Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Är du 67 år eller äldre, bosatt i Ulricehamns kommun och känner att du behöver hjälp har du möjlighet att ansöka om insatser med förenklat beslutsfattande. Det innefattar hemtjänst om maximalt 8,69 timmar per månad, matdistribution och trygghetslarm.

en yngre person hjäpler en äldre person med handligen

Så här ansöker du

Du ansöker via vår blankett för ansökan via förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre.

Du fyller i dem direkt i datorn och sedan skriver ut eller fyller i dem för hand.

Vill du ha blanketterna hemskickade till dig kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens växel på telefon 0321-59 50 00.

När du fyllt i blanketterna skriver du under dem och skickar båda per post till:

Handläggarenhet 1
FBH
523 86 Ulricehamn

Beslut om insats

När din ansökan har kommit in kommer ett beslut att fattas utifrån om du uppfyller fastställda kriterier eller inte. Ett beslut skickas hem till dig per post. Om du beviljas insatser kommer det även att skickas ett uppdrag till den som ska utföra hemtjänsten. Beslutet gäller maximalt 1 år och en uppföljning görs innan beslutsperioden löpt ut. Om ditt behov förändras kan beslutet komma att upphöra.

Du har alltid en möjlighet till traditionell biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen. Det kan gälla om du inte uppfyller kriterierna för förenklat beslutsfattande eller om dina behov överstiger de timmar som kommunen erbjuder. Se nedan för kriterier och villkor.

Avgift

Avgifter 2020 är 240 kr per timma för hemtjänst och 219 kr per månad för trygghetslarm. Det finns möjlighet till sänkning av avgifterna beroende på dina ekonomiska förhållanden som du anger i Blankett inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2020.

Kostnaden för matdistribution är 57 kr per portion och då ingår leverans. Denna avgift kan inte reduceras.

Villkor för förenklad handläggning

Insatser som kan ingå i förenklat beslutsfattande, utan utredning och hembesök

• Matdistribution
• Trygghetslarm
• Hemtjänst om max 8,69 timmar per månad

Insatser utförs enbart vardagar (inte lördag-söndag eller helgdagar).

Kriterier

• Du ska ha fyllt 67 år.
• Du ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun
• Du ska bo i eget boende, så kallat ordinärt boende
• Du ska själv kunna besluta, planera och följa överenskommen genomförandeplan.

Om du har behov av mer eller andra insatser än vad detta beslut medger, eller inte uppfyller kriterierna enligt ovan kan du alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Då görs en individuell bedömning av ditt hjälpbehov.

Du har rätt att välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra dina hemtjänstinsatser.

 

Specifikation av insatser som kan ingå

Hemtjänst

Inom ramen för hemtjänst ingår insatser både gällande den personliga omvårdnaden och serviceinsatser. Exempel:

  • Personlig hygien, till exempel dusch där även hårvård och klippning av fingernaglar kan ingå.
  • Social samvaro/promenader. Insatsen beviljas i regel 1 gång i veckan. Ditt önskemål om val av aktivitet ska beaktas.
    Bäddning/renbäddning.
  • Tvätt. Insatsen omfattar maskintvätt av gångkläder samt sänglinne och handdukar. För- och efterarbete t ex klädvård och att lägga in tvätten i skåp eller motsvarande ingår. Strykning av enstaka plagg ingår i insatsen. Tvättning av mattor och gardinuppsättningar samt mangling ingår inte.
  • Matberedning. Gäller frukost, kvällsmat och enklare tillredning.
  • Hjälp med sopor. Gäller ej transport till återvinningscentral.
  • Posthämtning. Från egen brevlåda.
  • Inköp. Inköp av dagligvaror sker i närmaste livsmedelsbutik. Inköp i annan butik på grund av lägre priser utförs inte. I inköp kan apoteksärenden ingå. Insatsen utförs i regel en gång per vecka.
  • Ledsagning. Insatsen utförs under förutsättning att du på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning inte klarar att förflytta dig utan stöd från bostaden till en annan plats.

Matdistribution

Du får färdiglagad mat som tillreds inom kommunens kostenhet. Matleverans sker en gång per vecka och det förutsätter att du är hemma vid leveranstillfället. Du kan själv välja hur många portioner per vecka du önskar beställa. Matlagning i det ordinära boendet eller distribution av mat från restaurang ingår inte.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är ett personbundet larm som avser att ge trygghet och säkerhet för dig i det ordinära boendet. Trygghetslarmet ska inte användas som ett akutlarm.

Insatser som kan ingå i förenklat beslutsfattande, utan utredning och hembesök

• Matdistribution
• Trygghetslarm
• Hemtjänst om max 8,69 timmar per månad

Insatser utförs enbart vardagar (inte lördag-söndag eller helgdagar).

Kriterier

• Du ska ha fyllt 67 år.
• Du ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun
• Du ska bo i eget boende, så kallat ordinärt boende
• Du ska själv kunna besluta, planera och följa överenskommen genomförandeplan.

Om du har behov av mer eller andra insatser än vad detta beslut medger, eller inte uppfyller kriterierna enligt ovan kan du alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Då görs en individuell bedömning av ditt hjälpbehov.

Du har rätt att välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra dina hemtjänstinsatser.

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 1 september 2019, senast ändrad den 19 mars 2020 av Anette Westerlund