Jämför resultat

Här hittar du information om hur Ulricehamns kommuns resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden.

Nyckeltalen bygger på nationell statistik, men också på uppgifter från andra källor.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Barn och unga
Stöd och omsorg
Samhälle och miljö

Övriga nyckeltal

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning

Boende för äldre
Hemvård/hemtjänst
Funktionsnedsättning
Social omsorg och stöd

Samhällsbyggnad
Miljöarbete

Invånardialog
Trygghet och säkerhet
Jämställdhet och folkhälsa
Näringsliv och företagsamhet
Hållbart medarbetarskap och ledarskap
Kommunens ekonomi
Upplevelser och rekreation

Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 mars 2019, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?