Beredningen för samhällsutveckling

Motorvägen med bron över Ätran. Foto: Charbel SaderMotorvägen med bron över Ätran. Foto: Charbel Sader

Beredning för samhällsutveckling arbetar bland annat med långsiktiga frågor som rör till exempel miljö, vatten och kultur- och fritidsfrågor. Allt för att Ulricehamn ska bli en attraktiv kommun att leva och bo i.

Tidigare uppdrag

Landsbygdsstrategi
Kommunfullmäktige antog 2017-01-26 en landsbygdsstrategi i tre delar och kommunstyrelsen har nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

Landsbygdsstrategi i tre delar

Kulturstrategi
Kommunfullmäktige antog 2019-01-31 en kulturstrategi och kommunstyrelsen har nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

Kulturstrategi

Under bilagor kan du ladda ned och läsa de måldokument som beredningen arbetat fram under föregående mandatperioder.

 

 

 

Landsbygdsstrategi
Kommunfullmäktige antog 2017-01-26 en landsbygdsstrategi i tre delar och kommunstyrelsen har nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

Landsbygdsstrategi i tre delar

Kulturstrategi
Kommunfullmäktige antog 2019-01-31 en kulturstrategi och kommunstyrelsen har nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

Kulturstrategi

Under bilagor kan du ladda ned och läsa de måldokument som beredningen arbetat fram under föregående mandatperioder.

 

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019 av Gabriela Velasquez

Hjälpte informationen på denna sida dig?