Håll dig uppdaterad om coronaviruset, covid-19

Här hittar du Ulricehamns kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

bild på provrör där det testats för Covid-19Provrör för test av covid-19

Informationen uppdateras löpande. Följ oss gärna på facebook.com/ulricehamnskommun för att snabbt få uppdateringar kring våra verksamheter.

Nyheter om coronaviruset

Här samlar vi alla nyheter som berör coronaviruset.

25 maj: Ungdomar får feriearbeta i sommar
7 maj: Hundratalet matlådor delas ut varje dag till kommunens hemmastuderande elever
7 maj: Kommunen arbetar med att ta fram annan sysselsättning för feriearbetare
6 maj: Enkät till kulturaktörer inom kulturella och kreativa näringar
5 maj: Studenten firas men i annorlunda form
30 april: Nu påbörjas testning av anställda med lindriga symtom
27 april: Stenbocksskolans elever kommer studera hemma varannan vecka
21 april: Äldreomsorgen satsar på covid-19-team 
7 april: Möjlighet till mat via avhämtning för elever som studerar på distans
6 april: Kommunens andra stödpaket till företag och föreningar
2 april: Ring Oasen -kommunen öppnar telefonen för äldrefrågor
27 mars: Ny rekryteringsenhet för att möta kommunens bemanningsbehov
24 mars: Inställda nationella prov våren 2020
17 mars: Distansundervisning på Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen från 18 mars 
13 mars: Förändringar i kommunal verksamhet med anledning av corona
11 mars: Fritidsmässan blir framflyttad

Så informerar vi om smitta inom kommunens verksamheter

Det råder en allmän smittspridning i hela landet vilket innebär att risken att smittas av covid-19 finns överallt i samhället, även inom Ulricehamns kommun.

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

 

För dig som får stöd inom vård och omsorg eller för dig som är anhörig

Det händer mycket i samhället nu och smittspridningen ökar även i vår kommun. I nuläget är det ganska lugnt inom vår vård- och omsorgsverksamhet, men vi vill att du ska veta att vi arbetar för att du som boende, brukare, patient och eller anhörig ska känna dig så trygg som möjligt.

Arbete för att begränsa smitta

Så här arbetar vi med att begränsa att smitta sprids

Information om eventuellt smittade

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

Stöd och hjälp med inköp

Hjälp med matinköp och apoteksvaror

Nationellt besöksförbud på våra äldreboenden

Från och med 1 april råder besöksförbud på våra boenden för att skydda äldre och sjuka. Detta beslut är taget av Regeringen. Vi uppmanar istället anhöriga att ringa avdelningen, vi kommer att hjälpa dig att komma i kontakt med den du söker.

Stängd dagverksamhet på våra äldreboenden

Vi har stängt dagverksamheten på våra äldreboenden för dem som inte bor där. Detta gör vi för att skydda äldre och sjuka från coronasmittan. Gläntan håller fortsatt öppet.

 

Vårt arbete för att begränsa smitta

Kommunen har en bred verksamhet där vi arbetar på olika sätt beroende på behov och målgrupp. Alla verksamheter har ett stort fokus på att förhindra smittspridning, både för personal, men också för brukare, företag vid tillsyn, besökare, elever och barn i förskolan. På en övergripande nivå följer vi de rekommendationer som finns från smittskyddet i Västra Götaland, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

 

För dig som vill ha hjälp och stöd eller är orolig

Hjälp med matinköp och apoteksvaror

Du som tillhör den målgrupp som folkhälsomyndigheten avråder från att vistas i sociala sammanhang kan få stöd av Ulricehamns kommuns äldreomsorg med till exempel inköp och/eller matdistribution. Det finns också många livsmedelsbutiker i kommunen som erbjuder avhämtning eller hemleverans. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan hjälper också till. Kontaktuppgifter hittar du via länken: Hjälp med matinköp i coronatider

Vill du prata med någon eller behöver vägledning?

Oasens telefonlinje

Ring Oasen på telefon: 0766-43 56 90.
Telefonlinjen är öppen: måndag- fredag kl. 10 -15 (stängt under helgdagar)
Vill du anmäla dig som volontär på Oasen? Kontakta ansvarig via numret ovan.

Svenska kyrkans samtalsmottagning

För den som känner behov av att prata med någon finns det möjlighet att kontakta Svenska kyrkans samtalsmottagning i Ulricehamnsbygden,
telefon 0321-283 00
e-post: samtal.ulricehamnsbygden@svenskakyrkan.se

Equmeniakyrkan

Det går också bra att ringa Equmeniakyrkan
Ulricehamns pastor Peter Andersson för samtalsstöd, telefon: 070-777 42 44
Eller Blidsbergs diakon, Nicolina Holmgren, telefon: 072-929 02 75.

Ring Äldrelinjen

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?  Det är bara ett samtal bort.
Telefon: 020-22 22 33, vardagar kl. 8-19 och helger kl. 10-16, för att prata med en volontärer på Mind. Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk ohälsa för människor i kris.

 

Förskolor och skolor

Här hittar du övergripande information med anledning av covid-19. Mer specifik information till  barn, elever och vårdnadshavare ges i förskolornas och skolornas vanliga kommunikationsplattformar som Infomentor och Google classroom. Prata med personalen på skolan om du har frågor.

Information om barnomsorg vid permittering, matlåda vid distansstudier, årets studentfirande, etc

Information – förskolor och skolor med anledning av covid-19

Arbetet med att minimera risk för smitta

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Information om eventuella smittade i verksamheten

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

Information och stöd till föreningar och kulturaktörer

Ingen fakturering för avbokade hallar/planer för cuper, träningar eller turneringar

De lokaler/anläggningar som är avbokade på grund av inställda träningar, cuper och turneringar kommer inte kommunen att fakturera.

Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet beräknas på 2019 års nivåer

Kommunen håller samma linje som Riksidrottsförbundet som beslutat att barn- och ungdomsverksamheten inte ska drabbas bidragsmässigt av minskad deltagarnivå. Det är inte helt klart hur det kommer se ut, men Riksidrottsförbundet räknar med att stöd till föreningslivet kommer ligga i nivå med 2019.

Samlad sida om stöd till föreningar och kulturaktörer

Enkätundersökning föreningar

En enkät till föreningslivet har genomförts för att få en bild av vad pandemin inneburit för föreningslivet. Utifrån enkätens svar från föreningslivet så har verksamheten sett vikten av att samla information vad gäller stöd, information med mera på ett bättre sätt.

Vi har därför skapat en samlad sida där du som förening eller kulturaktör kan läsa mer om vilket stöd du kan få. Gå till sidan stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19.

Enkätundersökning kulturaktörer

Just nu utförs även en enkätundersökning för att se hur du som kulturaktör har påverkats av coronakrisen. Läs mer om enkätundersökningen.

Kulturarrangemang som beviljats förlustbidrag men inte kunnat genomföra får betalda utlägg

Föreningar som ansökt om förlustbidrag och beviljats, men inte kunnat/kan genomföra sina arrangemang kommer få utbetalt för eventuella utlägg i enlighet med beviljat bidrag.

Utökat föreningsstöd med fokus på folkhälsoinsatser

Pengar som föreningar kan söka till folkhälsoinsatser mer än fördubblas från 47 000 till 100 000 kronor. Målet är att förebygga och minska isolering och ensamhet, minska social oro och ge förutsättningar för genomförande av aktiviteter för barn och ungdomar. Exempel på aktiviteter är promenadkompis, utomhusträning, allsång ute i närområdet och grannsamverkan.

 

För dig som driver verksamhet

Vi har samlat informationen för sig som driver företag och vad kommunen gör för att underlätta för lokala företag i Ulricehamns kommun under vår företagsportal.

Information till företagare med anledning av covid-19

 

 

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Simhallen

Simhallen har öppet som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och Badbranschens rekommendationer för hantering av situationen kring coronaviruset. Det finns inte inga särskilda restriktioner för simhallar just nu.

Vad vi gör och vad du som gäst kan göra:

  • Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus som dödar båda bakterier och virus.
  • Vi håller extra hög frekvens på städning i våra lokaler
  • Du som gäst ska precis som vanligt duscha noga före bad och vara extra noga med handhygien
  • Kom och bada endast om du känner dig frisk!

Sim- och sporthallen omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar.
ulricehamn.se/simhallen

Biblioteken

Våra bibliotek har öppet som vanligt (men aktiviteterna begränsas) så varför inte låna och passa på att läsa den där boken du länge tänkt på? Är du förkyld så krya på dig hemma och välkommen tillbaka när du känner dig symtomfri!
Du kan låna om/reservera böcker själv på bibliotekets webb. Om tiden redan gått ut eller om du inte kan logga in så kontakta biblioteket så hjälper vi dig.

Vi har gjort följande för att underlätta för dig:

  • Återlämningsluckan är öppen hela dagen för dig som inte vill komma in på biblioteket när du ska lämna tillbaka böcker.
  • Ska du hämta/låna böcker, men inte vill gå in på biblioteket så går det bra att ringa. Då plockar vi ihop det du vill ha och lämnar till dig utanför entrén.
  • Nu kan du låna fyra e-böcker eller filmer istället för två.
  • Du kan nu låna om en bok fyra gånger.

Ring oss gärna! 0321-59 51 50, 0321-59 51 51
eller mejla oss: infodisk@ulricehamn.se

ulricehamn.se/uppleva/bibliotek/

Skidspår

Har stängt för säsongen.

Allmänhetens åkning i ishallen

Har stängt för säsongen och öppnar återigen till hösten.

 

 

Stängda eller begränsade verksamheter

Vi försöker i den mån det går att ha våra verksamheter i gång som vanligt trots coronatider, men i vissa verksamheter har vi valt att stänga eller begränsa:

Dagverksamheten på våra äldreboenden

Vi stänger dagverksamheten på våra äldreboenden för dem som inte bor där. Detta gör vi för att skydda våra äldre och sjuka från coronasmittan.

Öppna förskolan på Familjecentralen

Öppna förskolan på Familjecentralen har alla sina aktiviteter utomhus. Aktiviteterna kommuniceras via öppna förskolans Facebook-sida, Familjecentralen, öppna förskolan i Ulricehamn.

Överskottslagret

Försäljning håller stängt tills vidare.

Fixartjänsten

Tar en paus tills vidare.

Oasen

Håller stängt från och med lördagen den 14 mars.

Samrådsmöten för översiktsplan inställda

Samrådsmöten angående den nya detaljplanen som var planerade till 17, 19, 24 och 31 mars, ställs in.

Bygglovsöppet stänger tillsvidare

Tills vi har tillräckligt med personal på plats så har vi inte längre drop-intider för bygglov på torsdagar. Varmt välkomna att boka teleofontider som vanligt.

Ungas fritid begränsar sin verksamhet

öppet Ungdomens hus är öppet som vanligt men alla aktiviteter är inställda.

Allmänhetens åkning i ishallen är stängt för säsongen

På grund av begränsningen till Max 50 personer avslutar vi säsongen lite tidigare.

 

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Telefonlinje om corona på flera språk

Få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk. Telefonnumret: 08-123 680 00 (öppen vardagar kl. 09 – 12 och 13 – 15).
Telefonlinjen bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska.
Läs mer på: vgregion.se/coronaphone

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt tips på hur du kan göra för att vara mer källkritisk.

Information för anställda i Ulricehamns kommun

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

kommunens intranät (inloggning eller krävs)


Publicerat av Lea Greim den 24 mars 2020, senast ändrad den 1 juni 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?