Borgerlig vigsel

Välkomna att gifta er borgerligt i Ulricehamns kommun! Hos oss är borgerlig vigsel kostnadsfri.

Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Vigseln är juridiskt bindande och innehåller inga religiösa inslag.

Vigseln äger oftast rum i Rådhuset i centrala Ulricehamn. Ni kan också komma överens med vigselförrättaren om att vigseln ska äga rum på annan plats.

Hur gifter vi oss borgerligt?

Ansök om hindersprövningsintyg hos Skatteverket. Intyget är giltigt i fyra månader. Läs mer om hindersprövning längre ner på sidan.

Beställ tid för vigsel i god tid innan vigsel. Tänk på att det under semestertider kan vara väntetid.

Skicka eller lämna intygen från Skatteverket till Ulricehamns kommun minst sju dagar före vigseln.

Vi kontaktar någon av förrättarna och kommer överens om dag, tid och plats. Två vittnen ska närvara vid vigseln, vittnena ska ha fyllt 15 år.  Ange namn och adress på dessa när ni bokar vigseln. Har ni inte egna vittnen kan två kommunala tjänstemän kallas om vigseln äger rum under kontorstid.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar skatteverket om vigseln.

Hindersprövning och anmälan om efternamn

Kontakta skatteverket och be att få ”Anmälan hindersprövning” samt ”Anmälan efternamn” eller hämta dem själv på skatteverkets webbplats. Dessa ansökningar ska undertecknas och återsändas till Skatteverket varpå ni efter cirka en vecka automatiskt får hemskickat ”Intyg vigsel” och ”Intyg hindersprövning”. Intygen har en giltighetstid på fyra månader.

Våra vigselförrättare

Det är länsstyrelsen som utser de vigselförrättarna som finns i kommunen. Här nedan ser du vilka som finns i Ulricehamns kommun.

Birgitta Molander

Birgitta Molander. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

”Varje vigsel är unik, att få möjligheten att viga människor är ett privilegium” Foto: Charbel Sader/ Ulricehamns kommun

Catharina Ståhl-Lind

Catharina Ståhl-Lind. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

”Det är en ynnest att få vara med under ett av de största ögonblicken i två människors liv. Att verka i kärlekens tecken är det finaste som finns.” Foto: Charbel Sader/ Ulricehamns kommun

Mats Jönsson

Mats Jönsson. Foto: Ulricehamns kommun

”Vigsel är högtid och glädje.En ceremoni där innehållet kan formas utifrån livssyn och egna önskemål.” Foto: Ulricehamns kommun

Roland Karlsson

Ledamot Roland Karlsson. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

”För mig är det en enorm glädje att få vara delaktig i föreningen mellan två människors kärlek till varandra genom vigsel” Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Roger Wilhelmsson

Ledamot Roger Wilhelmsson. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

”Det är ett stort förtroende paret ger mig och jag tycker det är spännande att försöka anpassa vigseln för varje enskilt par – det är ju ändå en av höjdpunkterna i deras liv” Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Valter Persson

Valter Persson. Foto: Ulricehamns kommun

”En vigsel är ett minne för livet, som är en glädje att få dela.” Foto: Ulricehamns kommun

 

Det är länsstyrelsen som utser de vigselförrättarna som finns i kommunen. Här nedan ser du vilka som finns i Ulricehamns kommun.

Birgitta Molander

Birgitta Molander. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

”Varje vigsel är unik, att få möjligheten att viga människor är ett privilegium” Foto: Charbel Sader/ Ulricehamns kommun

Catharina Ståhl-Lind

Catharina Ståhl-Lind. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

”Det är en ynnest att få vara med under ett av de största ögonblicken i två människors liv. Att verka i kärlekens tecken är det finaste som finns.” Foto: Charbel Sader/ Ulricehamns kommun

Mats Jönsson

Mats Jönsson. Foto: Ulricehamns kommun

”Vigsel är högtid och glädje.En ceremoni där innehållet kan formas utifrån livssyn och egna önskemål.” Foto: Ulricehamns kommun

Roland Karlsson

Ledamot Roland Karlsson. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

”För mig är det en enorm glädje att få vara delaktig i föreningen mellan två människors kärlek till varandra genom vigsel” Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Roger Wilhelmsson

Ledamot Roger Wilhelmsson. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

”Det är ett stort förtroende paret ger mig och jag tycker det är spännande att försöka anpassa vigseln för varje enskilt par – det är ju ändå en av höjdpunkterna i deras liv” Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Valter Persson

Valter Persson. Foto: Ulricehamns kommun

”En vigsel är ett minne för livet, som är en glädje att få dela.” Foto: Ulricehamns kommun

 


Publicerat av Elin Johansson den 23 januari 2015, senast ändrad den 29 november 2018

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?