Samverkansnämnd miljö och bygg, Tranemo och Ulricehamn

Från den 1 september 2013 har Tranemo kommun och Ulricehamns kommun en gemensam samverkansnämnd miljö och bygg. Nämnden har all myndighetsutövning inom miljö- och byggområdet. Ulricehamn är värdkommun för både nämnd och verksamhet.

Byggnader i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Samverkansnämnden ansvarar för tillstånds- och lovgivning enligt en rad lagar inom miljö- och byggområdet som exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Till denna lagstiftning hör även tillsyn och kontroll av att dessa lagar följs.

Många av nämndens beslut fattas på delegation direkt av tjänstemännen, men ärenden av större vikt ska fattas av nämnden. Tjänstemännens beslut redovisas sedan för nämnden vid nästa sammanträde. Ärenden som tas i nämnden är av den typ att de inte går att ta på delegation eller av principiell karaktär.

Ärenden och handlingar

Ärenden som ska tas upp i samverkansnämnden ska vara miljö och samhällsbyggnad tillhanda senast tre veckor innan sammanträdesdatumet.

Ledamöter och ersättare

Ordförande

Börje Eckerlid (C), Blidsberg
Tel: 0321-810 79
Mobil: 0705-38 60 74
E-post: borje.eckerlid@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande

Thomas Elmgren (S), Tranemo
E-post: thomas.elmgren@fv.tranemo.se

Ledamöter

Per Gustafsson (S), Hökerum
Tel: 0321-516 04
Mobil: 0702-77 86 31
E-post: pgcrusader@telia.com

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn
Tel: 0321-331 10
Mobil: 0706-69 27 31
E-post: ingvar.idestrom@fv.ulricehamn.se

Rune Eriksson (C) Tranemo
E-post: rune.eriksson@fv.tranemo.se

Ulf Nyberg (M), Tranemo
E-post: ulf.nyberg@fv.tranemo.se

Ersättare

Bengt Klasson (S), Ulricehamn
Torbjörn Brandhill  (L), Ulricehamn
Tobias Henning (MP), Ulricehamn
Jonas Adelsten Kristiansen (S), Tranemo
Lars-Erik Enoksson (C), Tranemo
Anders Forslund (KD), Tranemo

Sammanträden

Samverkansnämnden är en myndighetsnämnd, därför är en stor del av nämndens sammanträden inte offentliga/öppna för allmänheten. Du kan se på dagordningen vid varje möte vad som är öppet för allmänheten. Dagordningen inför kommande sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Alla möten hålls kl. 13:00.

Möten 2019

Tisdag 8 januari kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 5 februari kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 5 mars kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 2 april kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 7 maj kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 4 juni kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 2 juli kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 3 september kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 1 oktober kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 5 november kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Tisdag 3 december kl. 13.00

 • Ärendelista
 • Protokoll

Möten 2018

6 februari, Tranemo

6 mars, Ulricehamn

3 april, Tranemo

2 maj, Ulricehamn

5 juni, Tranemo

3 juli, Ulricehamn

4 september, Tranemo

2 oktober, Ulricehamn

 6 november, Tranemo

4 december, Ulricehamn

Möten 2017

5 december, Ulricehamn

7 november, Tranemo

3 oktober, Ulricehamn

5 september, Tranemo

4 juli, Ulricehamn

7 juni, Ulricehamn

2 maj, Ulricehamn

7 mars, Ulricehamn

7 februari, Tranemo

Ordförande

Börje Eckerlid (C), Blidsberg
Tel: 0321-810 79
Mobil: 0705-38 60 74
E-post: borje.eckerlid@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande

Thomas Elmgren (S), Tranemo
E-post: thomas.elmgren@fv.tranemo.se

Ledamöter

Per Gustafsson (S), Hökerum
Tel: 0321-516 04
Mobil: 0702-77 86 31
E-post: pgcrusader@telia.com

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn
Tel: 0321-331 10
Mobil: 0706-69 27 31
E-post: ingvar.idestrom@fv.ulricehamn.se

Rune Eriksson (C) Tranemo
E-post: rune.eriksson@fv.tranemo.se

Ulf Nyberg (M), Tranemo
E-post: ulf.nyberg@fv.tranemo.se

Ersättare

Bengt Klasson (S), Ulricehamn
Torbjörn Brandhill  (L), Ulricehamn
Tobias Henning (MP), Ulricehamn
Jonas Adelsten Kristiansen (S), Tranemo
Lars-Erik Enoksson (C), Tranemo
Anders Forslund (KD), Tranemo


Publicerat av Elin Johansson den 23 januari 2015, senast ändrad den 11 december 2018 av Emma Magnusson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?