Beredningen för val och arvoden

Beredningen för val och arvode jobbar med interna frågor för den politiska organisationen i Ulricehamns kommun.

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beredningens uppdrag är att:

  • Ta fram förslag till fullmäktige i valärenden.
  • Ta fram förslag på arvoden till förtroendevalda.

Förslagen beslutas av kommunfullmäktige. I beredningens uppdrag ingår inte medborgardialog.

Ledamöter i beredningen för Val och arvode

Beredningsledare
Börje Eckerlid (C)
Tel: 0705-38 60 74

Vice beredningsledare
Eva Grönbäck (M)

Övriga ledamöter
Inger Broberg (C)
Lisa Åkesson (NU)
Elisabeth Stålbrand (NU)
Catharina Örtendal Rylid (M)
Klas Redin (S)
Emma Magnusson (S)
Mattias Bengtsson (SD)


Publicerat av Gabriela Velasquez den 22 januari 2015, senast ändrad den 20 augusti 2019 av Karin Bergdahl

Hjälpte informationen på denna sida dig?