Beredningen för val och arvoden

Beredningen för val och arvode jobbar med interna frågor för den politiska organisationen i Ulricehamns kommun.

Bild på Ulricehamns rådhus, en gul träbyggnad som är stadens äldsta byggnad. I bakgrunden stadshuset i rött tegel.

Beredningens uppdrag

  • Ta fram förslag till fullmäktige i valärenden.
  • Ta fram förslag på arvoden till förtroendevalda.

Förslagen beslutas av kommunfullmäktige. I beredningens uppdrag ingår inte medborgardialog.

Ledamöter i beredningen för val och arvode

Beredningsledare
Börje Eckerlid (C)
Tel: 0705-38 60 74

Vice beredningsledare
Eva Grönbäck (M)

Övriga ledamöter
Inger Broberg (C)
Lisa Åkesson (NU)
Elisabeth Stålbrand (NU)
Catharina Örtendal Rylid (M)
Klas Redin (S)
Emma Magnusson (S)
Mattias Bengtsson (SD)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 18 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?