Samarbete mellan kommunerna i Ulricehamn och Voi

Kommunala partnerskapsprogrammet är en Sidafinansierad verksamhet som genom resultatinriktade projekt ska bidra till en utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige.

Projekten ska stärka båda parter genom erfarenhets- och kunskapsutbyte. Kostnader för arbete och resor ersätts alltså av de medel Sverige avsätter för utvecklingsarbete och förmedlas via Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Ett miljöprojekt som syftade till att utveckla avfallshanteringen i Voi, avslutades 1 juni 2015. Det hade då pågått sedan 2012. Under projektet utvecklade Voi sin avfallshantering genom regelbunden hämtning, sortering och återvinning.

Kommunala partnerskap, information på ICLD:s webbplats

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?