Bedömning efter din sjukhusvistelse

Om du har behov av fortsatt vård och omsorg efter att du vistats på sjukhus eller annan vårdinrättning sker en så kallad vårdplanering. Det innebär att sjukhuset gemensamt med dig, kommunen och andra vårdgivare, planerar för fortsatta vårdinsatser och vem som ska genomföra dem. Planeringen sker oftast genom ett möte via videolänk. Biståndshandläggare gör en bedömning kring hur dina behov kan tillgodoses.

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna få den vård och omsorg de behöver i sitt eget hem med hjälp av hemtjänst. I de fall som dina omvårdnadsbehov anses som omfattande kan det även bli aktuellt med trygg hemgång eller korttidsplats.

Biståndshandläggaren kan besluta följande:

  • Hemtjänst i hemmet.
  • Trygg hemgång i hemmet. Det innebär att du får extra mycket stöd under den första tiden och där dina behov utreds under en period om max 2 veckor.
  • Korttidsplats vid omfattande behov dygnet runt och under en begränsad tid, max 2 veckor.

Primärvård och hemsjukvård gör bedömning kring hälso- och sjukvårdsinsatser:

  • Mediciner, omläggningar och andra sjuksköterskeinsatser.
  • Rehabilitering.
  • Hjälpmedel.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 1 mars 2021, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?