Beredningen för samhällsutveckling

Motorvägen med bron över Ätran. Foto: Charbel SaderMotorvägen med bron över Ätran. Foto: Charbel Sader

Beredning för samhällsutveckling arbetar bland annat med långsiktiga frågor som rör till exempel miljö, vatten och kultur- och fritidsfrågor. Allt för att Ulricehamn ska bli en attraktiv kommun att leva och bo i.

Ledamöter i beredningen för samhällsutveckling

Beredningsledare

Jan-Åke Claesson (C), Ulricehamn
Tfn: 0321 – 16 66 53 eller mobil: 0768 – 88 74 49
hugo.claesson@humi.se

Vice beredningsledare

Sören Johansson (M)
Tfn:0321 – 430 65 eller mobil: 0705 – 21 70 27
moderat@vallsjoe.se

Ledamöter

Richard Hallifax (M), Ulricehamn
Mobil: 0762-73 01 67
richardhallifax@hotmail.com

Frida Edberg (KD), Kinnared
Mobil: 0701 – 49 40 19
apelsina_83@hotmail.com

Evelina Karlsson (V), Hökerum
Mobil: 0767-76 27 16
spisoffer@gmail.com

Börje Enander (S), Ulricehamn
Mobil: 0725-51 50 33
borje.enander@telia.com

Per Gustafsson (S), Hökerum
Tfn: 0321-516 04 eller mobil: 0702-77 86 31
per.gustafsson@fv.ulricehamn.se

Adela Brkic-Carlsson (L), Ulricehamn
Mobil: 0768-04 40 30
adela.carlsson@gmail.com

Ingvor Carlander (MP), Ulricehamn
Tfn: 0321-108 39 eller mobil: 0730-53 94 91

Tidigare uppdrag

Landsbygdsstrategi
Kommunfullmäktige antog 2017-01-26 en landsbygdsstrategi i tre delar och kommunstyrelsen har nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

Landsbygdsstrategi i tre delar

Kulturstrategi
Kommunfullmäktige antog 2019-01-31 en kulturstrategi och kommunstyrelsen har nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

Kulturstrategi

Under bilagor kan du ladda ned och läsa de måldokument som beredningen arbetat fram under föregående mandatperioder.

 

 

 

Beredningsledare

Jan-Åke Claesson (C), Ulricehamn
Tfn: 0321 – 16 66 53 eller mobil: 0768 – 88 74 49
hugo.claesson@humi.se

Vice beredningsledare

Sören Johansson (M)
Tfn:0321 – 430 65 eller mobil: 0705 – 21 70 27
moderat@vallsjoe.se

Ledamöter

Richard Hallifax (M), Ulricehamn
Mobil: 0762-73 01 67
richardhallifax@hotmail.com

Frida Edberg (KD), Kinnared
Mobil: 0701 – 49 40 19
apelsina_83@hotmail.com

Evelina Karlsson (V), Hökerum
Mobil: 0767-76 27 16
spisoffer@gmail.com

Börje Enander (S), Ulricehamn
Mobil: 0725-51 50 33
borje.enander@telia.com

Per Gustafsson (S), Hökerum
Tfn: 0321-516 04 eller mobil: 0702-77 86 31
per.gustafsson@fv.ulricehamn.se

Adela Brkic-Carlsson (L), Ulricehamn
Mobil: 0768-04 40 30
adela.carlsson@gmail.com

Ingvor Carlander (MP), Ulricehamn
Tfn: 0321-108 39 eller mobil: 0730-53 94 91


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019 av Gabriela Velasquez

Hjälpte informationen på denna sida dig?