Äldre med behov av hjälp några timmar per månad?

Är du 67 år eller äldre, bosatt i Ulricehamns kommun och känner att du behöver hjälp några få timmar varje månad så kan du ansöka om det. Det kallas insatser med förenklat beslutsfattande och innebär hemtjänst, max 8,69 timmar per månad, matdistribution och trygghetslarm.

Bild på en yngre person som hjälper en äldre person. De går i en park.

Så här ansöker du

Ansöker via vår blankett för ansökan via förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre (pdf)
Fyll i dem direkt i datorn och skriv sedan ut den, eller fyll i dem för hand efter utskrift.

Om du vill ha blanketten skickad till dig, kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0321-59 50 00.

Skicka blanketten per post till:
Handläggarenhet 1
FBH
523 86 Ulricehamn

Beslut om hjälp och stöd

När din ansökan har kommit in fattas beslut utifrån om du uppfyller fastställda kriterier eller inte. Ett beslut skickas hem till dig per post. Det gäller sedan under ett år och efter det görs en uppföljning före perioden löpt ut. Om ditt behov har förändrats kan beslutet komma att upphöra.

Du har alltid en möjlighet till traditionell biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen. Det kan  gälla om du inte uppfyller kriterierna för ovan beskrivna förenklat beslutsgång eller om dina behov överstiger de timmar som kommunen erbjuder. Se nedan för kriterier och villkor.

Vad det kostar

Avgifter 2020 är 240 kronor per timma för hemtjänst och 219 kronor per månad för trygghetslarm. Det finns möjlighet till sänkning av avgifterna beroende på dina ekonomiska förhållanden. Fyll i och skicka in blanketten tillsammans med din ansökan.
Blankett inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2020.

Kostnaden för matdistribution är 57 kronor per portion och då ingår leverans. Denna avgift kan inte reduceras.

Villkor för förenklad handläggning

Insatser som kan ingå i förenklat beslutsfattande, utan utredning och hembesök

• Matdistribution
• Trygghetslarm
• Hemtjänst om max 8,69 timmar per månad

Insatser utförs enbart vardagar (inte lördag-söndag eller helgdagar).

Kriterier

• Du ska ha fyllt 67 år.
• Du ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun
• Du ska bo i eget boende, så kallat ordinärt boende
• Du ska själv kunna besluta, planera och följa överenskommen genomförandeplan.

Om du har behov av mer eller andra insatser än vad detta beslut medger, eller inte uppfyller kriterierna enligt ovan kan du alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Då görs en individuell bedömning av ditt hjälpbehov.

Du har rätt att välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra dina hemtjänstinsatser.

 

Specifikation av insatser som kan ingå

Hemtjänst

Inom ramen för hemtjänst ingår insatser både gällande den personliga omvårdnaden och serviceinsatser. Exempel:

  • Personlig hygien, till exempel dusch där även hårvård och klippning av fingernaglar kan ingå.
  • Social samvaro/promenader. Insatsen beviljas i regel 1 gång i veckan. Ditt önskemål om val av aktivitet ska beaktas.
    Bäddning/renbäddning.
  • Tvätt. Insatsen omfattar maskintvätt av gångkläder samt sänglinne och handdukar. För- och efterarbete t ex klädvård och att lägga in tvätten i skåp eller motsvarande ingår. Strykning av enstaka plagg ingår i insatsen. Tvättning av mattor och gardinuppsättningar samt mangling ingår inte.
  • Matberedning. Gäller frukost, kvällsmat och enklare tillredning.
  • Hjälp med sopor. Gäller ej transport till återvinningscentral.
  • Posthämtning. Från egen brevlåda.
  • Inköp. Inköp av dagligvaror sker i närmaste livsmedelsbutik. Inköp i annan butik på grund av lägre priser utförs inte. I inköp kan apoteksärenden ingå. Insatsen utförs i regel en gång per vecka.
  • Ledsagning. Insatsen utförs under förutsättning att du på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning inte klarar att förflytta dig utan stöd från bostaden till en annan plats.

Matdistribution

Du får färdiglagad mat som tillreds inom kommunens kostenhet. Matleverans sker en gång per vecka och det förutsätter att du är hemma vid leveranstillfället. Du kan själv välja hur många portioner per vecka du önskar beställa. Matlagning i det ordinära boendet eller distribution av mat från restaurang ingår inte.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är ett personbundet larm som avser att ge trygghet och säkerhet för dig i det ordinära boendet. Trygghetslarmet ska inte användas som ett akutlarm.

Insatser som kan ingå i förenklat beslutsfattande, utan utredning och hembesök

• Matdistribution
• Trygghetslarm
• Hemtjänst om max 8,69 timmar per månad

Insatser utförs enbart vardagar (inte lördag-söndag eller helgdagar).

Kriterier

• Du ska ha fyllt 67 år.
• Du ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun
• Du ska bo i eget boende, så kallat ordinärt boende
• Du ska själv kunna besluta, planera och följa överenskommen genomförandeplan.

Om du har behov av mer eller andra insatser än vad detta beslut medger, eller inte uppfyller kriterierna enligt ovan kan du alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Då görs en individuell bedömning av ditt hjälpbehov.

Du har rätt att välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra dina hemtjänstinsatser.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 1 september 2019, senast ändrad den 16 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?