Samlad information med anledning av torkan

Sommaren 2018 har varit rekordvarm vilket har medfört torka och stor risk för bränder.

Gräs som har torkat

Vissa har problem med sinande brunnar. Här har vi samlat information kopplat till sommarens varma och torra väder. Det råder inte längre något grill- och eldningsförbud men det är fortfarande väldigt torrt och all eldning bör ske med stor försiktighet.

På Länsstyrelsens webbplats finns svar på vanliga frågor som rör grillning och eldning.

krisinformation.se  hittar du myndigheternas svar på vanliga frågor om torkan.

Telefonnummer 113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar.

Hjälp för dig med egen vattenbrunn

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet som dricksvatten.

Du kan behöva djupborra eller göra rent din brunn

Om du har egen brunn som börjat sina eller är torr rekommenderar vi att du se över möjligheten att djupborra den. Det kräver mycket nederbörd och kan ta lång tid innan grundvattennivåerna återgår till det normala. Ibland kan också en rengöring av brunnen, till exempel genom spolning, öka tillrinningen. Det finns hjälp att få från företag som till exempel utför spolning, slamsugning och borrning.

Lär dig mer brunnar på SGU:s webb

Tänk också på att spara på vattnet!

Under torkan som råder är det viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.

Länsstyrelsens tips på hur sparar vatten

Hjälp med dricksvatten

Om du behöver hjälp med att klara ditt privata hushållsvatten för till exempel matlagning och hygien kan du fylla på dunkar upp till 25 liters storlek kostnadsfritt på Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 11.

Öppettider för avhämtning:
Kontorstid, måndag- torsdag 07.30-16.00, fredag 07.30-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

För hämtning av vatten till större kärl, vänligen kontakta Ulricehamns Energis kundtjänst på telefon: 0321-53 23 00 – för att få betalkort till vattenstationerna i Ulricehamn och Gällstad.

Torsbo idrotts- och samhällsförening erbjuder också duschmöjlighet och avhämtning av vatten. För att få tillgång dusch samt hämta vatten (max 25l per gång) kontakta Emil Boman på telefon: 0705-589510.

Om du har en brunn som sinat finns också möjlighet att köpa påfyllning av vatten hos olika entreprenörer.

Duscha

På Lassalyckans idrottsområde, i UIF-klubbstuga, finns tillgång till dusch utan kostnad. Det är öppet för allmänheten varje dag, klockan 7-22.

Se klubbstugans placering på karta

 

Du har som har djur och lantbruk

Råd och stöd

Allmänna råd och tips från Jordbruksverket

Jordbrukarstöd och torka (Jordbruksverket)

Frågor och svar om torkan på krisinformation.se 

Foder

Kommunen vill självklart hjälpa i så stor utsträckning vi kan. Tyvärr är det få av kommunens områden som är aktuella i dagsläget då de så kallade klass 2-ytor som slås två gånger per säsong, redan slagits en första gång. Beroende på vädret kommande veckor, återstår det att se om en andra slåtter är möjlig. En del av kommunens mark är redan utarrenderad och mycket är också skogsmark.

Om intresse finns för att ta hand om gräs på kommunal mark, uppmanar kommunen lantbrukare att ta en direktkontakt med ansvarig på kommunens enhet park och skog. Skicka gärna en kartbild över aktuellt område för enklare hantering.

Ansvarig kontaktperson
Hans-Åke Nilsson
enhetschef park och skog
0321-59 65 80
hansake.nilsson@ulricehamn.se

 

Viktiga telefonnummer

113 13 – är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:
– Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
– Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
– Det har gått ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), är det ok att gå ut?
– Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?

Här kan du läsa mer om 113 13 på SOS Alarms hemsida

112 – nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö.
114 14 – Polisens nummer för icke akuta ärenden
1177 – sjukvårdsrådgivning

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet som dricksvatten.

Du kan behöva djupborra eller göra rent din brunn

Om du har egen brunn som börjat sina eller är torr rekommenderar vi att du se över möjligheten att djupborra den. Det kräver mycket nederbörd och kan ta lång tid innan grundvattennivåerna återgår till det normala. Ibland kan också en rengöring av brunnen, till exempel genom spolning, öka tillrinningen. Det finns hjälp att få från företag som till exempel utför spolning, slamsugning och borrning.

Lär dig mer brunnar på SGU:s webb

Tänk också på att spara på vattnet!

Under torkan som råder är det viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.

Länsstyrelsens tips på hur sparar vatten

Hjälp med dricksvatten

Om du behöver hjälp med att klara ditt privata hushållsvatten för till exempel matlagning och hygien kan du fylla på dunkar upp till 25 liters storlek kostnadsfritt på Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 11.

Öppettider för avhämtning:
Kontorstid, måndag- torsdag 07.30-16.00, fredag 07.30-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

För hämtning av vatten till större kärl, vänligen kontakta Ulricehamns Energis kundtjänst på telefon: 0321-53 23 00 – för att få betalkort till vattenstationerna i Ulricehamn och Gällstad.

Torsbo idrotts- och samhällsförening erbjuder också duschmöjlighet och avhämtning av vatten. För att få tillgång dusch samt hämta vatten (max 25l per gång) kontakta Emil Boman på telefon: 0705-589510.

Om du har en brunn som sinat finns också möjlighet att köpa påfyllning av vatten hos olika entreprenörer.

Duscha

På Lassalyckans idrottsområde, i UIF-klubbstuga, finns tillgång till dusch utan kostnad. Det är öppet för allmänheten varje dag, klockan 7-22.

Se klubbstugans placering på karta

 


Publicerat av Gabriela Velasquez den 1 augusti 2018, senast ändrad den 21 augusti 2018 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?