Hjälp oss namnge byggnader

Vi vill ha hjälp att namnge nya kommunala byggnader. Vad är ditt förslag?

Varför frågar vi

Kommunfullmäktige har gett en grupp politiker i uppdrag att ha dialog med kommuninvånarna kring namngivning av tre byggnader. Syftet är dels att få förslag på namn, dels att testa en metod för dialog med kommuninvånare. Gruppen kallas för namnberedningen.

Vilka byggnader handlar det om

Det handlar om tre byggnader:

  • ett nytt stadsbibliotek
  • en ny högstadieskola på Övre Borgmästarhagen/Lövåsen
  • en ny F-6-skola i Sanatorieskogen.

Du kan läsa mer om de olika byggnaderna och platserna under flikarna längre ner på denna sida.

Så lämnar du förslag

Du kan lämna förslag anonymt. Vi kommer visa inkomna förslag här på ulricehamn.se. Skicka med en motivering om du vill men det är inget krav.

Du kan lämna förslag mellan 15 maj och den 7 augusti.

Vad händer sedan

Vi kommer presentera exempel på inkomna förslag på en sida här på ulricehamn.se. Efter den 7 augusti väljer namnberedningen ut några förslag som går vidare till en omröstning bland allmänheten. Omröstningen är rådgivande för namnberedningen. Utifrån omröstningen tar beredningen fram förslag till kommunfullmäktige. Fullmäktige fattar sedan det slutliga beslutet vad byggnaderna ska heta.

Inkomna namnförslag till namnberedningen

 

 

Stadsbibliotek

Ett nytt stadsbibliotek planeras i Ulricehamns kommun. Planen just nu är att det ska ligga vid Strandgatan i Ulricehamn i samma hus som Ica Kvantum i Ulricehamn.
Men de styrande partierna har föreslagit ett omtag i ärendet eftersom det framkommit utmaningar med den placeringen. De har föreslagit att en placering vid Marknadsplatsen i Ulricehamn ska undersökas. I förslaget ingick att planera för ett kulturhus.
Men när förslaget behandlades av kommunfullmäktige återremitterades det, det vill säga skickades tillbaka för ytterligare utredning. Motiveringen var bland annat att utreda fler platser. Därför är det i nuläget osäkert var ett nytt stadsbibliotek hamnar. Det är inte heller klart om det kommer vara ett renodlat stadsbibliotek eller ett kulturhus.
Barn sitter på golvet med en läsplatta

Högstadieskola

Den nya högstadieskolan ska byggas i Övre Borgmästarhagen nordöst om Ulricehamns tätort. Området benämns också Lövåsen.
Området ligger mellan det befintliga bostadsområdet Borgmästarhagen, Jönköpingsvägen och gamla riksväg 40.
I eller vid området finns en del historiskt intressanta lämningar. Utefter Jönköpingsvägen finns lämningarna av ett sågverk, västerut finns fornåkrar och norrut finns både hålvägar och ett gränsmärke.
Området är till största delen obebyggt men en detaljplan håller på att tas fram som ska möjliggöra dels den nya skolan, dels bostäder.
Skolan är tänkt att rymma 375 elever.
I kommunen finns för närvarande två högstadieskolor: Stenbocksskolan i Ulricehamn och Ätradalsskolan i Timmele.

Området Övre Borgmästarhagen där det ska byggas en högstadieskola. Det är inte klart exakt var skolan ska byggas.

F-6-skola

En ny F-6-skola planeras tillsammans med nya bostäder i södra delen av Sanatorieskogen i östra delen av Ulricehamn. Området har i dag spridd bebyggelse, skog och betesmark.
Området gränsar till villaområdena Stadsskogen och Fållorna i väster. Söderut finns området Bergsäter.
Området ligger i anslutning till vintersanatoriet som Ulricehamn länge var känt för. I området finns två äldre byggnader som var personalbostäder till sanatoriet.
Områdets södra del vid Stadsskogens villaområde var förr ett småbrutet jordbrukslandskap med mindre gårdar och torp. I och med utbyggnaden av Grönahögsvägen och expansionen av flera villaområden har områdets knutits närmare staden.
I den norra delen av området planeras flera mötespunkter, som grillplats och lekplats. Samtidigt ska mycket av områdets natur bevaras.
Målet är att skapa en skola som är integrerad i naturen och som ger barnen en enkel koppling till naturen för lek och lärande. Bland annat ska en bäck bevaras och rinna förbi skolan och en större ek som finns i området ska sparas. Byggnaden blir tre våningar hög med fasad i trä och ska rymma 550 elever.
Det vinnande arkitektbidraget för skolan hette Skolan i skogen.
Ulricehamns kommun har i nuläget elva grundskolor med förskoleklass upp till årskurs sex. Utanför tätorten heter de som orten, det vill säga Hössna skola, Timmele skola och Marbäcks skola. I tätorten finns två skolor: Ulrikaskolan och Bogesundsskolan.

Bild från detaljplanen över nytt bostadsområde i Sanatorieskogen.

Bild från detaljplanen över nytt bostadsområde i Sanatorieskogen. Skolan är den stora byggnaden längst ner i bild.

Ett nytt stadsbibliotek planeras i Ulricehamns kommun. Planen just nu är att det ska ligga vid Strandgatan i Ulricehamn i samma hus som Ica Kvantum i Ulricehamn.
Men de styrande partierna har föreslagit ett omtag i ärendet eftersom det framkommit utmaningar med den placeringen. De har föreslagit att en placering vid Marknadsplatsen i Ulricehamn ska undersökas. I förslaget ingick att planera för ett kulturhus.
Men när förslaget behandlades av kommunfullmäktige återremitterades det, det vill säga skickades tillbaka för ytterligare utredning. Motiveringen var bland annat att utreda fler platser. Därför är det i nuläget osäkert var ett nytt stadsbibliotek hamnar. Det är inte heller klart om det kommer vara ett renodlat stadsbibliotek eller ett kulturhus.
Barn sitter på golvet med en läsplatta

Publicerat av Anders Rosenberg den 9 maj 2023, senast ändrad den 17 maj 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?