Håll dig uppdaterad om coronaviruset, covid-19

Ulricehamns kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset, bland annat genom samverkan med olika myndigheter. Det händer saker hela tiden, ta gärna för vana att titta in här för att uppdatera dig. Följ oss gärna på facebook.com/ulricehamnskommun för att snabbt få  uppdateringar kring kommunens verksamhet med anledning av coronaviruset.

Provrör där det testats för Covid-19

Sjukvårdsupplysningen 1177 är i nuläget till för den som behöver vård. Trycket är enormt och därför uppmanas alla som har frågor om corona, covid-19, att söka fakta via Folkhälsomyndigheten, Krisinformation eller ringa 113 13.

Information inom vård och omsorg

Besök inte våra äldreboenden

Just nu har vi strama besöksrestriktionerna på våra boenden. Vi tillåter bara besök vid väldigt speciella tillfällen. Detta för att skydda våra äldre och sjuka. Vi uppmanar istället anhöriga att ringa avdelningen, vi kommer att hjälpa dig att komma i kontakt med den du söker.

Stängd dagverksamhet på våra äldreboenden

Vi har stängt dagverksamheten på våra äldreboenden för dem som inte bor där. Detta gör vi för att skydda våra äldre och sjuka från coronasmittan. Gläntan håller fortsatt öppet.

Hjälp och stöd för dig inom riskgruppen

Du som tillhör den målgrupp som folkhälsomyndigheten avråder från att vistas i sociala sammanhang kan få stöd av Ulricehamns kommuns äldreomsorg med till exempel inköp och/eller matdistribution.

Såhär ansöker du:

Du fyller i båda blanketterna och skicka in.

Du ansöker via blankett för ansökan om äldreomsorg och hjälp i hemmet
Du ska också fylla en blankett för inkomstförfrågan för beräkning av avgift.

Vill du ha blanketterna hemskickade till dig? Kontakta en biståndshandläggare via kommunens växel, telefon: 0321-59 50 00.
Glöm inte skriva under blanketterna.

Skicka dem till:

Handläggarenhet 1
523 86 Ulricehamn

Beslut om insats

När vi fått din ansökan fattar vi beslut utifrån om du uppfyller fastställda kriterier utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller inte. Ett beslut skickas hem till dig med post. Om du beviljas insatser kommer det även att skickas ett uppdrag till den som ska utföra hemtjänsten. Beslutet gäller så länge Folkhälsomyndigheten avråder att du vistas i sociala sammanhang men max 1 år.
Om du vill läsa mer om den hjälp du som äldre eller sjuk kan få så läs mer om det på ulricehamn.se/stodochomsorg/aldreomsorg

Avgift

Inköp en gång /vecka: 634 kronor per månad.
Inköp en gång /månad månad: 148 kronor per månad.
Du kan få sänkt avgift beroende på dina ekonomiska förhållanden (som du anger i din ansökan)
Matdistribution: 57 kronor /portion och då ingår leverans. Denna avgift kan inte reduceras.

 

 

Förskolor och skolor

Förskolor

Kommuns förskolor är öppna som vanligt. Friska barn och elever går till förskolan som vanligt. Sjuka barn som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet  ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Till dig som är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på www.ulricehamn.se/e-tjanster-ochblanketter/.

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.
Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet. Du med barn under 3 år
betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor?
Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov.
Uppdatera kontaktuppgifter (logga in vid BankID)

Våra grundskolor

Kommuns grundskolor är öppna som vanligt. Friska elever går till skolan som vanligt. Sjuka elever som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Eleven ska stanna hemma så länge hen har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Till dig som är permitterad och har barn på fritids

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du inte rätt till
fritidshemsplats, utan eleven ska vara hemma. Du ska också lämna in blanketten
Uppsägning om plats i barnomsorg www.ulricehamn.se/barnochutbildning/forskola/ så att platsen avslutas omgående. Om du missar detta kommer kommunen tyvärr fortsätta att debitera
fritidshemsavgiften. Om du får ett nytt eller tillfälligt arbete så lämnar du in ett nytt schema och eleven återgår till fritidshemmet utifrån nya tider. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten på ulricehamn.se. Vid deltidspermittering kan ditt barn vara
på fritidshemmet under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in.

Frågor?
Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Nationella prov ställs in

Nationella prov skrivs i grundskola i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasiet. Med anledning av den senaste tidens utveckling kommer Skolverket att ställa in resterande nationella prov under våren, från den 30 mars till och med den 30 juni. läs gärna mer på skolverket.se Betygsättning för de elever som har det kommer att baseras på alla andra bedömningskriterier som gjorts under skolåret.

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att skolan kan nå eleven snabbt vid behov.
Uppdatera kontaktuppgifter (logga in vid BankID)

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen bedriver sedan 18 mars distansundervisning. Länk till info om vilka skolformer som omfattas och om dem som är undantagna. 

 

Stängda eller begränsade verksamheter

Vi försöker i den mån det går att ha våra verksamheter i gång som vanligt trots coronatider, men i vissa verksamheter har vi valt att stänga eller begränsa:

Dagverksamheten på våra äldreboenden

Vi stänger dagverksamheten på våra äldreboenden för dem som inte bor där. Detta gör vi för att skydda våra äldre och sjuka från coronasmittan.

Öppna förskolan på Familjecentralen

Öppna förskolan på Familjecentralen har alla sina aktiviteter utomhus. Aktiviteterna kommuniceras via öppna förskolans Facebook-sida, Familjecentralen, öppna förskolan i Ulricehamn.

Överskottslagret

Försäljning håller stängt tills vidare.

Fixartjänsten

Tar en paus tills vidare.

Oasen

Håller stängt från och med lördagen den 14 mars.

Samrådsmöten för översiktsplan inställda

Samrådsmöten angående den nya detaljplanen som var planerade till 17, 19, 24 och 31 mars, ställs in.

Bygglovsöppet stänger tillsvidare

Tills vi har tillräckligt med personal på plats så har vi inte längre drop-intider för bygglov på torsdagar. Varmt välkomna att boka teleofontider som vanligt.

Ungas fritid begränsar sin verksamhet

öppet Ungdomens hus är öppet som vanligt men alla aktiviteter är inställda.

Allmänhetens åkning i ishallen är stängt för säsongen

På grund av begränsningen till Max 50 personer avslutar vi säsongen lite tidigare.

 

Info till dig som driver verksamhet

Riktlinjer för dig som driver restaurang, café och bar

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Läs den fullständiga informationen om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats

Livsmedelsverket har samlat information som rör coronaviruset på sin webbplats. Håll dig uppdaterad via den om allmänna riktlinjer.

Åtgärder för att stötta och underlätta för dig som driver verksamhet

För att underlätta lokala näringsidkare gör kommunen och de kommunala bolagen ett antal åtgärder för att stötta under dessa svåra tider. Det handlar om att ge möjlighet att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronaviruset.

Möjlighet att företag på begäran får förlängt förfallodatum på fakturor

Det gäller för fakturor från Ulricehamns kommun, Ulricehamns Energi AB och Stubo AB och Näringslivs Ulricehamn AB. Prövning görs av respektive organisation.

Kommunen och de kommunala bolagen har en generös hållning till kortare betalningstider av leverantörsfakturor

På begäran av leverantören förs dialog kring snabbare betalning av leverantörsfakturor för varor/tjänster som har levererats.

Kommunen avvaktar att fakturera de årliga tillsynsavgifterna tills efter sommaren

För de livsmedels, hälsoskydds, miljöskyddsverksamheter samt de med stadigvarande serveringstillstånd som betalar en årlig avgift för tillsyn skjuts betalning till augusti.

Avgifter för markupplåtelser skjuts upp till 30 augusti

För de markupplåtelser som söks efter 25 mars 2020 skjuts avgiften upp till 30 augusti. Är ansökan redan lämnad finns möjlighet till förlängt förfallodatum.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för tillsyn och ombokning av tillsynsbesök

Kommunen är flexibel med ombokningar av tillsyn och formerna för det och kan exempelvis utföra dem digitalt för att värna om företagens tid och hälsa.

Befintligt hemsändningsbidrag för landsbygdsbutiker har utökats med ett korttidsavtal för flera näringsidkare

Avtalet gäller fram till den 30 juni. Hemsändningsbidrag betalas av Ulricehamns kommun till näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten som en del i landsbygdsutvecklingen i kommunen.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för besök

För att värna om företagens tid och dess personals hälsa finns möjlighet till alternativa former för besök hos miljö och samhällsbyggnad. Möten via digitala plattformar och telefon möjliggörs i större utsträckning.

 

Information till föreningar

Ingen fakturering för avbokade hallar/planer för cuper, träningar eller turneringar

De lokaler/anläggningar som är avbokade på grund av inställda träningar, cuper och turneringar kommer inte kommunen att fakturera.

Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet beräknas på 2019års nivåer

Kommunen håller samma linje som Riksidrottsförbundet som beslutat att barn- och ungdomsverksamheten inte ska drabbas bidragsmässigt av minskad deltagarnivå. Det är inte helt klart hur det kommer se ut, men Riksidrottsförbundet räknar med att stöd till föreningslivet kommer ligga i nivå med 2019.

Utreder läget i alla föreningar

Kultur och fritid har via mejl bett varje förening om en lägesbild. Alla svar har inte kommit in ännu, men kommer att sammanställas för att få en överblick av föreningars utmaningar i och med coronaviruset.

Kulturarrangemang som beviljats förlustbidrag men inte kunnat genomföra får betalda utlägg

Föreningar som ansökt om förlustbidrag och beviljats, men inte kunnat/kan genomföra sina arrangemang kommer få utbetalt för eventuella utlägg i enlighet med beviljat bidrag.

Kommunen har beredskap 

Alla kommunens sektorer arbetar med att förbereda för ökad beredskap i sina verksamheter. En intern grupp har bildats med syfte att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har rätt beredskap om en smittspridning skulle bli aktuell. Ulricehamns kommun har också tagit fram riktlinjer för hantering av personalfrågor inom ramen för covid-19.

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Simhallen

Simhallen har öppet som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och Badbranschens rekommendationer för hantering av situationen kring coronaviruset. Det finns inte inga särskilda restriktioner för simhallar just nu.

Vad vi gör och vad du som gäst kan göra:

  • Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus som dödar båda bakterier och virus.
  • Vi håller extra hög frekvens på städning i våra lokaler
  • Du som gäst ska precis som vanligt duscha noga före bad och vara extra noga med handhygien
  • Kom och bada endast om du känner dig frisk!

Sim- och sporthallen omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar.
ulricehamn.se/simhallen

Biblioteken

Våra bibliotek har öppet som vanligt (men aktiviteterna begränsas) så varför inte låna och passa på att läsa den där boken du länge tänkt på? Är du förkyld så krya på dig hemma och välkommen tillbaka när du känner dig symtomfri!
Du kan låna om/reservera böcker själv på bibliotekets webb. Om tiden redan gått ut eller om du inte kan logga in så kontakta biblioteket så hjälper vi dig.

Vi har gjort följande för att underlätta för dig:

  • Återlämningsluckan är öppen hela dagen för dig som inte vill komma in på biblioteket när du ska lämna tillbaka böcker.
  • Ska du hämta/låna böcker, men inte vill gå in på biblioteket så går det bra att ringa. Då plockar vi ihop det du vill ha och lämnar till dig utanför entrén.
  • Nu kan du låna fyra e-böcker eller filmer istället för två.
  • Du kan nu låna om en bok fyra gånger.

Ring oss gärna! 0321-59 51 50, 0321-59 51 51
eller mejla oss: infodisk@ulricehamn.se

ulricehamn.se/uppleva/bibliotek/

Skidspår

Vi har fortfarande skidspår på Lassalyckan. Ut i naturen och njut!
Spårstatus 

Allmänhetens åkning i ishallen

Har stängt för säsongen och öppnar återigen till hösten.

 

 

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt tips på hur du kan göra för att vara mer källkritisk.

Information för anställda i Ulricehamns kommun

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

kommunens intranät (inloggning eller krävs)

Besök inte våra äldreboenden

Just nu har vi strama besöksrestriktionerna på våra boenden. Vi tillåter bara besök vid väldigt speciella tillfällen. Detta för att skydda våra äldre och sjuka. Vi uppmanar istället anhöriga att ringa avdelningen, vi kommer att hjälpa dig att komma i kontakt med den du söker.

Stängd dagverksamhet på våra äldreboenden

Vi har stängt dagverksamheten på våra äldreboenden för dem som inte bor där. Detta gör vi för att skydda våra äldre och sjuka från coronasmittan. Gläntan håller fortsatt öppet.

Hjälp och stöd för dig inom riskgruppen

Du som tillhör den målgrupp som folkhälsomyndigheten avråder från att vistas i sociala sammanhang kan få stöd av Ulricehamns kommuns äldreomsorg med till exempel inköp och/eller matdistribution.

Såhär ansöker du:

Du fyller i båda blanketterna och skicka in.

Du ansöker via blankett för ansökan om äldreomsorg och hjälp i hemmet
Du ska också fylla en blankett för inkomstförfrågan för beräkning av avgift.

Vill du ha blanketterna hemskickade till dig? Kontakta en biståndshandläggare via kommunens växel, telefon: 0321-59 50 00.
Glöm inte skriva under blanketterna.

Skicka dem till:

Handläggarenhet 1
523 86 Ulricehamn

Beslut om insats

När vi fått din ansökan fattar vi beslut utifrån om du uppfyller fastställda kriterier utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller inte. Ett beslut skickas hem till dig med post. Om du beviljas insatser kommer det även att skickas ett uppdrag till den som ska utföra hemtjänsten. Beslutet gäller så länge Folkhälsomyndigheten avråder att du vistas i sociala sammanhang men max 1 år.
Om du vill läsa mer om den hjälp du som äldre eller sjuk kan få så läs mer om det på ulricehamn.se/stodochomsorg/aldreomsorg

Avgift

Inköp en gång /vecka: 634 kronor per månad.
Inköp en gång /månad månad: 148 kronor per månad.
Du kan få sänkt avgift beroende på dina ekonomiska förhållanden (som du anger i din ansökan)
Matdistribution: 57 kronor /portion och då ingår leverans. Denna avgift kan inte reduceras.

 

 


Publicerat av Lea Greim den 24 mars 2020, senast ändrad den 30 mars 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?