Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans genom att samarbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag.

Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

Var vi står idag

Inledningsvis ska vi skapa gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och samarbete. Vi ska tillsammans formulera en nedtecknad struktur för hur samverkan ska ske framöver. I förlängningen ska kommunen och civilsamhället göra mer verksamhet tillsammans och efterfråga varandras åsikter. För att nå dit behövs civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

Vi skapar starkare band

Under två stormöten har representanter från drygt 30 organisationer inom civilsamhället och representanter från kommunen haft dialoger om hur samverkan ska kunna genomföras på ett annat sätt än vad som sker idag. På dessa möten har vi tillsammans lagt grunden för den struktur som vi ska ha för samverkan framöver.

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet kommer att fortsätta att formulera den struktur vi ska ha för samverkan framöver. Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Lena Brännmar (kanslichef) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:
Nicolina Holmgren, Trossamfunden
Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
Patrik Andersson, Landsbygdsorganisationerna
Linnea Larsson, Idrottsrörelsen
Styrbjön Enander, Studieförbunden

Stormöte

Några gånger per år kallas till öppna stormöten för att diskutera gemensamma frågor. Nästa stormöte blir den 7 december. På det stormötet ska samrådet presentera ett förslag på struktur för hur samverkan ska ske framöver.

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor.

Kontakta oss gärna för mer information.

Petra Grönhaug, kommunledningsstaben, petra.gronhaug@ulricehamn.se
Charlott Svensson, Nuab, charlotte.svensson@nuab.eu
Tomas Dahl, sektor service, tomas.dahl@ulricehamn.se
Victoria Klaiber Svensson, sektor service, victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se
Nathalie Johansson, sektor välfärd, nathalie.johansson@ulricehamn.se
Lisbeth Johansson, sektor välfärd, lisbeth.Johansson2@ulricehamn.se
Sanna Andersson, sektor miljö och samhällsbyggnad, sanna.andersson@ulricehamn.se
Petra Ekström, sektor lärande, petra.ekstrom@ulricehamn.se
Felix Lekare, kommunledningsstaben, felix.lekare@ulricehamn.se
Camilla Thure, kommunledningsstaben, camilla.thure@ulricehamn.se

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet kommer att fortsätta att formulera den struktur vi ska ha för samverkan framöver. Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Lena Brännmar (kanslichef) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:
Nicolina Holmgren, Trossamfunden
Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
Patrik Andersson, Landsbygdsorganisationerna
Linnea Larsson, Idrottsrörelsen
Styrbjön Enander, Studieförbunden

Publicerat av Peter Johansson den 31 augusti 2020, senast ändrad den 11 november 2020 av Rebecca Berndes

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?