Individnämnd

Individnämnden hanterar de myndighetsärenden som rör enskilda personer inom områdena vård och omsorg samt barn och utbildning.

Bild tagen bakifrån på kvinna i motljus.

Besluten som tas i nämnden är enligt Socialtjänstlagen, Lagen om särskilda bestämmelser av vård och unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), LSS, bostadsanpassning, skolskjuts och elevresor, färdtjänst och riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Nämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person. Det innebär att nämnden för enskild person beslutar om förmån, rättighet, skyldighet eller liknande.

Individnämndens ordförande: Liselotte Andersson (C).

Kontaktuppgifter till politikerna hittar du i kommunens politikerregister.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 22 juni 2021 av Maria Winsten

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?