Miljö- och byggnämnd

Från den 1 januari 2019 har Ulricehamns kommun åter en egen miljö- och byggnämnd. Under perioden 2013-2018 har det funnits en gemensam nämnd med Tranemo kommun. Nämnden har all myndighetsutövning inom miljö- och byggområdet.

Byggnader i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillstånds- och lovgivning enligt en rad lagar inom miljö- och byggområdet som exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Till denna lagstiftning hör även tillsyn och kontroll av att dessa lagar följs.

Många av nämndens beslut fattas på delegation direkt av tjänstemännen, men ärenden av större vikt ska fattas av nämnden. Tjänstemännens beslut redovisas sedan för nämnden vid nästa sammanträde. Ärenden som tas i nämnden är av den typ att de inte går att ta på delegation eller av avgörande karaktär.

Ärenden och handlingar

Ärenden som ska tas upp i miljö- och byggnämnden ska vara miljö och samhällsbyggnad tillhanda senast tre veckor innan sammanträdesdatumet.

Ledamöter och ersättare

Ordförande

Börje Eckerlid (C)
Tel: 0321-810 79
Mobil: 0705-38 60 74
E-post: borje.eckerlid@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande

Kenneth Johansson (M)

Ledamöter

Bengt Klasson (S)
Ann Stockzelius (C)
Daniel Claesson (S)
Peter Nilsson (SD)
Johan Helmroth (NU)

Ersättare

Ziad Makrous (C)
Torbjörn Brandhill (L)
Ingvar Ideström (M)
Therese Westman (NU)
Anna-Lena Friberg (S)
Bengt Bogren (SD)
Pernilla Udnaes (MP)

Sammanträden

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd, därför är en stor del av nämndens sammanträden inte offentliga/öppna för allmänheten. Du kan se på dagordningen vid varje möte vad som är öppet för allmänheten. Dagordningen inför kommande sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Alla möten hålls kl. 13:00.

Möten 2020

Onsdag 5 februari kl. 13.00

Onsdag 4 mars kl. 13.00

Onsdag 1 april kl. 13.00

Onsdag 6 maj kl. 13.00

Onsdag 3 juni kl. 13.00

Onsdag 1 juli kl. 13.00

Onsdag 2 september kl. 13.00

  • Ärendelista
  • Protokoll

Onsdag 7 oktober kl. 13.00

  • Ärendelista
  • Protokoll

Onsdag 4 november kl. 13.00

  • Dagordning
  • Protokoll

Onsdag 9 december kl. 13.00

  • Ärendelista
  • Protokoll

Möten 2019

Tisdag 8 januari kl. 13.00

Tisdag 5 februari kl. 13.00

Tisdag 5 mars kl. 13.00

Torsdag 4 april kl. 13.00

Tisdag 7 maj kl. 13.00

Tisdag 4 juni kl. 13.00

Tisdag 2 juli kl. 13.00

Onsdag 28 augusti kl. 13.00

Tisdag 1 oktober kl. 13.00

Tisdag 5 november kl. 13.00

Tisdag 10 december kl. 13.00

Möten 2018 - samverkansnämnd med Tranemo

6 februari, Tranemo

6 mars, Ulricehamn

3 april, Tranemo

2 maj, Ulricehamn

5 juni, Tranemo

3 juli, Ulricehamn

4 september, Tranemo

2 oktober, Ulricehamn

 6 november, Tranemo

4 december, Ulricehamn

Möten 2017 - samverkansnämnd med Tranemo

5 december, Ulricehamn

7 november, Tranemo

3 oktober, Ulricehamn

5 september, Tranemo

4 juli, Ulricehamn

7 juni, Ulricehamn

2 maj, Ulricehamn

7 mars, Ulricehamn

7 februari, Tranemo

Ordförande

Börje Eckerlid (C)
Tel: 0321-810 79
Mobil: 0705-38 60 74
E-post: borje.eckerlid@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande

Kenneth Johansson (M)

Ledamöter

Bengt Klasson (S)
Ann Stockzelius (C)
Daniel Claesson (S)
Peter Nilsson (SD)
Johan Helmroth (NU)

Ersättare

Ziad Makrous (C)
Torbjörn Brandhill (L)
Ingvar Ideström (M)
Therese Westman (NU)
Anna-Lena Friberg (S)
Bengt Bogren (SD)
Pernilla Udnaes (MP)


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 3 juli 2020 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?