Kommunfullmäktiges möten och beslut

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. De hålls med start kl. 18 i fullmäktigesalen i stadshuset i Ulricehamn. Här hittar du webb-tv från kommunfullmäktige, ärendelista och handlingar för kommande möte samt protokoll och beslut i korthet från tidigare möten. För protokoll och handlingar äldre än 2018, välkommen att mejla: kommun@ulricehamn.se

Webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträde

Se mötet live under sändningens gång.
Sändningar äldre än 22 oktober 2020 hittar du under respektive möte i flikarna nedan.

Kommande möten 2020

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och går att följa från sessionssalen i stadshuset.

Torsdag 19 november klockan 16
Torsdag 17 december klockan 18

Möten 2020

Torsdag 22 oktober klockan 18.00

Ärendelista och handlingar Lyssna

Torsdag 24 september klockan 18.00

Protokoll  Lyssna

Ärendelista och handlingarLyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Onsdag 17 juni klockan 17.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Interpellationer och frågor

Valärenden

Torsdag 28 maj

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Interpellationer och frågor

Valärenden

Torsdag 23 april

(inställt på grund av risk för smittspridning av covid-19)

Torsdag 26 mars klockan 18.00

Protokoll Lyssna

Direktjusterat protokoll §§ 32-35 Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar del1 Lyssna

Handlingar del 2 Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Valärenden

Torsdag 27 februari klockan 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar_del 1 Lyssna

Handlingar_del 2 Lyssna

Handlingar_del 3 Lyssna

Motioner och medorgarförslag

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Valärende

Möten 2019

Torsdag 19 december klockan 18.00

Protokoll §§ 205-211, 213-228 Lyssna

Beslut i korthet

Protokoll § 212 Lyssna

Ärendelista och handlingar Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, Birgit Andersson (L)

Avsägelse, Emma-Klara Arnell (C)

Torsdag 21 november klockan 17.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar, del 1 Lyssna

Ärendelista och handlingar, del 2 Lyssna

Handlingar, del 3 Lyssna

Handlingar, del 4 Lyssna

Handlingar, del 5_uppdaterad 20191120 Lyssna

Motioner, medborgarförslag, frågor och avsägelser

Torsdag 24 oktober klockan 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Motioner, medborgarförslag och valärende

Ärendelista och handlingar (allt i en stor fil) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 Lyssna

Handlingar del 2 Lyssna

Handlingar del 3 Lyssna

Handlingar del 4 Lyssna

Handlingar del 5 Lyssna

Handlingar del 6 Lyssna

Handlingar del 7 Lyssna

Handlingar del 8 Lyssna

 

Torsdag 26 september klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar_del 1 Lyssna

Handlingar_ del 2 Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Onsdag 19 juni klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webbtvsändning

Handlingar, del 1 Lyssna

Handlingar, del 2 Lyssna

Handlingar, del 3 Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Torsdag 23 maj klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner, medborgarförslag, fråga (pdf)

Beslut i korthet

Torsdag 25 april klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Uppdaterad ärendelista, 20190424 Lyssna

Beslut i korthet och webbtv-sändning

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Revisionsberättelse 2018 (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf) Lyssna

Torsdag 28 mars kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webbtv-sändning

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Frågor

Torsdag 31 januari kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webbtv-sändning

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner, medborgarförslag, fråga och valärende Lyssna

Möten 2018

Torsdag 13 december kl. 16.00

Protokoll Lyssna

Protokoll § 223, omedelbart justerad Lyssna

Beslut i korthet samt webb-tvsändning

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf) Lyssna

Budgetar (pdf) Lyssna

Överlåtelse av aktier (pdf) Lyssna

Valärenden (pdf) Lyssna

Torsdag 22 november kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv från sammanträdet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Medborgarförslag, svar på interpellationer, valärende Lyssna

Torsdag 25 oktober kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar Lyssna

Motioner, medborgarförslag, interpellationer och valärenden

Torsdag 18 oktober kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar Lyssna

Torsdag 27 september kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf)

Interpellation och frågor (pdf)

Svar på interpellation om tillgänglighet på offentliga platser (pdf)

Onsdag 20 juni kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Interpellation och frågor

Torsdag 24 maj kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet med länkar till webb-tv sändningen

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag

Fråga och interpellation

Torsdag 26 april kl. 18.00

Protokoll Lyssna

Beslut i korthet med länkar till webb-tv-sändningen

Ärendelista och handlingar 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Handlingar del 5 (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf)

Interpellationer och frågor (pdf)

Torsdag 22 mars kl. 18.00

Protokoll (pdf)

Ärendelista och handlingar (pdf)

Motioner (pdf)
Frågor (pdf)

Torsdag 22 februari kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna
Beslut i korthet och webb-tv från mötet 

Ärendelista och handlingar (pdf)
Motion o medborgarförslag (pdf)
Fråga (pdf)

Torsdag 25 januari kl. 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna
Beslut i korthet med länkar till webb-tv-sändningen
Ärendelista och handlingar (pdf)
Motioner och medborgarförslag (pdf)
Interpellationer och frågor (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 19 oktober 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?