Folkhälsa

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad.

Kallbadhuset och sjön ÅsundenKallbadhuset i Ulricehamn Foto: Jan Töve

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Det handlar om hela befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning mellan olika grupper och områden i kommunen och samhället. Alla människor ska själva och tillsammans med andra ha möjlighet att få och bibehålla en så god hälsa som möjligt.

God och jämlik hälsa för hela befolkningen

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella folkhälsomålet att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa bland hela befolkningen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsan.

Under detta övergripande mål finns åtta målområden. Läs mer om målområden och statistik på Folkhälsomyndighetens webb.

Regionalt samarbete

Ulricehamns kommun arbetar med folkhälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Ulricehamns kommun får 14 kronor per invånare och år för att utveckla det lokala gemensamma folkhälsoarbetet.

Läs mer om det regionala arbetet med folkhälsa på Västra Götalandsregionens webb.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 28 januari 2015, senast ändrad den 29 september 2021 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?