Individnämnd

Individnämnden hanterar de myndighetsärenden som rör enskilda personer inom områdena vård och omsorg samt barn och utbildning.

Kvinna i motljus.

Besluten som tas i nämnden är enligt socialtjänstlagen och den kommunala hälso- och sjukvården, men också beslut inom utbildningsområdet.

Nämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person. Det innebär att nämnden för enskild person beslutar om förmån, rättighet, skyldighet eller liknande.

Ledamöter och ersättare

Ordförande

Liselotte Andersson (C), Blidsberg
E-post: liselotte.andersson@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande

Margareta Juliusson (M), Vegby
E-post: margareta.juliusson@fv.ulricehamn.se

Övriga ledamöter

Inga-Kersti Skarland (S), Ulricehamn
E-post: inga-kersti.skarland@ulricehamn.se

Ersättare

Annie Faundes (NU), Ulricehamn
Aira Eriksson (S), Ulricehamn
Anette Hellqvist (M), Ulricehamn


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?