Beredningar

Kommunfullmäktige i Ulricehamn tillsätter beredningar för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter som passar. Det kan vara inför eller under framtagandet av en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för invånarna.

Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir alltid så kallade tillfälliga beredningar. Beredningarna ska ha nio ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade och fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i beredningarna inför varje uppdrag.

Utöver de tillfälliga beredningarna finns en fast beredning, beredningen för val och arvoden.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 18 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?