Vision, värdeord och principer

Ulricehamns kommun strävar mot en lärande organisation. Vi vill ta till vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens.

Vi tror att alla medarbetare bidrar med sin kompetens till helheten i kommunen. Vi uppmuntrar därför kreativitet och delaktighet.

Vår vision

Ulricehamns kommun ska vara en öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara.

Våra värdeord

Värdeorden samverkan, helhetssyn, kundens fokus och stolthet bildar ryggraden i vårt förhållningssätt. Ordens värde ska genomsyra kommunens service internt och externt.

Våra principer

  • Vi vill ha god kvalitet och nöjdare kunder inom givna ramar.
  • Vi underlättar för varandra och överlämnar med ansvar.
  • Vi vill varandras framgång.
  • Alla bidrar till helheten.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 28 juni 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?