Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans genom att samarbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag.

Ett nät av olikfärgade trådar

Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

Var vi står idag

Inledningsvis ska vi skapa gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och samarbete. Vi ska tillsammans formulera en nedtecknad struktur för hur samverkan ska ske framöver. I förlängningen ska kommunen och civilsamhället göra mer verksamhet tillsammans och efterfråga varandras åsikter. För att nå dit behövs civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

Vi skapar starkare band

Under tre stormöten har representanter från närmare 50 organisationer inom civilsamhället och representanter från kommunen haft dialoger om hur samverkan ska kunna genomföras på ett annat sätt än vad som sker idag. På dessa möten har vi tillsammans lagt grunden för den struktur som vi ska ha för samverkan framöver.

Den 30 mars är det återigen dags stormöte.

Tillsammans har vi tagit fram en struktur för samverkan mellan civilsamhället och kommunen. Dokumentet är utskickat på remiss till kommunens verksamheter och till de civilsamhällesorganisationer som varit delaktiga i processen samt de som finns i kommunens föreningsregister.

Några organisationer har lämnat synpunkter och utifrån dem är dokumentet ändrat inför mötet den 30 mars. Förutom att diskutera samverkan är kvällens tema digitala verktyg i föreningsarbetet. Du får insikter, inspiration och färdigheter som förbereder dig och din förening inför digitala möten och aktiviteter.

Det uppdaterade dokumentet skickas ut till anmälda deltagare innan mötet.

Nästa stormöte

Några gånger per år kallas till öppna stormöten för att diskutera gemensamma frågor. Nästa stormöte blir den 30 mars.
Läs mer i inbjudan till stormötet 30 mars: vi skapar starkare band (pdf)

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet kommer att fortsätta att formulera den struktur vi ska ha för samverkan framöver. Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Lena Brännmar (kanslichef) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:
Nicolina Holmgren, Trossamfunden
Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
Patrik Andersson, Landsbygdsorganisationerna
Linnea Larsson, Idrottsrörelsen
Styrbjön Enander, Studieförbunden

Stormöte

Några gånger per år kallas till öppna stormöten för att diskutera gemensamma frågor. Nästa stormöte blir den 30 mars. Läs mer i inbjudan till stormötet 30 mars: vi skapar starkare band (pdf)

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor.

Kontakta oss gärna för mer information.

Petra Grönhaug, kommunledningsstaben, petra.gronhaug@ulricehamn.se
Charlott Svensson, Nuab, charlotte.svensson@nuab.eu
Tomas Dahl, sektor service, tomas.dahl@ulricehamn.se
Victoria Klaiber Svensson, sektor service, victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se
Nathalie Johansson, sektor välfärd, nathalie.johansson@ulricehamn.se
Lisbeth Johansson, sektor välfärd, lisbeth.Johansson2@ulricehamn.se
Sanna Andersson, sektor miljö och samhällsbyggnad, sanna.andersson@ulricehamn.se
Petra Ekström, sektor lärande, petra.ekstrom@ulricehamn.se
Felix Lekare, kommunledningsstaben, felix.lekare@ulricehamn.se
Camilla Thure, kommunledningsstaben, camilla.thure@ulricehamn.se

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet kommer att fortsätta att formulera den struktur vi ska ha för samverkan framöver. Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Lena Brännmar (kanslichef) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:
Nicolina Holmgren, Trossamfunden
Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
Patrik Andersson, Landsbygdsorganisationerna
Linnea Larsson, Idrottsrörelsen
Styrbjön Enander, Studieförbunden

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 augusti 2020, senast ändrad den 17 mars 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?