Beredningen för välfärd

Beredningen för välfärd arbetar med långsiktiga frågor som rör exempelvis äldreomsorg, stöd till barn och familjer samt folkhälsa. Syftet med beredningens arbete är att skapa en trygg kommun för våra invånare.

Aktuellt uppdrag

Beredningen för välfärd har inget pågående uppdrag just nu.

Ledamöter i beredningen

Beredningsledare

Leif Dahl (S), Gällstad
Tel: 0321-136 44 eller 0738-40 41 83
leif.k.dahl@telia.com

Vice beredningsledare

Eva Grönbäck (M), Ulricehamn

Övriga ledamöter

Gabriella Andelius (KD), Timmele
Ingegerd Andersson (L), Ulricehamn
Ulla Sundhage (V), Ulricehamn
Ruza Glavic (S), Ulricehamn
Inger Broberg (C), Ulricehamn
Oscar Dahl (C), Vegby
Johanna Svensson Engqvist (-), Tvärred

Tidigare uppdrag

Uppföljning av måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016

Beredningen överlämnade sin rapport till kommunfullmäktige i mars 2017. Beredningens uppdrag är därmed avslutat.

Rapport – Uppföljning av måldokument folkhälsoarbetet

Integrationsstrategi för Ulricehamns kommun

I november 2016 lämnade beredningen för välfärd sitt uppdrag ”Integrationsstrategi” till Kommunfullmäktige. Beredningen har därmed slutfört sin del i arbetet. Kommunfullmäktige antog Integrationsstrategin 27 april 2017 och kommunstyrelsen har nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan.

Integrationsstrategi (pdf)

Under bilagor kan du ladda ned och läsa fler måldokument som beredningen tidigare arbetat fram.

Beredningsledare

Leif Dahl (S), Gällstad
Tel: 0321-136 44 eller 0738-40 41 83
leif.k.dahl@telia.com

Vice beredningsledare

Eva Grönbäck (M), Ulricehamn

Övriga ledamöter

Gabriella Andelius (KD), Timmele
Ingegerd Andersson (L), Ulricehamn
Ulla Sundhage (V), Ulricehamn
Ruza Glavic (S), Ulricehamn
Inger Broberg (C), Ulricehamn
Oscar Dahl (C), Vegby
Johanna Svensson Engqvist (-), Tvärred


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019 av Gabriela Velasquez