Val 2018

En person håller ett valkuvert i handen

Den 9 september 2018 är det val i Sverige.

Då röstar folket i val till riksdagen, landstinget och kommunen.

I Sverige genomförs det allmänna val vart fjärde år, detta är kärnan i den representativa demokratin där folket bestämmer vilka som ska styra. I valet röstar var och en på det parti och möjligtvis på den kandidat som de vill ska representera dem på nationell nivå i riksdagen, på regional nivå (Västra Götalands regionfullmäktige) och på lokal nivå (Ulricehamns kommunfullmäktige).

Vem kan rösta?

I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare. I val till kommun- eller landstingsfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i kommunen/landstinget, samt är något av följande:

  • Svensk medborgare
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge
  • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen

Röstkort

De som har rösträtt i åtminstone ett av valen kommer att få ett röstkort skickat till sin bostadsadress från valmyndigheten. Röstkorten skickas ut till alla röstberättigade under perioden 16-22 augusti. Röstkortet är personligt och innehåller den röstberättigades namn och specifika nummer i röstlängden. På röstkortet står det även i vilka val (till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige) du har rösträtt. Det framgår också på röstkortet vilket valdistrikt du tillhör och i vilken vallokal du kan rösta på valdagen.

På valdagen kan väljare rösta i vallokal utan att ha med röstkortet. Det kan dock vara praktiskt att ha med det ändå. Om du vill förtidsrösta ska röstkortet tas med. Ifall du råkar ha glömt ta med röstkortet så finns det möjlighet för röstmottagarna att på plats skriva ut så kallade dubblettröstkort, detta medför dock en viss fördröjning.

Var och när går det att rösta?

Först och främst går det att rösta på valdagen (söndagen den 9 september) i den vallokal som hör till det valdistrikt du tillhör. Du kan även förtidsrösta från och med den 22 augusti till och med den 9 september. Förtidsröstningen i kommunen genomförs i Stadshusets entré och på de platser som valbussen kommer besöka. Det går även att förtidsrösta i andra kommuner än i den där du bor.

Rösta på valdagen

På valdagen röstar du i den vallokal som står angiven på ditt röstkort. Samtliga vallokaler kommer hållas öppna för röstning från kl. 8:00 till 20.00 på valdagen. I Ulricehamns kommun kommer följande valdistrikt med tillhörande vallokal att användas:

Valdistrikt/vallokal

Gunnarshill/Borgmästarhagen
Ulricehamns resurscentrum, URC (ingång E, dagrehab)
Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs
Fiskestugan (vid åmynningen)
Centrum/Tingsholm N.
Tingsholmsgymnasiet (matsalen, södra ingången, A4)
Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S.
Tingsholmsgymnasiet (klassrum, södra ingången, A4)
Fridhem/Paradiset/Centrum S.
Församlingsgården (stora salen, nedre plan)
Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp m.fl.
Ulrikaskolan (matsalen, via huvudentré)
Marbäck/Fredriksberg/Fållorna m.fl.
Solrosen Äldreboende (ingång via huvudentré)
Blidsberg/Dalum/Trädet
Blidsbergs skola (matsalen, via huvudentré)
Gällstad/Rånnaväg/Köttkulla
Gällstads skola (entréhallen)
Hökerum/Nitta
Hökerums skola (matsalen, entré mot kyrkan)
Hössna/Liared
Hössna skola (matsalen, entré via skolgård)
Timmele/Älmestad
Ätradalsskolan (matsalen, via huvudentré)
Tvärred/Vegby/Hulu
Tvärreds skola (matsalen, via huvudentré)

Karta över kommunens valdistrikt och vallokaler

Kartans blå punkter med V-markering visar var vallokalerna ligger. Om du klickar på en sådan punkt får du fram information om vilket valdistrikt den vallokalen tillhör och vilken adress vallokalen har. Var väljarna ska rösta på valdagen beror på inom vilket valdistrikt de bor (d.v.s. är folkbokförda).

Förtidsröstning

Stadshusets förtidsröstning

Från och med den 22 augusti till och med den 9 september kan du förtidsrösta i Stadshusets entré (adress: Bogesundsgatan 22 i Ulricehamn). Det kommer att vara öppet för förtidsröstning i stadshuset följande dagar och tider:

22 augusti – 9 september
Vardagar (mån-fre): kl. 10.00 – 18.00
Helgdagar (lör, sön): kl. 10.00 – 15.00
Valdagen (sön 9 sept): kl. 8.00 – 20.00

Valbussens förtidsröstning

Du kan även förtidsrösta på de platser där kommunens mobila förtidsröstningslokal – valbussen – stannar. Valbussen kommer besöka flera olika platser runt om i hela kommunen, på liknande sätt som i de senaste valen. Längre fram kommer en fullständigt lista publiceras med aktuella datum, tider och platser som valbussen kommer besöka och genomföra förtidsröstning på.

Valbussen

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagare används för väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till vallokal eller förtidsröstningslokal. Dessa väljare kan begära att få rösta genom ambulerande röstmottagare, som då åker ut till väljaren för att genomföra röstmottagningen. Ambulerande röstmottagare ersätter det som tidigare var ”kommunala bud”. För att rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare ska väljaren kontakta kommunen, så ordnar vi en passande dag och tid för genomförandet av röstmottagningen hemma hos väljaren i fråga. Den ambulerande röstmottagningen kommer pågå under samma period som förtidsröstningen i övrigt, det vill säga från och med den 22 augusti till och med den 9 september (valdagen).

Röstmottagare

Samtliga röstmottagare och reserver har rekryterats till valet 2018.
Om du vill jobba som röstmottagare i Europaparlamentsvalet 2019 får du gärna kontakta kommunens valledare, Fredrik Paulsson, på e-postadress fredrik.paulsson@ulricehamn.se.

 

valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur allmänna val går till.

Valnämnden - lokal valmyndighet

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har det övergripande ansvaret för att praktiskt planera och genomföra allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen då sena förtidsröster och budröster räknas.

Läs mer om valnämnden och dess politiska representation här.

Länsstyrelsen - regional valmyndighet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, genomför den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Länsstyrelsen utser även ledamöter och ersättare till kommun- och landstingsfullmäktige. Dessutom är länsstyrelsen ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Läs mer om länsstyrelsens roll i valarbetet här.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndigheten som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i Sverige. Valmyndigheten utvecklar och underhåller IT-stödet för hela valadministrationen. I uppgifterna ligger också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

Efter genomförda val fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Läs mer om valmyndighetens roll i valarbetet här.

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har det övergripande ansvaret för att praktiskt planera och genomföra allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen då sena förtidsröster och budröster räknas.

Läs mer om valnämnden och dess politiska representation här.


Publicerat av Elin Johansson den 8 november 2017, senast ändrad den 26 juni 2018 av Fredrik Paulsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?