Vision, värdeord och principer

Ulricehamns kommun strävar mot en lärande organisation. Vi vill ta till vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens.

Hoppande kille i motljusFoto: Sören Håkanlind

Vi tror att alla medarbetare bidrar med sin kompetens till helheten i kommunen. Vi uppmuntrar därför kreativitet och delaktighet.

Vi vill använda den interna kompetens som finns bland våra medarbetare i så stor utsträckning som möjligt.

Vår vision

Ulricehamns kommun ska vara en öppen och resultatinriktad organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara.

Våra värdeord

Värdeorden samverkan, helhetssyn, kundens fokus och stolthet bildar ryggraden i vårt förhållningssätt. Ordens värde ska genomsyra kommunens service internt och externt.

Våra principer

Vi vill ha nöjdare kunder inom befintlig budget.

  • Med de resurser vi har strävar vi mot att ständigt förbättra vår service.

Vi underlättar för varandra och överlämnar med ansvar.

  • Vi har alla ett ansvar att ge varandra bästa möjliga förutsättningar att utföra ett gott arbete.

Alla bidrar till helheten

  • Alla medarbetare har en del i det arbete som utförs likt länkar i en kedja. Ansvaret för resultatet sker tillsammans – alla funktioner är lika viktiga för helheten.

Publicerat av Gabriela Velasquez den 23 januari 2015, senast ändrad den 10 april 2018 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?