper, från förskola upp till gymnasiet och vuxenutbildningen i Ulricehamns kommun.

Läs mer: Smittskydd Västra Götaland – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Läs mer information om när du och dina familjemedlemmar bör stanna hemma och hur länge:
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (folkhalsomyndigheten.se)​

Till dig som är permitterad och har barn på fritids

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du inte rätt till
fritidshemsplats, utan eleven ska vara hemma. Du ska också lämna in blanketten
Uppsägning om plats i barnomsorg www.ulricehamn.se/barnochutbildning/forskola/ så att platsen avslutas omgående. Om du missar detta kommer kommunen tyvärr fortsätta att debitera
fritidshemsavgiften. Om du får ett nytt eller tillfälligt arbete så lämnar du in ett nytt schema och eleven återgår till fritidshemmet utifrån nya tider. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten på ulricehamn.se. Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på fritidshemmet under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in.

Frågor om barnomsorg?
Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att skolan kan nå eleven snabbt vid behov.
Uppdatera kontaktuppgifter (logga in vid BankID)

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen

Från och med vecka sex utökas på plats-undervisningen för nästan alla gymnasieelever. Detta efter smittskydd Västra Götalands rekommendationer. Istället för 20 procents undervisning på plats, blir det nu cirka 30 procents undervisning på skolan, resten hemma. Det innebär att de flesta studerar på plats i skolan två dagar i veckan, istället för en.

Eleverna får information om vad som gäller för just dem via sina mentorer och Google Classroom.
Vad som gäller för respektive klass meddelas direkt av mentorn.

Elever med stödbehov har på-platsundervisning i skolan.

Beställ lunchlåda

Det finns möjlighet att beställa lunchlåda som hämtas på något av 15 uthämtningsställen.

Läs mer och beställ: mat för avhämtning för elever som studerar på distans

Förskolorna är öppna som vanligt

Kommunens förskolor är öppna som vanligt. Friska barn går till förskolan som vanligt. Sjuka barn som är förkylda, har feber, hosta, andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet ska stanna hemma så länge hen har symtom och två dagar efter tillfrisknande eller, vid kvarstående milda symtom, när det har gått sju dagar efter insjuknandet – förutsatt att barnet känt sig friskt i minst två dygn.

Stanna hemma eller gå till förskolan (pdf)

För dig som har smitta hemma, men friska barn

Friska förskolebarn har fram tills 27 november kunnat gå till förskolan i Ulricehamns kommun som vanligt, även om det funnits någon i familjen med konstaterad covid-19. Nu rekommenderas istället att barn hålls hemma så långt det är möjligt. Det rådet kommer att gälla i Ulricehamns kommun från och med 30 november.

Det gäller alltså familjer där det finns någon med bekräftad covid-19 som rekommenderas att hålla sina förskolebarn hemma. Smittskydd Västra Götalands rekommendation säger att barnen ska hållas hemma så långt det är möjligt under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Barnen är välkomna igen när alla i hushållet är smittfria.

Om barnet inte kan vara hemma är vårdnadshavare ansvarig för att se till att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt för att undvika smittspridning. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren har symtom eller inte. Förskoleverksamheter i Ulricehamnskommun har rutiner har ett ansvar för att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Det innebär att ett avstånd om minst två meter ska hållas mellan personal och den som lämnar och hämtar, och att det sker utomhus.

Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.

Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i samma hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge de håller avstånd till andra personer.

Från kommunens sida följer vi noggrant utvecklingen och uppdaterar så fort Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya rutiner, rekommendationer eller råd.

Läs mer information om när du och dina familjemedlemmar bör stanna hemma och hur länge:
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (folkhalsomyndigheten.se)​

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på ulricehamn.se/e-tjanster-och-blanketter

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov. Uppdatera kontaktuppgifter (logga in med BankID)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 maj 2020, senast ändrad den 23 mars 2021 av Eva Wallin

Hjälpte informationen på denna sida dig?