Val 2022

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Då röstar folket i val till riksdagen, regionen och kommunen.

Allmänna val

Vart fjärde år allmänna val till riksdag, kommun och region i Sverige och vart femte år är det val till europaparlamentet. I Sverige är valen fria, hemliga och direkta vilket innebär att du inte behöver tala om för någon vad du röstar på och att ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster är lika mycket värda. Direkta val innebär att det är väljarna som utser vilka som ska sitta i riksdag och fullmäktige – de är direktvalda av folket.  I valet röstar var och en på det parti och möjligtvis på den kandidat som de vill ska representera dem på nationell nivå i riksdagen, på regional nivå (Västra Götalands regionfullmäktige) och på lokal nivå (Ulricehamns kommunfullmäktige).

Det är kommunerna som genomför de allmänna valen och i varje kommun finns en ansvarig valnämnd. Dessutom genomför vi eventuella folkomröstningar och extra val.

Vem kan rösta?

I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare. I val till kommun- eller landstingsfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i kommunen/landstinget, samt är något av följande:

 • Svensk medborgare
 • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge
 • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen

Information om rösträtt och röstlängd hos Valmyndigheten

Var och när går det att rösta?

Först och främst går det att rösta på valdagen (söndagen den 11 september) i vallokalen i det valdistrikt du tillhör. Du kan även förtidsrösta, rösta med bud, rösta med ambulerande röstmottagare och rösta från utlandet.

 

Förtidsrösta 24 augusti - 11 september

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar onsdagen 24 augusti och pågår fram till valdagen 11 september.

Ta med röstkortet

Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar eftersom det används för att skicka din röst till din vallokal. Det är där din röst räknas.

Här kan du förtidsrösta

Du kan både förtidsrösta i stadshuset i Ulricehamn och via vår valbuss. Det spelar ingen roll vilket valdistrikt du tillhör, du kan förtidsrösta i den röstningslokal som passar dig bäst. Både i vår kommun eller någon annanstans i landet.

Stadshuset, Ulricehamn

Vardagar kl 10 – 18
Helgdagar kl 10 – 15
Valdagen (11 september) kl 8-20

Valbussen

Vår valbuss åker runt i kommunen med start cirka tre veckor innan valet. I nästa flik kan du se vilken tid den kommer befinna sig var.

Valbussens schema

Valbussen

Vår valbuss åker runt i kommunen med start cirka tre veckor innan valet.

Blidsberg, torget, skolgatan

 • torsdag 1 september kl 15.30-17.00
 • torsdag 8 september kl 18.30-20.00

Dalum, torget

 • torsdag 1 september kl 18.30-20.00

Grönahög, ”Busstorget” Köttkulla

 • onsdag 24 augusti kl 18.30-20.00

Gällstad, Torget

 • fredag 26 augusti kl 18.30-20.00
 • tisdag 6 september kl 15.30-17.00

Hulu/Tvärred, vid affären (Handlaren i Tvärred)

 • torsdag 25 augusti kl 18.00-19.30
 • onsdag 7 september kl 15.30-17.00

Hökerum, torget

 • tisdag 30 augusti kl 15.30-17.00
 • onsdag 7 september kl 18.30-20.00

Hössna, skolan

 • måndag 29 augusti kl 15.30-17.00
 • måndag 5 september kl 18.30-20.00

Ica Maxi vid Ubbarp

 • fredag 2 september kl 16.00-19.00
 • fredag 9 september kl 16.30-19.00
 • lördag 10 september kl 10.00-13.00

Liared, lekplatsen vid kyrkan

 • måndag 29 augusti kl 18.30-20.00

Marbäck, skolan

 • torsdag 8 september kl 15.30-17.00

Nitta, parkering vid Nitta förskola och tennisbana

 • tisdag 30 augusti kl 18.30-20.00

Rånnaväg, Norra vägen 6

 • fredag 26 augusti kl 15.30-17.00

Smaka på Ulricehamn, Ulricehamn centrum vid Tullen grill/Radiocentralen

 • lördag 3 september kl 13.30-16.00

Timmele, Ica Nära Timmele

 • onsdag 31 augusti kl 18.30-20.00
 • måndag 5 september kl 15.30-17.00

Tingsholmsgymnasiet

 • fredag 9 september kl 11.00-13.00

Trädet, torget vid brandstationen och förskolan

 • onsdag 24 augusti kl 15.30-17.00

Trädets marknad

 • lördag 3 september kl 09.00-12.00

Vegby, Sjöparken

 • torsdag 25 augusti kl 15.00-16.30
 • tisdag 6 september kl 18.30-20.00

Älmestad, boulebanan vid Gammeltorpsvägen

 • onsdag 31 augusti kl 15.30-17.00

Rösta på valdagen - valdistrikt och vallokaler

Alla kommunens vallokaler har öppet kl 08-20 på valdagen 11:e september.
På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i.

Det går också bra att förtidsrösta på valdagen. I förtidsröstningslokalen kan alla rösta, oavsett vilket valdistrikt eller kommun man tillhör.

Förtidsröstning valdagen

Stadshuset, Ulricehamn
Kl 08-20

Vallokaler

Kl 08-20

Valdistrikt Gunnarshill/Borgmästarhagen

URC (resurscentrum, dagrehab ingång E)
Karta

Valdistrikt Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs

Hälsobrunnens nedre plan, Vistvägen 3, ingång via Jyskentrén
Karta

Valdistrikt Centrum/Tingsholm N.

Bogesundsskolan (matsal, entré från skolgården)
Karta

Valdistrikt Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S.

Tingsholmsgymnasiet (matsalen, södra ingången A4)
Karta

Valdistrikt Fridhem/Paradiset/Centrum S.

Församlingsgården (stora salen, nedre plan)
Karta

Valdistrikt Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp

Ulrikaskolan (matsalen, via huvudentré)
Karta

Valdistrikt Marbäck/Fredriksberg/Fållorna

Stadsbiblioteket (huvudingången)
Karta

Valdistrikt Blidsberg/Dalum/Trädet

Blidsbergs skola (matsalen)
Karta

Valdistrikt Gällstad/Rånnaväg/Grönahög

Gällstads skola (entréhallen)
Karta

Valdistrikt Hökerum/Nitta

Hökerums skola (matsalen, entré mot kyrkan)
Karta

Valdistrikt Hössna/Liared

Hössna skola (matsalsmodul)
Karta

Valdistrikt Timmele/Älmestad

Ätradalsskolan (matsalen, ingång via huvudentré)
Karta

Valdistrikt Tvärred/Vegby

Tvärreds skola (matsal/bygdegård, via huvudentré)
Karta

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.
Budrösten kan lämnas in som förtidsröst i en röstningslokal eller på valdagen den 11 september i din vallokal. Sista dag att göra i ordning rösten är på valdagen.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Material kan du beställa hos valmyndigheten via deras webbplats eller telefon eller hämta på ditt kommunkontor eller i en röstningslokal.

Vem kan vara bud?

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.
Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Vem kan vara vittne?

Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.
Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Såhär budröstar du;

1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet.
2. Lägg ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistra igen det.
Du måste ha ett bud och ett vittne närvarande när du lägger ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst.
Du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst.
Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.
3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
4. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en röstningslokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet.
Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med ambulerande röstmottagare.

Hur går det till?

Våra två ambulerande röstmottagare kommer till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

De har med sig allt material som behövs för att genomföra röstningen.De ambulerande röstmottagarna har bland annat med sig partivalsedlar för alla partier som vid något av de senaste två valen fått mer än 1 % av rösterna, samt blanka valsedlar.

Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling. Om du saknar röstkort kan vi skriva ut ett dubblettröstkort till dig, men då måste du meddela detta i samband med att du bokar.

Din röst görs iordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Röstmottagarna tar sedan med sig kuvertet med din röst till valkansliet som ser till att det kommer till det valdistrikt du tillhör.

Hur bokar jag?

Du bokar genom att kontakta oss på något av följande sätt;

 • telefon 0766-435174, öppen under samma tider som förtidsröstningen
 • eller via e-post valnamnd@ulricehamn.se

Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer samt om du behöver ett dubblettröstkort.

Ambulerande röstmottagarna besöker äldreboenden

Våra ambulerande röstmottagare kommer till alla äldreboenden i kommunen för att ta
emot förtidsröster. Schemat ser ut så här:

Solrosen, 29 augusti 10-12

Ekero, 30 augusti 10-12

Kullen, 31 augusti 10-12

Parkgården, 2 september 10.30-12.30

Ryttershov, 5 september 10-12

Hökerumsgården
6 september 10-12

Vanliga frågor och svar kring valet 2022

När kommer röstkorten?

Ungefär tre veckor före valet.

Kan ni ordna dubblettröstkort?

Ja, kansliet och förtidsröstningen kan ordna det.

När och var kan man förtidsrösta?

I förtidsröstningen i stadshuset, i valbussen eller i vilken annan förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Kom ihåg röstkort och id-handling!

Kan man få hjälp att rösta hemma om man inte kan ta sig till en röstnings- eller vallokal?

Ja, antingen via bud eller med hjälp av ambulerande röstmottagare.

Budröstning och brevröstning

Vi kan skicka budröstningssats, be om väljarens adress. Om personen redan befinner sig utomlands går det oftast snabbast att få materialet från en ambassad eller ett konsulat. Man kan även beställa material själv på www.val.se

Ambulerande röstmottagning

Om man på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud, kan vi ordna med ambulerande röstmottagare. Bokning görs på valkansliets telefon. De kommer att besöka samtliga äldreboenden;

Solrosen – Måndag 29 augusti, 10.00-12.00
Ekero –  Tisdag 30 augusti, 10.00-12.00
Parkgården – Fredag 2 september, 10.30-12.30
Ryttershov – Måndag 5 september, 10.00-12.00
Hökerumsgården – Tisdag 6 september, 10.00-12.00

Vilken vallokal ska jag rösta i?

Det finns information på ditt röstkort eller på vår hemsida www.ulricehamn.se/val

Hur ser valbussens schema ut?

Du hittar valbussens schema i fliken som heter ”Valbussens schema”.

Vem får rösta?

Alla som har fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen. Rösträtt till riksdagen har den som är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Rösträtt till region- och kommunfullmäktige har den som är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

När är onsdagsräkningen (den preliminära rösträkningen)?

Onsdagen den 14 september i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, med start 8.00. Den är offentlig.

Valnämnden - lokal valmyndighet

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har det övergripande ansvaret för att praktiskt planera och genomföra allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen då sena förtidsröster och budröster räknas.

Valnämnden och dess politiska representation

Länsstyrelsen - regional valmyndighet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, genomför den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Länsstyrelsen utser även ledamöter och ersättare till kommun- och landstingsfullmäktige. Dessutom är länsstyrelsen ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Information om Länsstyrelsens roll i valarbetet hos Länsstyrelsen

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndigheten som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i Sverige. Valmyndigheten utvecklar och underhåller IT-stödet för hela valadministrationen. I uppgifterna ligger också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

Efter genomförda val fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Information om Valmyndighetens roll i valarbetet hos Valmyndigheten

Kommande val

År Valtyp
2022 Riksdag, kommun- och regionfullmäktige
2024 Europaparlamentet
2026 Riksdag, kommun- och regionfullmäktige
2029 Europaparlamentet

Folkomröstning

Folkomröstning

Ibland får vi också tycka till om enskilda frågor i en så kallad folkomröstning. Om minst 10 procent av de som har rätt att rösta i en kommun begär det måste kommunfullmäktige lyfta frågan på ett möte, men om två tredjedelar eller fler av ledamöterna röstar nej blir det ingen folkomröstning. Fullmäktige kan också själva besluta att hålla folkomröstning i en fråga. En folkomröstning i en kommun är rådgivande

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar onsdagen 24 augusti och pågår fram till valdagen 11 september.

Ta med röstkortet

Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar eftersom det används för att skicka din röst till din vallokal. Det är där din röst räknas.

Här kan du förtidsrösta

Du kan både förtidsrösta i stadshuset i Ulricehamn och via vår valbuss. Det spelar ingen roll vilket valdistrikt du tillhör, du kan förtidsrösta i den röstningslokal som passar dig bäst. Både i vår kommun eller någon annanstans i landet.

Stadshuset, Ulricehamn

Vardagar kl 10 – 18
Helgdagar kl 10 – 15
Valdagen (11 september) kl 8-20

Valbussen

Vår valbuss åker runt i kommunen med start cirka tre veckor innan valet. I nästa flik kan du se vilken tid den kommer befinna sig var.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 november 2017, senast ändrad den 23 augusti 2022 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?