Folkhälsa

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad.

Cyklister banvallen. Foto: Jan TöveCyklister banvallen. Foto: Jan Töve

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Det handlar om hela befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning mellan olika grupper och områden i kommunen och samhället. Alla människor ska själva och tillsammans med andra ha möjlighet att få och bibehålla en så god hälsa som möjligt.

God och jämlik hälsa för hela befolkningen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsan. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella folkhälsomålet – en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Regionalt samarbete

Ulricehamns kommun jobbar med folkhälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Det innebär att Ulricehamns kommun får 14 kronor per invånare och år för att utveckla det lokala gemensamma folkhälsoarbetet.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 28 januari 2015, senast ändrad den 20 oktober 2016 av Elin Johansson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?