Information – förskolor och skolor med anledning av covid-19

Här hittar du som är elev eller har barn i förskola och skola, övergripande information med anledning av covid-19. Specifik information för enskilda klasser eller förskolor/skolor ges via rektor/lärare i aktuell skolplattform som infomentor eller google classroom.

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

För dig med barn i förskolan

Förskolorna är öppna som vanligt

Kommuns förskolor är öppna som vanligt. Friska barn och elever går till förskolan som vanligt. Sjuka barn som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på ulricehamn.se/e-tjanster-och-blanketter

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov. Uppdatera kontaktuppgifter (logga in med BankID)

För dig med barn i förskoleklass till årskurs 9

Kommuns grundskolor är öppna som vanligt. Friska elever går till skolan som vanligt. Sjuka elever som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Eleven ska stanna hemma så länge hen har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Stenbocksskolans sjuor och åttor studerar varannan vecka på distans

Från och med vecka 19 går alla sjuor och åttor varannan vecka i skolan och varannan vecka läser de hemifrån med distansundervisning. Niorna går i skolan som vanligt fram till sommarlovet. Även speciella undervisningsgrupper går i skolan som vanligt. De som har undervisning hemifrån kan beställa skolmat i form av upphämtad matlåda.

Möjlighet till mat via avhämtning för elever som studerar på distans

Till dig som är permitterad och har barn på fritids

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du inte rätt till
fritidshemsplats, utan eleven ska vara hemma. Du ska också lämna in blanketten
Uppsägning om plats i barnomsorg www.ulricehamn.se/barnochutbildning/forskola/ så att platsen avslutas omgående. Om du missar detta kommer kommunen tyvärr fortsätta att debitera
fritidshemsavgiften. Om du får ett nytt eller tillfälligt arbete så lämnar du in ett nytt schema och eleven återgår till fritidshemmet utifrån nya tider. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten på ulricehamn.se. Vid deltidspermittering kan ditt barn vara
på fritidshemmet under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in.

Frågor om barnomsorg?
Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Nationella prov ställdes in

Nationella prov skrivs i grundskola i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasiet. Med anledning av covid-19 beslutade Skolverket att ställa in nationella prov under våren, från den 30 mars till och med den 30 juni. läs gärna mer på skolverket.se . Betygsättning för de elever som har det kommer att baseras på alla andra bedömningskriterier som gjorts under skolåret.

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att skolan kan nå eleven snabbt vid behov.
Uppdatera kontaktuppgifter (logga in vid BankID)

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen

Studentfirande 29 maj 2020

Tingsholmsgymnasiet kommer att genomföra studentavslutning med både ceremoni och utspring, men det kommer göras på ett annorlunda sätt. Avslutningsceremonin kommer att hållas utan sedvanlig publik och flyttas till skolans aula. Alla studenterna tillsammans är för många för att de ska kunna inrymmas i en lokal på ett säkert sätt. Därför genomförs tre ceremonier med cirka en tredjedel av studenterna närvarande vid respektive tillfälle. På så sätt kommer vi under gränsvärdet 50 personer.

Utspring genomförs klassvis efter respektive ceremoni. Skolgården kommer att spärras av och endast anhöriga som fått skolans tillstånd kommer att få närvara. Allmänheten är tyvärr inte välkommen att bevittna studenternas utspring i år. Avspärrningar kommer göras på ett sådant sätt att det inte uppstår någon folksamling som överskrider 50 personer.

Aktuell information om studentveckan och studentdagen den 29 maj 

Distansundervisning

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen bedriver sedan 18 mars distansundervisning. Länk till info om vilka skolformer som omfattas och om dem som är undantagna. 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har nu möjlighet att ha mindre grupper av elever inne på skolan för att genomföra praktiska examinationer och ta del av inslag i undervisningen som inte går att göra på distans.

Mat för avhämtning
Från och med tisdagen den 14 april erbjuder Ulricehamns kommun varm mat för avhämtning till de gymnasieelever som så önskar. Läs mer här: Möjlighet till mat via avhämtning för elever som studerar på distans

Förskolorna är öppna som vanligt

Kommuns förskolor är öppna som vanligt. Friska barn och elever går till förskolan som vanligt. Sjuka barn som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på ulricehamn.se/e-tjanster-och-blanketter

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov. Uppdatera kontaktuppgifter (logga in med BankID)


Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 maj 2020, senast ändrad den 14 maj 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?