Länkar och tips

Här har vi samlat länkar och tips med internationell och lokal anknytning.

Europaparlamentet

Europeiska kommissionen

EU-upplysningen

EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Europa Direkt Sjuhärad

Europa Direkt är ett nätverk med informationskontor i alla EU-länder. I Sverige finns 20 Europa Direktkontor, varav ett i Sjuhärad där Bollebygds kommun är värd.

Invest in Sweden Agency

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt, och för utländska aktörer att investera i Sverige.

Enterprise Europe Network Väst

Sveriges kommuner och landsting

SKL har ett lobbykontor i Bryssel och företräder svenska kommuner och regioner i EU.

Europeiska ungdomsportalen

Om du vill åka till ett annat land i Europa och studera, arbeta eller bara semestra. Portalen erbjuder dig information, nyheter och diskussionsforum – allt handlar om Europa och är till för unga människor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Programkontoret

Programkontoret stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.

Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad är en ideell förening som arbetar för att genomföra delar av landsbygdsprogrammet enligt leadermetoden.

Interreg 4A

Detta är en fond som stödjer gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge. Kommuner och offentliga organisationer kan söka stöd för olika typer av utvecklingsprojekt som stärker utvecklingen i området.

Europeiska Social Fonden – ESF

Europeiska socialfonden (ESF) är det främsta verktyget för Europeiska unionen när det gäller att finansiera de strategiska sysselsättningspolitiska målen.

Tillväxtverket – externt stöd till företag

På Tillväxtverkets hemsida kan du finna information om EU fonder samt andra finansieringsmöjlgiheter för företagare.

Kulturbidrag

Kulturrådet ger bidrag till internationella kulturutbyten, exempelvis turnéer, gästspel och samproduktioner, i Sverige och utomlands.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?