Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden kan aktiveras då kommunen står inför en extraordinär händelse. Den lag som ligger till grund för krisledningsnämndens verksamhet är främst kommunallagen och lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Bild på träd som har blåst ner och elledningar som har fallit

Lagstiftaren har gett en möjlighet för snabbare beslutsvägar genom att möjliggöra att en krisledningsnämnd kan träda in när en extraordinär händelse inträffar. Oftast är kommunens ordinarie politiska organisation fullt tillräcklig för att hantera händelsen. Det är kommunstyrelsens ordförande som beslutar när krisledningsnämnden ska träda in.

Krisledningsnämndens ordförande: Roland Karlsson (C).

Kontaktuppgifter till politikerna hittar du i kommunens politikerregister.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 18 september 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?