Undersökningar inom omsorg

Ulricehamns kommun deltar bland annat i socialstyrelsens enkät om äldreomsorg och hemtjänst, samt i nationell brukarenkät inom funktionshinderområdet.

Socialstyrelsens brukarundersökningar

Funktionsnedsättning

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet

Frågorna i undersökningen mäter fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Den nationella undersökningen 2017 omfattade sju enkäter/verksamhetsområden och riktade sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL samt personlig assistans. Det vill säga brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter. På grund av låg svarsfrekvens inom två verksamheter finns ingen nationell statistik att tillgå för 2017. Området personlig assistans har genomförts som pilotstudie av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och är därför inte med i nationell statistik 2017.

Brukarundersökning verksamhet funktionsnedsättning 2019

Brukarundersökning verksamhet funktionsnedsättning 2018

Resultat av brukarenkät – Funktionsnedsättning 2017 (pdf)

Äldreomsorg

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför regelbundna nationella brukarundersökningar. Nedan ser du resultaten av brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” för Ulricehamns kommun de senaste tre. Resultaten i undersökningen ligger till grund för det ständiga förbättringsarbete som pågår inom hemtjänst och på våra vård- och omsorgsboenden. Vi fokuserar på de sämsta resultaten i undersökningen för att höja kvaliteten för er som efterfrågar våra tjänster inom äldreomsorgen. Vårat mål är att ni ska vara nöjda med den vård och omsorg vi erbjuder.

Resultat 2019

Vad tycker de äldre om hemtjänsten 2019

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Resultat 2018

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 – hemtjänst (PDF)

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 – särskilt boende (äldreboende) (PDF)

Resultat 2017

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 – hemtjänst (PDF)

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 – särskilt boende (äldreboende) (PDF)

Resultat 2016

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – särskilt boende (äldreboende)

Äldreguiden

I Socialstyrelsens Äldreguiden finns statistik som du kan jämföra. Statistiken baseras på nationella insamlingar.

Äldreguiden, information på socialstyrelsens webbplats

Funktionsnedsättning

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet

Frågorna i undersökningen mäter fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Den nationella undersökningen 2017 omfattade sju enkäter/verksamhetsområden och riktade sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL samt personlig assistans. Det vill säga brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter. På grund av låg svarsfrekvens inom två verksamheter finns ingen nationell statistik att tillgå för 2017. Området personlig assistans har genomförts som pilotstudie av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och är därför inte med i nationell statistik 2017.

Brukarundersökning verksamhet funktionsnedsättning 2019

Brukarundersökning verksamhet funktionsnedsättning 2018

Resultat av brukarenkät – Funktionsnedsättning 2017 (pdf)

Äldreomsorg

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför regelbundna nationella brukarundersökningar. Nedan ser du resultaten av brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” för Ulricehamns kommun de senaste tre. Resultaten i undersökningen ligger till grund för det ständiga förbättringsarbete som pågår inom hemtjänst och på våra vård- och omsorgsboenden. Vi fokuserar på de sämsta resultaten i undersökningen för att höja kvaliteten för er som efterfrågar våra tjänster inom äldreomsorgen. Vårat mål är att ni ska vara nöjda med den vård och omsorg vi erbjuder.

Resultat 2019

Vad tycker de äldre om hemtjänsten 2019

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Resultat 2018

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 – hemtjänst (PDF)

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 – särskilt boende (äldreboende) (PDF)

Resultat 2017

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 – hemtjänst (PDF)

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 – särskilt boende (äldreboende) (PDF)

Resultat 2016

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – särskilt boende (äldreboende)

Äldreguiden

I Socialstyrelsens Äldreguiden finns statistik som du kan jämföra. Statistiken baseras på nationella insamlingar.

Äldreguiden, information på socialstyrelsens webbplats


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 februari 2015, senast ändrad den 11 februari 2020 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?