Ersättning för broddar

Är du 68 år eller äldre och folkbokförd i Ulricehamns kommun? Då kan du söka ersättning för broddar.

Ansök om ersättning

Under 2022 och 2023 erbjuder Ulricehamns kommun en engångsersättning för broddar. Maxbeloppet på 150 kronor betalas ut mot uppvisande av kvitto. Du får som mest ansöka en gång per person och år. Detta gör du via vår e-tjänst. Under perioden 13 oktober 2022 till 28 februari 2023 kan du söka ersättning.

Ersättning för inköp av broddar

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst är du välkommen att ansöka om ersättning via en blankett, som du hämtar ut i receptionen i stadshuset. Välkommen.

Om insatsen

I verksamhetsplanen för folkhälsa 2022 är äldre en viktig målgrupp och goda levnadsvanor samt fysisk aktivitet är prioriterade områden. Genom att erbjuda ersättning kan fler äldre investera i broddar och fortsätta med sina aktiviteter även under vintertid.

Vår förhoppning är att insatsen leder till färre antal fallolyckor och framförallt främjande av rörelse bland äldre. Insatsen kommer att prövas under 2022 och 2023 för att sedan utvärderas utifrån efterfrågan och förväntat resultat. Vi kommer årligen att avsätta 10 000 kronor av folkhälsomedel till insatsen. Så länge det finns pengar kvar för året kan du söka ersättning. Hittills har 3 500 kronor betalats ut under 2023. Bidragen betalas ut i den ordning som ansökningarna kommer in till kommunen.

Publicerat av Elin Ohlsson den 26 januari 2022, senast ändrad den 8 februari 2023 av Felix Lekare

Hjälpte informationen på denna sida dig?