Beredning: Strategi för arbete med miljöfrågor

Sedan september 2016 pågår en tillfällig beredning för att ta fram en strategi för kommunens arbete med lokala miljömål. I slutet av september 2017 ska beredningens förslag på strategi lämnas till kommunfullmäktige.

Naturreservatet Korpeboberg mellan Ulricehamn och Marbäck. Foto: Jan TöveNaturreservatet Korpeboberg mellan Ulricehamn och Marbäck. Foto: Jan Töve

Pågår just nu

Beredningen fick efter vägledningsdebatten i kommunfullmäktige i maj 2017 förlängd tid för att slutföra arbetet med strategidokumentet.  Den 30 september ska beredningen överlämna sitt förslag på strategi till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska sedan granska strategin utifrån ekonomi, laglighet och konsekvenser för kommunen i övrigt. När kommunstyrelsen yttrat sig kommer strategin att prövas för antagande i kommunfullmäktige.

Under vintern 2016/2017 genomfördes en enkätundersökning via ulricehamn.se där alla invånare hade möjlighet att svara på vilka miljöfrågor de tycker man ska satsa extra mycket på i den framtida miljöarbetet. Cirka 300 personer tog chansen att svara och resultatet har använts i beredningens arbete med utformandet av strategin.

De fem viktigaste miljöfrågorna för invånarna i Ulricehamn är:

• livsmedel (ekologisk och närproducerad mat)
• dricksvatten
• sopsortering och avfall
• kollektivtrafik
• hållbar konsumtion och återbruk

Kontakta medlemmarna med dina tankar och idéer om kommunens fortsatta miljöarbete

Beredningen vill väldigt gärna ha dina tankar och idéer kring vad vi som kommun ska satsa resurser och tid på i vårt framtida miljöarbete. Ta gärna kontakt via telefon, e-post eller när du möter beredningsmedlemmarna personligen.

Beredningsmedlemmar & kontaktuppgifter

Beredningsledare
Arne Fransson (MP), Ulricehamn
tel: 0321-140 65 Mobil: 0705-43 31 19
arne.fransson@fv.ulricehamn.se

Vice beredningsledare
Ingvar ldeström (M), Ulricehamn
Mobil: 070-669 27 31
ingvar.idestrom@gmail.com

Övriga beredningsmedlemmar

Amke Hector, (S) Blidsberg
amkehector@gmail.com
tel: 0720084554

Torbjörn Brandhill, (L) Timmele
zeulots@hotmail.com
tel: 0702870484

Rebecca Ramnelid, (C) Liared
rebecca_ramnelid@hotmail.com
tel: 0736986099

Karin Ahlberg Eliasson, (C) Tvärred
karin.svensbo@telia.com
tel: 0703921313

Erica Grenås, (V) Ulricehamn
erica.grenas@hotmail.com
tel: 0707280227

Jan Brobjer, (S) Ulricehamn
jan.brobjer@folketshusulricehamn.se
tel: 0708103782

Frida Edberg (KD), Ulricehamn
apelsina_83@hotmail.com
tel: 0701494019

Beredningens uppdrag

Beredningens uppdrag är att under 2016 och början av 2017 se över arbetet med lokala miljöfrågor.

Kommunen har ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö inom kommunen och har enligt riksdagen ett uttalat övergripande ansvar för att uppnå de nationella miljömålen. Beredningen ska arbeta med strategier för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart miljöarbete inom kommunen.

Beredningens tidplan

  • September 2016 – bredningen påbörjar sitt uppdrag med att ta fram en strategi för kommunens arbetet med lokala miljömål
  • Hösten och vintern 2016 – insamling av underlag och tankar från invånare och sakkunniga. Bland annat via en enkät till invånare, dialogmöte på bibliotek, deltagande på höstmarknad
  • Våren 2017 – Utveckling av strategidokument.
  • 27 april – Vägledningsdebatt i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får då möjlighet att lämna synpunkter på beredningens arbete. Därefter fortsätter beredningen att forma förslaget till strategi.
  • Juni 2017 – förslag på strategi överlämnas av beredningen till kommunfullmäktige

Beredningsledare
Arne Fransson (MP), Ulricehamn
tel: 0321-140 65 Mobil: 0705-43 31 19
arne.fransson@fv.ulricehamn.se

Vice beredningsledare
Ingvar ldeström (M), Ulricehamn
Mobil: 070-669 27 31
ingvar.idestrom@gmail.com

Övriga beredningsmedlemmar

Amke Hector, (S) Blidsberg
amkehector@gmail.com
tel: 0720084554

Torbjörn Brandhill, (L) Timmele
zeulots@hotmail.com
tel: 0702870484

Rebecca Ramnelid, (C) Liared
rebecca_ramnelid@hotmail.com
tel: 0736986099

Karin Ahlberg Eliasson, (C) Tvärred
karin.svensbo@telia.com
tel: 0703921313

Erica Grenås, (V) Ulricehamn
erica.grenas@hotmail.com
tel: 0707280227

Jan Brobjer, (S) Ulricehamn
jan.brobjer@folketshusulricehamn.se
tel: 0708103782

Frida Edberg (KD), Ulricehamn
apelsina_83@hotmail.com
tel: 0701494019


Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 juli 2016, senast ändrad den 19 mars 2018

Hjälpte informationen på denna sida dig?