Beredningen för lärande

Beredningen för lärande arbetar långsiktigt med frågor som rör utbildning. Målet är att erbjuda bra och trygg barnomsorg och skola i kommunen.

Barn som fyller i ett prov

Aktuella uppdrag

Framtidens gymnasium

Just nu arbetar beredningen för lärande med att följa upp och utvärdera måldokumentet, ”Framtidens gymnasium – Tingsholmsgymnasiet”. Uppföljningen ska presenteras i en rapport som ska överlämnas senast den 9 mars 2017. Rapporten kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2017.

Uppdragsbeskrivning Framtidens gymnasium Tingsholmsgymnasiet (pdf)

Attityder till skolan år 7-9

I december 2016 lämnade beredningen för lärande sitt uppdrag ”Attityder till skolan – vägval och strategiområden för årskurs 7-9”. Beredningen har därmed slutfört sin del i arbetet. Kommunfullmäktige har lämnat över dokumentet till kommunstyrelsen som ska se på de strategiska områdena utifrån laglighet, kostnader och konsekvenser. Kommunstyrelsen ska redovisa sitt arbete senast i september 2017.

Attityder till skolan År 7-9 (pdf)

Tidigare uppdrag

Under bilagor kan du läsa de måldokument som beredningen tidigare arbetat fram.

Ledamöter i beredningen för lärande

Beredningsledare
Ireen Wolter (L)
Mobil: 0705-18 33 42
ireen.wolter@mail.com

Vice beredningsledare
Elsa Wilhelmsson (M), Ulricehamn

Övriga ledamöter
Birgitta Molander (M), Ulricehamn
Jan Forsman (S), Gällstad
Arne Sjögren (V), Ulricehamn
Bo Ehrenborg (S), Ulricehamn
Tobias Torsborn (-), Ulricehamn
Anna Kjerrulf (C), Vegby
Karin Norrlander (-), Ulricehamn


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019 av Gabriela Velasquez

Hjälpte informationen på denna sida dig?