Trygghet och jämställdhet

Här kan du läsa om de olika verktygen vi använder oss av för att skapa hälsofrämjande livsvillkor, trygga livsmiljöer och förebygga brott.

Lokalt brottsförebyggande arbete

Trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökning 2021

Under perioden 29 november 2021 till 10 januari 2022 genomförde Ulricehamns kommun en digital trygghetsundersökning tillsammans med polisen. 563 kommuninvånares svar visar nu vägen i kommunens och polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete framöver.

Rapport trygghetsundersökning 2021 (pdf)

Tidigare undersökningar och analyser

Rapport trygghetsundersökning 2020 (pdf)
Trygghetsundersökning 2014 (pdf) Lyssna
Analysrapport trygghetsundersökning 2014 (pdf)
Trygghetsmätning 2011 (pdf)
Analysrapport trygghetsmätning 2011 (pdf)

Om kvinnor och män i Västra Götaland

Statistikboken synliggör könsskillnader på flera områden i kommuner och i länet som helhet. Här finns bland annat statistik om inkomster, uttag av sjuk-och aktivitetsersättning, behörighet för vidare studier, företagare samt statistik om självuppskattad utsatthet för fysiskt våld eller hot om våld.

Om kvinnor och män i Västra Götaland hos Länsstyrelsen

Trygghetskartan

Ulricehamns kommun jobbar med verktyget Trygghetskartan. Syftet är att undersöka och få underlag så att vi kan bli en tryggare kommun.

Genom Trygghetskartan kan invånare lämna in synpunkter och förslag på åtgärder för att göra olika platser i kommunen tryggare. Du kan lämna synpunkter i Trygghetskartan när den är aktiverad under en pågående undersökning.

Senaste genomförda undersökning var 1 oktober till 30 november 2014.

Rapport från undersökningen Trygghetskartan 2014 (pdf)

Sammanställning av rapport från Trygghetskartan 2014 (pdf)

Grannsamverkan

Grannsamverkan innebär att grannar tillsammans med lokal polis går ihop för att motverka brottslighet. Syftet är att hålla uppsikt och skapa en ökad trygghet och trivsel i området. För att lyckas krävs det nyfikenhet och engagemang från dig och dina grannar. Forskning visar att grannsamverkan minskar brottslighet.

Information om att förebygga brott hos Brottsförebyggande rådet

Starta grannsamverkansgrupp

I Ulricehamns kommun har vi grannsamverkansgrupper på flera orter. Vill din ort också starta en grannsamverkansgrupp?

Kontakta studiefrämjandet, telefon 0515-421 51, för vidare information. Studiefrämjandet samverkar med polisen och Ulricehamns kommun. Samverkan mot brott är en organisation som tagit fram informationsmaterial om grannsamverkan, bland annat filmer på olika språk.

Information om grannsamverkan hos Samverkan mot brott

Hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp, är tiden ofta en livsavgörande faktor. I en första-hjälpen-insats, kan en hjärtstartare (defibrillator) få ett hjärta som stannat att åter slå genom en strömstöt.

Hjärtstartare är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske.

Det finns ett 50-tal hjärtstartare utplacerade – i kommunala lokaler, på företag och andra platser.

Hjärtstartarregister

På Hjärtstartarregistrets webbplats kan du hitta var de finns. Registret bygger på att den som skaffar en hjärtstartare också själv lägger till positionen. Här finns också bra information om första-hjälpen i stort.

Sveriges hjärtstartarregister

Trygghetsundersökning 2021

Under perioden 29 november 2021 till 10 januari 2022 genomförde Ulricehamns kommun en digital trygghetsundersökning tillsammans med polisen. 563 kommuninvånares svar visar nu vägen i kommunens och polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete framöver.

Rapport trygghetsundersökning 2021 (pdf)

Tidigare undersökningar och analyser

Rapport trygghetsundersökning 2020 (pdf)
Trygghetsundersökning 2014 (pdf) Lyssna
Analysrapport trygghetsundersökning 2014 (pdf)
Trygghetsmätning 2011 (pdf)
Analysrapport trygghetsmätning 2011 (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 februari 2015, senast ändrad den 22 mars 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?