Beredningen för samhällsutveckling

Beredning för samhällsutveckling arbetar bland annat med långsiktiga frågor som rör till exempel miljö, vatten och kultur- och fritidsfrågor. Allt för att Ulricehamn ska bli en attraktiv kommun att leva och bo i.

Motorvägen med bron över Ätran. Foto: Charbel SaderMotorvägen med bron över Ätran. Foto: Charbel Sader

Aktuellt uppdrag

Kulturstrategi

Strategin ska ange vilka riktningar som är av störst betydelse för att skapa förutsättningar för ett rikt och levande kulturliv. För att säkerställa att kommunens kulturarbete utgår ifrån ett långsiktigt perspektiv med väl avgränsade prioriteringar och vägval, så ska strategin konkretiseras i 3-4 strategiområden. Beredningen ska överlämna strategin till kommunfullmäktige i april 2018.

Ledamöter i beredningen för samhällsutveckling

Beredningsledare

Jan-Åke Claesson (C), Ulricehamn
Tfn: 0321 – 16 66 53 eller mobil: 0768 – 88 74 49
hugo.claesson@humi.se

Vice beredningsledare

Sören Johansson (M)
Tfn:0321 – 430 65 eller mobil: 0705 – 21 70 27
moderat@vallsjoe.se

Ledamöter

Richard Hallifax (M), Ulricehamn
Mobil: 0762-73 01 67
richardhallifax@hotmail.com

Frida Edberg (KD), Kinnared
Mobil: 0701 – 49 40 19
apelsina_83@hotmail.com

Evelina Karlsson (V), Hökerum
Mobil: 0767-76 27 16
spisoffer@gmail.com

Börje Enander (S), Ulricehamn
Mobil: 0725-51 50 33
borje.enander@telia.com

Per Gustafsson (S), Hökerum
Tfn: 0321-516 04 eller mobil: 0702-77 86 31
per.gustafsson@fv.ulricehamn.se

Adela Brkic-Carlsson (L), Ulricehamn
Mobil: 0768-04 40 30
adela.carlsson@gmail.com

Ingvor Carlander (MP), Ulricehamn
Tfn: 0321-108 39 eller mobil: 0730-53 94 91

Tidigare uppdrag

Landsbygdsstrategi

Kommunfullmäktige antog 2017-01-26 en landsbygdsstrategi i tre delar och kommunstyrelsen har nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

Uppdragsbeskrivning för beredningen: Landsbygdsstrategi – beredningen för samhällsutveckling

strategi som handlingsplan ska utarbetas ifrån:   Landsbygdsstrategi i tre delar

 

Under bilagor kan du ladda ned och läsa de måldokument som beredningen arbetat fram under föregående mandatperioder.

Beredningsledare

Jan-Åke Claesson (C), Ulricehamn
Tfn: 0321 – 16 66 53 eller mobil: 0768 – 88 74 49
hugo.claesson@humi.se

Vice beredningsledare

Sören Johansson (M)
Tfn:0321 – 430 65 eller mobil: 0705 – 21 70 27
moderat@vallsjoe.se

Ledamöter

Richard Hallifax (M), Ulricehamn
Mobil: 0762-73 01 67
richardhallifax@hotmail.com

Frida Edberg (KD), Kinnared
Mobil: 0701 – 49 40 19
apelsina_83@hotmail.com

Evelina Karlsson (V), Hökerum
Mobil: 0767-76 27 16
spisoffer@gmail.com

Börje Enander (S), Ulricehamn
Mobil: 0725-51 50 33
borje.enander@telia.com

Per Gustafsson (S), Hökerum
Tfn: 0321-516 04 eller mobil: 0702-77 86 31
per.gustafsson@fv.ulricehamn.se

Adela Brkic-Carlsson (L), Ulricehamn
Mobil: 0768-04 40 30
adela.carlsson@gmail.com

Ingvor Carlander (MP), Ulricehamn
Tfn: 0321-108 39 eller mobil: 0730-53 94 91


Publicerat av Gabriela Velasquez den 22 januari 2015, senast ändrad den 19 mars 2018 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?