Individnämnd

Individnämnden hanterar de myndighetsärenden som rör enskilda personer inom områdena vård och omsorg samt barn och utbildning.

Kvinna i motljus.

Besluten som tas i nämnden är enligt socialtjänstlagen och den kommunala hälso- och sjukvården, men också beslut inom utbildningsområdet.

Nämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person. Det innebär att nämnden för enskild person beslutar om förmån, rättighet, skyldighet eller liknande.

Ledamöter och ersättare

Ordförande

Liselotte Andersson (C), Blidsberg
E-post: liselotte.andersson@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande

Margareta Juliusson (M), Vegby
E-post: margareta.juliusson@fv.ulricehamn.se

Övriga ledamöter

Inga-Kersti Skarland (S), Ulricehamn
E-post: inga-kersti.skarland@ulricehamn.se

Ersättare

Annie Faundes (NU), Ulricehamn
Aira Eriksson (S), Ulricehamn
Anette Hellqvist (M), Ulricehamn


Publicerat av Gabriela Velasquez den 23 januari 2015, senast ändrad den 7 januari 2019 av Karin Bergdahl

Hjälpte informationen på denna sida dig?