Kommunfullmäktiges möten och beslut

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. De hålls med start kl. 18 i fullmäktigesalen i stadshuset i Ulricehamn. Här hittar du webb-tv från kommunfullmäktige, ärendelista och handlingar för kommande möte samt protokoll och beslut i korthet från tidigare möten. För protokoll och handlingar äldre än 2018, välkommen att mejla: kommun@ulricehamn.se

Webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträde

Se mötet live under sändningens gång.
Sändningar äldre än 22 oktober 2020 hittar du under respektive möte i flikarna nedan

Kommande möten 2021

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och går att följa från sessionssalen i stadshuset.

Torsdag 21 oktober klockan 18.00

Torsdag 18 november klockan 9.00

Torsdag 16 december klockan 18.00

Möten 2021

Torsdag 23 september klockan 18.00

Ärendelista och handlingarLyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Onsdag 23 juni klockan 18.00

ProtokollLyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del1Lyssna

Handlingar del2Lyssna

Handlingar del3Lyssna

Bilaga till ärende 4, Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-03Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna frågor

Torsdag 27 maj klockan 18.00

ProtokollLyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingarLyssna

Inkomna motioner och medborgaförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Valärenden

Torsdag 29 april klockan 18.00

Beslut i korthet

ProtokollLyssna

Ärendelista och handlingar del 1Lyssna

Handlingar del 2Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Torsdag 25 mars klockan 18.00

ProtokollLyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna frågor

Valärenden: Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2021-2025

Valärende: Avsägelse av uppdrag som ordförande i Ulricehamns Energi AB, styrelsen – Pernilla Nimmermark

Torsdag 25 februari klockan 18

Beslut i korthet

Protokoll Lyssna

Ärendelista och handlingar Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna interpellationer och frågor

Torsdag 28 januari klockan 18

ProtokollLyssna

Ärendelista och handlingarLyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna interpellationer och frågor

Valärenden

Beslut i korthet

Möten 2020

Torsdag 17 december klockan 18

Protokoll Lyssna

Webb-tv kommunfullmäktige 17 december 2020

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar Lyssna

Inkomna motioner

Frågor

Torsdag 19 november klockan 14.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Webb-tv från fullmäktige 19 november

Ärendelista och handlingar Lyssna

Budgetförslag 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 Tillsammans för en starkare kommun Nya Ulricehamn och Centerpartiet Lyssna

Budgetförslag för 2021 samt plan för åren 2022-2023 MiljöpartietLyssna

Budgetunderlag MP 2021 Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Avsägelse kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Victor Sund (C)

 

Torsdag 22 oktober klockan 18.00

ProtokollLyssna

Webb-tv från mötet

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Interpellationer och frågor

Torsdag 24 september klockan 18.00

Protokoll  Lyssna

Ärendelista och handlingarLyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Onsdag 17 juni klockan 17.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Interpellationer och frågor

Valärenden

Torsdag 28 maj

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Interpellationer och frågor

Valärenden

Torsdag 23 april

(inställt på grund av risk för smittspridning av covid-19)

Torsdag 26 mars klockan 18.00

Protokoll Lyssna

Direktjusterat protokoll §§ 32-35 Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar del1 Lyssna

Handlingar del 2 Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Valärenden

Torsdag 27 februari klockan 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar_del 1 Lyssna

Handlingar_del 2 Lyssna

Handlingar_del 3 Lyssna

Motioner och medorgarförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Valärende

Möten 2019

Torsdag 19 december klockan 18.00

Protokoll §§ 205-211, 213-228 Lyssna

Beslut i korthet

Protokoll § 212 Lyssna

Ärendelista och handlingar Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, Birgit Andersson (L)

Avsägelse, Emma-Klara Arnell (C)

Torsdag 21 november klockan 17.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar, del 1 Lyssna

Ärendelista och handlingar, del 2 Lyssna

Handlingar, del 3 Lyssna

Handlingar, del 4 Lyssna

Handlingar, del 5_uppdaterad 20191120 Lyssna

Motioner, medborgarförslag, frågor och avsägelser

Torsdag 24 oktober klockan 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Motioner, medborgarförslag och valärende

Ärendelista och handlingar (allt i en stor fil) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 Lyssna

Handlingar del 2 Lyssna

Handlingar del 3 Lyssna

Handlingar del 4 Lyssna

Handlingar del 5 Lyssna

Handlingar del 6 Lyssna

Handlingar del 7 Lyssna

Handlingar del 8 Lyssna

 

Torsdag 26 september klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar_del 1 Lyssna

Handlingar_ del 2 Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Onsdag 19 juni klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webbtvsändning

Handlingar, del 1 Lyssna

Handlingar, del 2 Lyssna

Handlingar, del 3 Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Torsdag 23 maj klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner, medborgarförslag, fråga (pdf)

Beslut i korthet

Torsdag 25 april klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Uppdaterad ärendelista, 20190424 Lyssna

Beslut i korthet och webbtv-sändning

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Revisionsberättelse 2018 (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf) Lyssna

Torsdag 28 mars kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webbtv-sändning

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Frågor

Torsdag 31 januari kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webbtv-sändning

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner, medborgarförslag, fråga och valärende Lyssna

Möten 2018

Torsdag 13 december kl. 16.00

Protokoll Lyssna

Protokoll § 223, omedelbart justerad Lyssna

Beslut i korthet samt webb-tvsändning

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf) Lyssna

Budgetar (pdf) Lyssna

Överlåtelse av aktier (pdf) Lyssna

Valärenden (pdf) Lyssna

Torsdag 22 november kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv från sammanträdet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Medborgarförslag, svar på interpellationer, valärende Lyssna

Torsdag 25 oktober kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar Lyssna

Motioner, medborgarförslag, interpellationer och valärenden

Torsdag 18 oktober kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar Lyssna

Torsdag 27 september kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf)

Interpellation och frågor (pdf)

Svar på interpellation om tillgänglighet på offentliga platser (pdf)

Onsdag 20 juni kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Interpellation och frågor

Torsdag 24 maj kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet med länkar till webb-tv sändningen

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Fråga och interpellation

Torsdag 26 april kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet med länkar till webb-tv-sändningen

Ärendelista och handlingar 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Handlingar del 5 (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf)

Interpellationer och frågor (pdf)

Torsdag 22 mars kl. 18.00

Protokoll (pdf)

Ärendelista och handlingar (pdf)

Motioner (pdf)
Frågor (pdf)

Torsdag 22 februari kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna
Beslut i korthet och webb-tv från mötet 

Ärendelista och handlingar (pdf)
Motion o medborgarförslag (pdf)
Fråga (pdf)

Torsdag 25 januari kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna
Beslut i korthet med länkar till webb-tv-sändningen
Ärendelista och handlingar (pdf)
Motioner och medborgarförslag (pdf)
Interpellationer och frågor (pdf)

Torsdag 23 september klockan 18.00

Ärendelista och handlingarLyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Onsdag 23 juni klockan 18.00

ProtokollLyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del1Lyssna

Handlingar del2Lyssna

Handlingar del3Lyssna

Bilaga till ärende 4, Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-03Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna frågor

Torsdag 27 maj klockan 18.00

ProtokollLyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingarLyssna

Inkomna motioner och medborgaförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Valärenden

Torsdag 29 april klockan 18.00

Beslut i korthet

ProtokollLyssna

Ärendelista och handlingar del 1Lyssna

Handlingar del 2Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Torsdag 25 mars klockan 18.00

ProtokollLyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna frågor

Valärenden: Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2021-2025

Valärende: Avsägelse av uppdrag som ordförande i Ulricehamns Energi AB, styrelsen – Pernilla Nimmermark

Torsdag 25 februari klockan 18

Beslut i korthet

Protokoll Lyssna

Ärendelista och handlingar Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna interpellationer och frågor

Torsdag 28 januari klockan 18

ProtokollLyssna

Ärendelista och handlingarLyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna interpellationer och frågor

Valärenden

Beslut i korthet

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 22 september 2021 av Maria Winsten

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?