Kommunfullmäktiges möten och beslut

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och håller till i fullmäktigesalen i stadshuset i Ulricehamn.

Här hittar du webb-tv från kommunfullmäktige, ärendelista och handlingar för kommande möte samt protokoll och beslut i korthet från tidigare möten. För protokoll och handlingar äldre än 2020, välkommen att mejla: kommun@ulricehamn.se

Webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträde

Se mötet live under sändningens gång

Sändningar äldre än 22 oktober 2020 hittar du under respektive möte i flikarna nedan.

Kommande möten 2023

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och går att följa från sessionssalen i stadshuset.

  • Torsdag 26 oktober klockan 18:00
  • Torsdag 23 november klockan 18:00 – med allmänhetens frågestund
  • Torsdag 14 december klockan 18:00

Möten 2023

Torsdag 28 september klockan 18:00

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Onsdag 21 juni klockan 18:00

Protokoll §§ 113-123, 125 – 133 (pdf)

Protokoll omedelbart justerat § 124 (pdf) 

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner (pdf)

Inkommen fråga (pdf)

Torsdag 25 maj klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner och Ulricehamnsförslag (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Torsdag 27 april klockan 18:00 – med allmänhetens frågestund

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)

Frågor och svar till allmänhetens frågestund 2023-04-27 (pdf)

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna frågor till allmänhetens frågestund (pdf)

Inkomna motioner och Ulricehamnsförslag (pdf)

Inkommen interpellation (pdf)

Torsdag 23 mars klockan 18:00

Beslut i korthet

Protokoll KF (pdf)

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkommen motion (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Underlag ärende 4: Uppdragsbeskrivning tillfällig beredning(pdf)

15. Valärende: Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som huvudman i Ulricehamns Sparbank_Nina Persson (S) (pdf)

15. Valärende Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Karolina Edwardh (S) (pdf)

Torsdag 23 februari klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Torsdag 26 januari klockan 18:00

Protokoll KF (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf) 

Inkomna interpellationer och frågor (pdf)

Valärende: Val av överförmyndare och ersättare för överförmyndaren (pdf)

Möten 2022

Torsdag 15 december klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkommen motion (pdf)

Inkommen fråga (pdf)

Valärende: Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt – Charlotta Sunding (pdf)

Valärende: Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns sparbank och som nämndeman i Borås tingsrätt – Dario Mihajlovic (pdf)

Valärende: Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Amanda Wallner (V)

Torsdag 24 november klockan 13:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Torsdag 27 oktober klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Torsdag 20 oktober klockan 18:00

Protokoll §§ 204, 206-208 (pdf)

Protokoll § 205 omedelbart justerat (pdf)

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Torsdag 29 september klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

NY första sida med uppdaterad plats för mötet: distans via teams (pdf)

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Onsdag 22 juni klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Valärende: Avsägelse av samtliga politiska uppdrag – Peter Edström (pdf)

Torsdag 19 maj klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Valärende: Vice ordförande samverkansnämnd IT (pdf)

Torsdag 28 april klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Handlingar del 2 (pdf)Lyssna

Handlingar del 3 (pdf)Lyssna

Handlingar del 4 (pdf)Lyssna

Handlingar del 5 (pdf)Lyssna

Inkomna medborgarförslag (pdf)

Inkommen fråga (pdf)

Torsdag 31 mars klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet, 31 mars

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkommen fråga (pdf)

Valärende:  Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Näringsliv Ulricehamn AB – Albertina Bohlin (pdf)

Valärende: komplettering till val av ny överförmyndare från och med 2022-06-01, protokoll VAB 2022-03-22 § 7 (pdf)

Torsdag 24 februari klockan 18.00

Protokoll (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Valärende: Fyllnadsval av huvudman i Sparbanken efter Roger Wilhelmsson (pdf)

Valärende: Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling – Aila Kiviharju (pdf)

Valärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling – Ingemar Gustafsson (pdf)

Torsdag 27 januari klockan 18:00

Protokoll (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkommen fråga (pdf)

Valärende Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun – Adela Brkic Carlsson (pdf)

Möten 2021

Torsdag 16 december klockan 18.00

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkommen fråga (pdf)

Presentation Redovisning kunskapsresultat i jämförelse KPMG (pdf)

Presentation demokratiberedningens slutrapport (pdf)

Torsdag 18 november klockan 9.00

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Torsdag 21 oktober klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Valärende: Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg (pdf)

Torsdag 23 september klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Valärende (pdf)

Onsdag 23 juni klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Bilaga till ärende 4, Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-03 (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Torsdag 27 maj klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgaförslag (pdf)

Fråga till kommunstyrelsens ordförande (pdf)

Valärenden (pdf)

Torsdag 29 april klockan 18.00

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Fråga till kommunstyrelsens ordförande (pdf)

Torsdag 25 mars klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Valärenden: Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2021-2025 (pdf)

Valärende: Avsägelse av uppdrag som ordförande i Ulricehamns Energi AB, styrelsen – Pernilla Nimmermark (pdf)

Torsdag 25 februari klockan 18

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkomna interpellationer och frågor (pdf)

Torsdag 28 januari klockan 18

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Inkomna interpellationer och frågor (pdf)

Valärenden (pdf)

Beslut i korthet

Möten 2020

Torsdag 17 december klockan 18

Protokoll (pdf) Lyssna

Webb-tv kommunfullmäktige 17 december 2020

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner (pdf)

Frågor (pdf)

Torsdag 19 november klockan 14.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Webb-tv från fullmäktige 19 november

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Budgetförslag 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 Tillsammans för en starkare kommun Nya Ulricehamn och Centerpartiet (pdf) Lyssna

Budgetförslag för 2021 samt plan för åren 2022-2023 Miljöpartiet (pdf) Lyssna

Budgetunderlag MP 2021 (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Avsägelse kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Victor Sund (C) (pdf)

 

Torsdag 22 oktober klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Webb-tv från mötet

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Interpellationer och frågor (pdf)

Torsdag 24 september klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Fråga till kommunstyrelsens ordförande (pdf)

Onsdag 17 juni klockan 17.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf)

Interpellationer och frågor (pdf)

Valärenden (pdf)

Torsdag 28 maj

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf)

Interpellationer och frågor (pdf)

Valärenden (pdf)

Torsdag 23 april

(inställt på grund av risk för smittspridning av covid-19)

Torsdag 26 mars klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Direktjusterat protokoll §§ 32-35 (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Motioner och medborgarförslag (pdf)

Fråga till kommunstyrelsens ordförande (pdf)

Valärenden (pdf)

Torsdag 27 februari klockan 18.00

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet och webb-tv

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Motioner och medorgarförslag (pdf)

Fråga till kommunstyrelsens ordförande (pdf)

Valärende (pdf)

Torsdag 28 september klockan 18:00

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Onsdag 21 juni klockan 18:00

Protokoll §§ 113-123, 125 – 133 (pdf)

Protokoll omedelbart justerat § 124 (pdf) 

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner (pdf)

Inkommen fråga (pdf)

Torsdag 25 maj klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Inkomna motioner och Ulricehamnsförslag (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Torsdag 27 april klockan 18:00 – med allmänhetens frågestund

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)

Frågor och svar till allmänhetens frågestund 2023-04-27 (pdf)

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna frågor till allmänhetens frågestund (pdf)

Inkomna motioner och Ulricehamnsförslag (pdf)

Inkommen interpellation (pdf)

Torsdag 23 mars klockan 18:00

Beslut i korthet

Protokoll KF (pdf)

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkommen motion (pdf)

Inkomna frågor (pdf)

Underlag ärende 4: Uppdragsbeskrivning tillfällig beredning(pdf)

15. Valärende: Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som huvudman i Ulricehamns Sparbank_Nina Persson (S) (pdf)

15. Valärende Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Karolina Edwardh (S) (pdf)

Torsdag 23 februari klockan 18:00

Protokoll (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Torsdag 26 januari klockan 18:00

Protokoll KF (pdf)

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf) 

Inkomna interpellationer och frågor (pdf)

Valärende: Val av överförmyndare och ersättare för överförmyndaren (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 21 september 2023 av Maria Winsten

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?